Pátek 24. srpna 2012 - "Zavřít můžou, pustit musí," říkával ve vazební věznici aneb Federální kriminální ústředna pátrá, radí, informuje

24. srpna 2012 v 23:41 | Jurášek Benada |  Prázdniny
... Pátek 24. srpna 2012 ...
... "Zavřít můžou, pustit musí," říkával ve vazební věznici aneb Federální kriminální ústředna pátrá, radí, informuje ...
... Důvody vazby - začátek ...
... Vzetí do vazby a trvání vazby musí být vždy vykládáno tak, aby v žádném případě nedocházelo k bezdůvodnému zbavení osobní svobody člověka. Důvody, kdy smí být obviněný člověk vzat do vazby jsou uvedeny v oddílu prvním paragrafu šedesát sedm, pod písmeny trestního řádu ...
... a) jestliže z jednání obviněného člověka nebo z dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, ze uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li trvané bydliště nebo hrozí-li mu vysoký trest ...
... b) jestliže z jednání obviněného člověka nebo z dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání ...
... c) jestliže z jednání obviněného člověka nebo z dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil ...
... A dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením ...
... Důvodem takzvané koluzní vazby ve smyslu paragrafu šedesát sedm, písmeno b) trestního řádu nemůže být okolnost, že obviněný člověk popírá trestnou činnost, z níž je obviněn nebo obžalován, nebo že odmítá vypovídat.Vazby nesmí být nikdy zneužíváno k tomu, aby obviněný či už dokonce obžalovaný člověk byl vazbou přinucován k výpovědi nebo k doznání. Důvodnost obavy, že obviněný člověk bude působit na svědky, případně spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, musí být zjištěna vždy na základě konkrétních skutečností ...

... Shora uvedené "platilo" i za komunistického totalitního režimu! ...
... Důvody vazby - konec ...
... Domácí švestková povidla ...

... Historka je z počátku osmdesátých let minulého století ...
... Dvaceti pětiletého mládence, úspěšného u žen snad všech věkových kategorií, bych stručně a výstižně charakterizoval asi takhleto ...
... "Hledaný se pohybuje po celém území Československé socialistické republiky a v restauracích nižších cenových skupin vyhledává společnost osamělých žen, u kterých potom přespává. Pokud se stane, že nemá právě kde v přespat, vloupá se do z chat, ve kterých potom přenocuje. Hledaný je milovníkem snad všech potravinářských výrobků domácí provenience, které v navštívených chatách konzumuje" ...
... V trestním řízení vystupovala řada poškozených, respektive 5ada majitelů chat, a někteří z nich si chtěli i různě "přilepšit", někteří z nich chtěli využít příležitost, která se jim naskytla, někteří z nich chtěli chytit příležitost za pačesy, jak se říká lidově. Zmíním se pouze o jednou z nich ...

