Praha, pátek 27. dubna 2012 a události počátkem roku 1990 v Brně - pokračování

1. května 2012 v 12:32 | J. Benada |  05/2012
... Zcela nečekaně mi v nedělním televizním diskusním pořadu, "Česká politika a ekonomika po vládní krizi a žádosti vlády o důvěry vlády", nahrála paní Němcová na smeč a z tohohle důvodu bude mít můj článek ne jedno, ale dvě pokračování ...
... Hosty ve shora uvedeném diskusním pořadu shora uvedeného moderáta byli ...
... Předsedkyně Parlamentu Poslanecké sněmovny paní Němcová ...
... Ministr zahraničí pan Schwarzenberg ...
... Předseda České strany sociálně demokratické pan Sobotka ...
... A předseda "politické strany" Věci veřejné ...
... Omlouvám se, tohleto ještě není ono ...
... Ani tohleto ještě není ono ...
... Tohleto je už lepší ...
... Tohleto je už téměř ono ...
... Ano, předseda "politické strany" Věci veřejné ...
... Pan John ...
... (1.1.1915, resp. 31.12.1914 Náklo-Lhota nad Moravou - 11.11.1939 Praha) ...
... Vezmi sebou květinu ...
... Omlouvám se za zdržení, které jsem způsobil, než jsem našel správný obrázek. Domníval jsem se, že je už pondělí sedmnáctého listopadu dva tisíce čtrnáct a na Klárově se scházejí účastníci studentského průvodu v předvečer stého výročí narození shora uvedeného studenta ...
... Žádný volný soubor radikálů, který by se procházel ...
... Uvnitř jednací síně, takhleto tohleto pan Nečas myslel ...
... Označení poslanců slovy "volný soubor radikálů" jsem poprvé slyšel z úst pana Nečase v pátek dvacátého sedmého dubna dva tisíce dvanáct ...
... Pan Pithart kdysi přirovnával republiku ke společnému dvojdomku ...
... Rovněž docela dost pěkné přirovnání ...
... Dost často se rovněž v české politice srovnává cosi s manželstvím. Tohleto je však veliký omyl, protože tohleto srovnávání v politice neplatí. Kdosi si snad může myslet, že tak jako nese muž odpovědnost za volbu své ženy, s níž prochází v osudovém společenství životem, vázán k ní manželstvím, tak i národ nese odpovědnost za toho, jemuž se poslušně oddává. A tohleto je ono! Tohleto je omyl! Tohleto je zvrácenost! Protože co je možné a patřičné v manželství, tak ve státě znamená už v zásadě zkázu, bezpodmínečně se vázat na nějakého člověka. Věrnost s níž je někdo následován, je nepolitický vztah v úzkých kruzích a v primitivních poměrech ...
... Tohleto přirovnání jsem naposledy slyšel z úst shora uvedené manželky shora uvedeného muže, bývalé místopředsedkyně Parlamentu Poslanecké sněmovny a zastupitelky Městské části Praha jedna, absolventky Univerzity Karlovy v Praze v oboru religionistika. Více informací si laskavý čtenář a laskavá čtenářka vyhledá sám(a) ...
... Ve svobodném státě platí kontrola a výměna všech osob, znovu opakuji, ve svobodném státě platí kontrola a výměna všech osob! ...
... "Nebudeme vylévat vaničku i s dítětem," či takhleto jaksi bylo přirovnání k čemusi, které přišlo později. Nevím kdo s tímhletím přirovnáním přišel, do Palamentu Poslanecké sněmovny, první. Vím jen, že mi tohleto tehdy velice frekventované přirovnání připadlo dost přihloupé ...
... Žďár nad Sázavou - náměstí Republiky ...
... Žďár nad Sázavou - Brno ...
... Motorest U devíti křížů ...
... Je docela dost možné, že i sem se chtěl Mr. Alphonse Gabriel Capone, při své plánované cestě do Československa, v roce tisíc devět set třicet, podívat ...
... Vyvraždili tady celou svatbu ...
... A je docela dost dobře možné, že i se svojí manželkou Mary včetně jejich dvanáctiletého synka Sonnyho, jehož jméno bylo jiné. Jméno Sonny byla přezdívka ...
... Avšak Mr. Alphonse Gabriel Capone se už do Československa nedostal ...
... Je však docela dost dobře možné, že pokud táta svému synkovi cestu do Evropy už slíbil a jeho paní Mary tohleto nemohla doma potom už se svým synkem Sonnym vydržet, jak důsledně se synek Sonny splnění tátova slibu, cesty do Evropy, dožadoval ...
... Ano, i tohleto je docela dost dobře možné, že?...
... Otázka zní proč se kdosi loupežníkem či mafiánem či zločincem či korupčníkem či jak si tohleto laskavý čtenář a laskavá čtenářka pojmenuje a tak dále a tak podobně stane a kdosi se nestane? Odpověď na tuhletu otázku se pokusíme najít v dalším, v třetím, pokračování článku!...
... Matka se synem se do Evropy plavila z New Yorku ...
... Po přistání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ...
