Restaurace U průmyslovky v Brně a atentát na německého velvyslance, hraběte von Welczeka, v Paříži

14. března 2012 v 16:12 | J. Benada |  03/2012
... Restaurace U průmyslovky v Brně ...
... Na rohu ulice Veveří a ulice Jana Uhra ...
... Bývala vždy studentská hospoda ...
... Dnes se dlouho v hospodě nezdržíme ...
... Definici humanismu (pěkná řádka piv při příležitosti téhleté definice) známe: "Humanismus je orientace na hodnotu člověka, jeho práva na štěstí, svobodu, osobní rozvoj a uplatnění. Šířeji láska k člověku vůbec." ...
... Dnešní článek je spíše věnován úvaze laskavého čtenáře a laskavé čtenářky o tom, kde vlastně je hranice mezi asociálním a antisociálním chováním, respektive jednáním! ...
... Je tohleto, takové a makové chování, respektive jednání (laskavý čtenář si sám a laskavá čtenářka si sama rozhodne) asociální nebo antisociální? ...
... V zahradě po pravé straně, na shora uvedeném obrázku shora, jsem viděl kvést i mandloň, ale tehdy mandloň nekvetla, protože byl listopad, venku byla zima a příjemně vytopeno nebylo ani ve shora uvedené hospodě, když jsem ve stolní společnosti dnešní příběh vyprávěl ...
... Paříž v roce tisíc devět set třicet osm ...
... Hrabě von Welczek, velvyslanec Německa ve Francii, v úterý třicátého prvního ledna tisíc devět set třicet devět, při procházce pařížskými ulicemi ...
Foto: Leni Riefenstahl
... Leni Riefenstahl ...
(22.8.1902 Berlín - 8.9.2003 Pöcking am Starnberger See)
... Tanečnice, režisérka, fotografka ...
... Pöcking am Starnberger je městečko v hornobavorském okrese Starnberg ...
... Na západním břehu jezera Starnberger See ...
... Část svého mládí strávila v tomhletom kraji ...
... Alžběta Amálie Evženie Bavorská známá pod přezdívkou Sisi...
(celým jménem v němčině Elisabeth Amalie Eugenie in Bayern)
(24.12.1837 Mnichov - 10.9.1898 Ženeva)
... Rakouská císařovna, maďarská a česká (předposlední) královna ...
... Atentát sedmnáctiletého židovského mladíka, Herschela Feibela Grynszpana, na velvyslance Německa ve Francii, hraběte von Welczeka, v pondělí sedmého nebo podle jiného zdroje v úterý osmého listopadu tisíc devět set třicet osm, se nezdařil ...
... L'hôtel Beauharnais, do roku tisíc devět set čtyřicet čtyři, tradiční sídlo velvyslanectví Německa ve Francii, v Rue de Ville, číslo sedmdesát osm ...
... Na velvyslanectví ...
... V sedmém pařížském obvodu ...
... Zastřelil místo velvyslance, hraběte von Welczeka, legačnígo radu, ve funkci velvyslaneckého tajemníka Ernsta Eduarda vom Ratha, uvedeného na obrázku shora ...
... Herschel Feibel Grynszpan ...
[28.3.1921 Hannover (Německo) - (?)]
... Jeho příjmení se může psát i Grünspan nebo Grunspahn. Byl Žid polské národnosti. Jeho rodiče, Sigmund a Regina Grynszpanovi, přišli do Německa z Polska v roce tisíc devět set jedenáct. Byl nejmladší ze šesti sourozenců. První sourozenec se narodil mrtvý v roce tisíc devět set dvanáct, druhý sourozenec-sestra Sophie Helena se narodila v roce tisíc devět set čtrnáct a v roce tisíc devět set dvacet osm zemřela na spálu, třetí sourozenec-sestra Esther se narodila v roce tisíc devět set šestnáct a v pátek dvacátého osmého října tisíc devět set třicet osm byla odvlečena do koncentračního tábora v Polsku, čtvrtý sourozenec-bratr Mordechai se narodil v roce tisíc devět set devatenáct a snad dosud žije v Izraeli a pátý sourozenec-bratr Salomon se narodil v roce tisíc devět set dvacet a v roce tisíc devět set třicet jedna zemřel na následky dopravní nehody ...
... Čtvrtý sourozenec-bratr Mordechai je druhý zleva v první řadě, sedící po pravé straně svého otce, muže s kloboukem na hlavě. Rodiče bratrů přežili druhou světovou válku a žili v Izraeli ...
... V Burgstrasse, domě číslo třicet šest, se narodil ...
... Nevím kdy a kde zemřel? ...
... Po atentátu byl nejdříve vězněn ve francouzském vězení, odkud byl později Němci převezen do Berlína a odtud později do koncentračního tábora ...
... K jeho smrti mělo údajně dojít v letech tisíc devět set čtyřicet tři až tisíc devět set čtyřicet pět, snad v koncentračním táboře v Magdeburku ...
... Magdeburk (v němčině Magdeburg a ve staročeštině Děvín) ...
... Dosti neuvěřitelně zní sdělení známého českého autora Václava Pavla Borovičky, že jako vězeň měl v německém koncentračním táboře výjimečné postavení a výjimečné výhody, a že dokonce druhou světovou válku přežil a podle některých zpráv žil po druhé světové válce ve Francii pod novou identitou ...
... Šťastně se měl ve Francii oženit a stát se otcem dvou manželských dětí ...
... Adolf Hitler ...
... Se stal říšským kancléřem v pondělí třicátého ledna tisíc devět set třicet tři ...
... Od roku tisíc devět set dvacet tři vydávaný nacistický týdeník Der Stürmer, uvedený na shora uvedeném obrázku, je z května roku tisíc devět set třicet čtyři ...
... Jisté je ...