... Tohleto bylo tahleto ...
... Jeden z poškozených-majitel jakési chaty nahlásil ztrátu různých předmětů, které v jeho chatě údajně měly být a které se z jeho chaty měly údajně ztratit. Měl jsem dobrou příležitost mládence ve vazební věznici poznat. Tohleto však k jeho povaze nepasovalo, proč by tenhleten mládenec, dědkem pohřešovaný hrnec odnášel, respektive ukradl jej dědkovi. Co by s tímhletím hrncem potom vůbec tenhleten mládenec potom vůbec dělal, k čemu by mu tenhleten hrnec vůbec byl, uvažoval jsem si ve vazební věznici. Patrně, alespoň jsem si tohleto tehdy ve vazební věznici myslel a myslím si tohleto i dnes, že bylo docela dost dobře možné, že i trestní soudce už tohohle mohl mít v tomhledom trestním řízení dost, že i trestní soudcev tomhletom trestním řízení už tohohle mohl mít plné zuby, jak se říká lidově, avšak v trestním řízení postupoval samozřejmě zcela korektně: "Odnesl jste tenhleten hrnec z chaty?" zeptal se obžalovaného přísně, chtěje se patrně "pohnout" z místa v projednávané trestní věci dále. "Neodnesl, pane předsedo," odpověděl obžalovaný spontánně, "ale nechte tam i tenhleten hrnec, beru to i s hrncem!" uvedl obžalovaný mládenec dále ...
... Velkorysost obžalovanému mládenci skutečně nechyběla. Dokonce přistoupil i na přemrštěnou cenu hrnce, údajně plného domácích švestkových povidel, kterou dědek v trestním řízení uvedl, nakolik si hrnce, údajně plného domácích švestkových povidel, cenil. I pan soudce byl patrně rád, myslím si tohleto alespoň, že projednávaní trestní věci je nejen plynulé, ale i rychlé, že projednávání trestní věci pěkně odsypává, jak se říká lidově. "Budeme protokolovat," dal pokyn zapisovatelce. "A mezi předměty uvedenými na čísle," (podle čísel listů trestního spisu, kde ztracené předměty z chaty byly uvedeny) "odnesl jsem i hrnec švestkových povidel" Tohleto byl jakýsi smaltovaný, oprýskaný hrnec, ve kterém byl zbytek domácích švestkových povidel, který obžalovaný v navštívené chatě našel a zbytek švestkových povidel z hrnce dojedl, respektive jídelní lžící z hrnce vyškrábal, protože v navštívené chatě nic jiného k jídlu nenašel ...
... Všechno zlé je přece jen nakonec i k čemusi dobré, protože pokud bych nebyl tehdy neprávem obviněn a dokonce neprávem i odsouzen (později potom zcela rehabilitován), tak bych se patrně s mládencem shora, nikdy nesetkal. Ve vazební věznici zcela jistě ne, ve vazební věznici bychom se zcela jistě nesetkali, což by byla patrně přece jen jakási "škoda", protože tenhleten mládenec mi trošku připomíná falešného asistenta pana Kavana, Lukáše Kohouta, na obrázku shora, který se v České republice "proslavil" před osmi lety ...
... Rovněž i jemu byli soudci přece jen příznivěji nakloněni, respektive dokázal si získat přece jen jejich sympatie ...
... Dvaceti šestiletý (tehdy) Lukáš Kohout, který se vydával za asistenta předsedy Valného shromáždění Organizace spojených národů Jana Kavana, a který napálil mnoho osob ...
... Létal i s kamarády ...

... Na náklady Parlamentu České republiky v řádu milionů korun ...
... Po celém světě ...
... Vlastně jsem měl tehdy přece jen štěstí! ...
... Alespoň štěstí v tom, že jsem se ve vazební věznici nesetkal například s osobností typu doktora Davida Ratha, protože si myslím, že by s ním byla ve vazební věznici nuda, avšak pro úplnost musím uvést, že si zase někdy naopak myslím, že by s ním ve vazební věznici nuda zase až tak být nemusela. Avšak jedno je zcela jisté už nyní. Za šedesát tři dní nedobrovolného společného pobytu v jedné vazební cele, mohli bychom se vzájemně posílat a patrně bychom se i vzájemně posílali do ...
... Laskavý čtenář a laskavá čtenářka si vhodně doplní ...
... Avšak ve vazební věznici tohleto nebere nikdo nijak vážně. Ve vazební věznici tohleto bývá zcela běžné. Přece se nenecháte ve vazební věznici otravovat od kdejakého "nevinného" člověka či od kdejakého "grázlíka", avšak tohleto může být a tohleto i bývá ještě horší ...
... Avšak pozor, vždy musí platit ...
... In dubio pro reo! ...
... Podle mého názoru nebude ztrátu čtrnácti miliónů nikdo riskovat ...
... A rovněž si myslím, že případ je jen špičkou ledovce, jak se říká rovněž ...
TOPlist
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010