... Matka Sonnyho byla původem Irka ...
... Cestovali do Itálie, aby synek Sonny viděl i zemi svého dědečka Gabriela, povoláním holiče a své babičky Teresiny Raioly, povoláním švadleny ...
... Samozřejmě Neapol, město odkud do Ameriky přišli dědeček a babička, rodiče Sonnyho otce a jeho osmi sourozenců, Sonnyho šesti strýčků a dvou tetiček, opominout nemohli ...
... Do Československo přijeli patrně koncem září z Itálie ...
... Co my víme nakonec, že? ...
... První mezinárodní automobilový závod v Brně byla významná společenská událost, kterou si nemohl nechat ujít patrně žádný významnější evropský a světový mafián. Mohla by být patrně i pravda, že otec Sonnyho, který nepatřil ve Spojených státech právě k největším mafiánským bosům, se na cestu do Evropy, zejména na první ročník automobilového závodu na novém Brněnském okruhu, těšil. V roce tisíc devět set šest, kdy trasa mezinárodní automobilové soutěže z Vídně do Berlína byla vedena Brnem, bylo Brno místem časové kontroly mezinárodního automobilového závodu. Tahleta významná společenská událost je počátkem motorismu v Brně. V roce tisíc devět set dvacet tři se jel v Brně první automobilový závod nazvaný "Brněnský kilometr" a v roce tisíc devět set dvacet čtyři se jel v Brně první automobilový závod z Brna do Soběšic (dnes místní části města), který se jel do vrchu. Automobilový závod do vrchu z Brna do Soběšic se jezdil každoročně až do roku tisíc devět set dvacet devět ...
... V roce tisíc devět set dvacet čtyři se v Brně rovněž konala První mezinárodní výstava automobilů. Koncem dvacátých let minulého století se ve světě začaly automobilové závody do vrchu nahrazovat automobilovými závody na okruhu a v Brně se začal hledat vhodný terén pro výstavbu brněnského automobilového okruhu, který by splňoval všechny parametry stanovené pro konání mezinárodních automobilových závodů ...
... Ohromné nadšení a úsílí československých motoristů a motorismu příznivě nakloněné československé veřejnosti způsobilo, že se výstavbou brněnského automobilového okruhu nazvaného "Brněnský okruh" myšlenka, v neděli dvacátého osmého září tisíc devět set třicet, naplnila ...
... "Nemáte právo si tohleto myslet!" uvedla takhleto tohleto jaksi paní Němcová v nedělním shora uvedeném diskusním pořadu. Paní Němcová zakazuje myšlenku, všimněte si tohohle velice dobře, prosím! "Nemáte právo si tohleto myslet!" znovu opakuji. Paní Němcová nám říká co si myslet můžeme a co si myslet nemůžeme. A říká nám tohleto velice nevybíravým a velice tvrdým způsobem! ...
... Tohleto se dostat (nemít právo myslet si co chceme) do platné právní normy, tak už v České republice není nikdo jiný, než jen zločinec, včetně paní Němcové. Samozřejmě, za předpokladu, že by byla tahleta platná právní norma platná pro všechny občany České republiky bez jakékoli vyjímky a paní Němcovou by nechránila příslušná imunita podle funkce, kterou by v inkriminované době zastávala! ...
... Mr. Alphonse Gabriel Capone a patrně i jeho paní Mary včetně jejich synka Sonnyho v Československu patrně nikdy nebyli. Tohleto shora uvedené pravda patrně není, respektive nezjišťoval jsem tohleto nikde. Avšak je pravda, že známý mafián nazývaný zkráceně Al Capone si cestu do Československa, v roce tisíc devět set třicet, krátce před svým zatčením plánoval. Proč chtěl do Československa tehdy přijet nevíme, respektive nevím. Avšak tohleto není důležité. Důležité je vědět co je mafie. A o mafii má laskavý čtenář a laskavá čtenářka informací dost, respektive informace o mafii jsou každému dostupné. Každý se tedy může o mafii sám poučit. Mafie je chobotnice, mafie je hydra z chapadly, která jsou infiltrovaná snad téměř všude, včetně orgánů státní správy toho kterého státu. Český republika není a nemůže být vyjímkou. Ale ani o tuhletu obecně známou informaci o mafii se mi v článku nejedná ...
... Řekněme, že důvodem mého článku je, že jsem chtěl, aby se dvanáctiletý synek Sonny (paňár jeden mizernej, řekněme tohleto například takhleto) známého shora uvedeného mafiána, nejdříve mafiána z New Yorku a později mafiána z Chicaga, podíval, v roce tisíc devět set třicet, do Československa, zejména na Moravu! ...
... Což se mi snad podařilo, alespoň doufám. A snad se Sonnymu v Československu, zejména na Moravě, na Slovácku, na Valašsku, a v Brně, zejména na novém "Brněnském okruhu" líbilo. Jsem rád, že jsem Sonnymu návštěvu Československa, zejména Moravy, alespoň takhleto umožnil, dejme tomuhle například takhleto. Je docela dost dobře možné, že tohleto moje rozhodnutí mohlo být způsobeno i skutečností, že mám rád Itálii. Pravda, krade se a lže se i v Itálii ...
... Ale alespoň tam mají moře, což není k zahození, spíše naopak ...
... Přátelé, mafiáni byli, jsou a budou vždy a budou všude. S tímhletím nic neuděláme, ale musíme se snažit, aby se nedostaly (alespoň, aby se nedostali nakonec snad už do úplně všech, samozřejmě za předpokladu, že už tam nejsou) orgánů státní správy, respektive orgánů státní moci: moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní, jak tohleto známe nakonec z různých filmů a z různých televizních seriálů různých proveniencí. Jen a jen o tohleto se mi v článku jedná. A dvanáctiletý Sonny? Sonny mi lhostejný není! Přece se říká: Jaký je otec, tak takový je syn a jaká je matka, tak taková je dcera! Na tomhletom je mnoho pravdy, ne-li pravda celá, avšak obecnou platnost tohleto nemá ...
... V reakci na výtku pana Johna, který jednání Občansko demokratické strany, ve zcela konkrétní věci, přirovnal k noci dlouhých nožů v nacistickém Německu, což u osobnosti typu pana Johna nijak nepřekvapuje (míněno v dobrém) a za což paní Němcová panu Johnovi vyčinila. Vyprášila panu Johnovi pěkně kožich, jak se říká na Moravě. Slova "modrá sněmovna", která poté paní Němcová v diskusi použila, pana Sobotku rozesmála a připomenul paní Němcové, že jeho Česká strana sociálně demokratická získala v posledních volbách nejvíce hlasů. A tohleto je ono! Ale tohleto je jen jeden z důvodů! ...
... Komunikace vládnoucí politické reprezentace k občanům (k voličům i k nevoličům, na tomhletom nezáleží) téměř neexistuje, což je veliká chyba. Samozřejmě za předpokladu, že se jedná o nevědovost, což tenhleten případ není ...
... Přičemž, a tohleto tenhleten případ je, arogance vládnoucí politické reprezentace k občanům (k voličům i k nevoličům, na tomhletom nezáleží) nechybí ...
... V souvislosti se shora uvedenou citací se odvolávám na shora uvedený videozáznam diskusního pořadu "Česká politika a ekonomika po vládní krizi a žádosti vlády o důvěru" a na tenhleten vidozáznam odkazuji ...
... Motorest Devět křížů - Zoologická zahrada Brno ...
... Z časových důvodů, protože jsme se zdrželi (ve Žďáru nad Sázavou s názorem paní Němcové a U devíti křížů s masakrem svatebčanů z nedalekého obce Lesní Hluboké) se už dnes do restaurace U průmyslovky nedostaneme. U Ostrovačic, na sto sedmdesátém osmém kilometru opouštíme tedy dálnici a přes Nový dvůr, kolem hradu Veveří a podél pravého břehu brněnské přehrady ...
... Jedeme už přímo do brněnské zoologické zahrady ...
... O událostech na počátku roku tisíc devět set devadesát v restauraci U průmyslovky ...
... Na rohu ulice Veveří a ulice Jana Uhra v Brně, která bývala vždy studentská hospoda si řekneme v dalším, třetím pokračování článku ...
... Zatím vám povím vtip, rovněž z počátku devadesátých let minulého století, který není se shora uvedenými osobami v žádné příčinné či jiné souvislosti, znovu opakuji, který není se shora uvedenými osobami v žádné příčinné či jiné souvislosti, a který jsem slyšel poprvé ve shora uvedené restauraci ...
... Sedí komunista (respektive člověk, který má strach, protože nemá čisté svědomí, řekněme tohleto takhleto) večer doma a je v nejistotě. Neví co bude, neví co mu nejbližší budoucnost přinese: "Budou zatýkat, zavírat, soudit a popravovat?" uvažuje, když tu se ozve zvonění u domovních dveří, doprovázené klepáním a boucháním na domovní dveře. V téhleté chvíli by se v tohletom člověkovi snad nikdo krve nedořezal. Zvonění, klepání a bouchání na domovní dveře nepřestává. Nekonec si tenhleten, hrdina (nad kterého ještě nedávno nebylo a nyní štrašpytel nad kterého není) dodá odvahy, bázlivě se přiblíží k domovním dveřím a zeptá se: "Kdo je tam?" - "Tady Státní bezpečnost, ihned otevřete!" ozve se za domovními dveřmi kategoricky. Nedávný hrdina, nad kterého ještě nedávno nebylo a nyní strašpytel nad kterého není, si úlevou oddechne, otevře domovní dveře a prohlásí: "Fuj! Vy jste mě ale vyděsili, soudruzi! Já myslel, že je to Občanské fórum!" Shora uvedený vtip je uveden jen a jen z důvodu "přeladění" laskavého čtenáře a laskavé čtenářky do atmosféry shora uvedené doby. Nic jiného, prosím, ve vtipu nehledejte, nic jiného ve vtipu není ...
... 2/3 ...
... Pokračování ...
TOPlist
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010