... Že nacistům se atentát velice hodil! ...
... Smrt legačního rady Ernsta Eduarda von Ratha se na celém říšském území stala (kde již pogromistická nálada dávno panovala, zejména ve městech uvedených na shora uvedeném obrázku) záminkou takzvané Říšské křišťálové noci (v němčině Kristallnacht) označované rovněž jako říšský pogrom či listopadový pogrom. Krvavých protižidovských demonstrací a otřesného drancování kdy Joseph Goebbels, s výslovným souhlasem Adolfa Hitlera, štval jednotky SS, ke shora uvedenému chování, respektive jednání, po celém říšském území ...
... Bylo zapáleno dvě stě padesát synagog ...
... Demolováno osm set padesát obchodů a dvacet jedna obchodních domů ...
... Vydrancovány byty ...
... Vypáleno sto sedmdesát jedna obytných domů ...
... Zavražděno devadesát jedna židovských spoluobčanů a dvacet pět tisíc židovských spoluobčanů bylo odvlečeno do koncentračních táborů ...
... A ještě navíc k tomuhle všemu museli židovští spoluobčané zaplatit miliardu říšských marek ve zlatě jako sankci, jakési penále za nepřátelské chování, respektive jednání k německému národu ...
... Hannover ...
... Památník v Hannoveru ...
... Sestra a bratr - chodník v Hannoveru ...
... "No, dobře, ale jak tahleta minulost souvisí se současností na celém světě a v České republice vůbec?" mohl by se například zeptat kdosi i takhleto ...
... Kluci, tohleto je podle obecně známého zákona, že všechno souvisí se vším! Víte, kluci, které další osobnosti do hospody U průmyslovky v Brně chodívali? Řeknu vám málo a žádnou osobnost vám, kluci, jmenovat nebudu, ale bylo jich více. Spíše vám řeknu o atentátu na velvyslance, hraběte von Welczeka, v Paříži ...
... V pondělí sedmého nebo v úterý osmého listopadu, tohleto není podstatné, tisíc devět set třicet osm, napsal Herschel Feibel Grynszpan, který žil v Paříži, poslední pohlednici rodičům, kterou však neodeslal, protože při zatčení měl pohlednici v kapse ...
... Potom si, v obchodě se zbraněmi, na Rue de Fauborg Saint Martin ...
... V desátém pařížském obvodě koupil zbraň a munici - revolver ráže šest třicet pět a dvacet pět kusů nábojů v krabičce, což ho stálo dvě stě třicet pět franků a šel na metro ...
... Tmavozelenou linku číslo dvanáct ...
... Vystoupil ve stanici ...
... Solferino ...
... A zbytek cesty na velvyslanectví, což je nedaleko, kde hodlal zabít německého velvyslance, hraběte von Welczeka, šel pěšky. Měl ale smůlu, protože pan velvyslanec nepřijímal. Herschel Feibel Grynszpan, který byl malé postavy, tmavovlasý a se smutným pohledem, však na vrátnici velvyslanectví naléhal, že má pro pana velvyslance velmi důležitý dokument, který musí předat jen jemu. Zřízenec velvyslanectví, pan Nagorka, který s ním na vrátnici velvyslanectví hovořil, ho nakonec, bylo asi tak půl desáté dopoledne, uvedl ke shora uvedenému legačnímu radovi, Ernstu Eduardu vom Rathovi, aniž by byly splněny příslušné úřední formality, to znamená, aniž by byl vyplněn příslušný dotazník, se jménem návštěvníka a v dotazníku by byl uveden účel návštěvy, aniž by byl návštěvník ve vrátnici vůbec legitimován a tak dále a tak podobně. Ten chlapec prý dělal na zřízence velvyslanectví, pana Nagorku, tak dobrý dojem a mluvil prý tak velice přesvědčivě, byl prý tak bezbranný a tak dále a tak podobně! Již shora uvedený legační rada ve funkci velvyslaneckého tajemníka, Ernst Eduard vom Rath, přijal tedy nevinného chlapce, ani se nezeptal, kdo je a za jakým účelem za panem velvyslancem přichází. Sotva, Herschel Feibel Grynszpan, vstoupil do místnosti, tak hned vytáhl zbraň a vyprázdnil do něho celý zásobník. Legační rada ve funkci velvyslaneckého tajemníka, Ernst Eduard vom Rath, nebyl mrtev hned, ale podlehl utrpěným střelným zraněním druhého či třetího dne ...
... Nevím zcela jistě, kdy se skutek-atentát stal, jestli v pondělí sedmého listopadu nebo v úterý osmého listopadu, zdroje se v tomhletom neshodují ...
... Státní pohřeb se konal, ve čtvrtek sedmnáctého listopadu, v Düsseldorfu ...
... Sedmnáctiletý, inteligentní, sportovně založený, bezúhonný židovský mladík, Herschel Feibel Grynszpan, nyní již zločinec-atentátník, se dal klidně zatknout a poté uvedl, že když ho legační rada ve funkci velvyslaneckého tajemníka, Ernst Eduard vom Rath, přijal, tak mu řekl: "Vy jste sale boche (v češtině špinavý Němec), a proto vám předávám jménem šikanovaných židů tenhleten dokument," a vytáhl zbraň a začal střílet. Mířil prý hlavně doprostřed těla oběti ...
... Tohleto se mělo stát a patrně se tohleto i stalo v příčinné souvislosti s vydáním norimberských zákonů, tohleto byl patrně důsledek tohohle ...
... V kapse měl, Herschel Feibel Grynszpan i pohlednici, kterou mu poslali jeho rodiče. Pohlednice byla napsána (možná je tohleto bráno podle denního poštovního razítka na pohlednici, kdy byla pohlednice odeslána, ne kdy byla pohlednice napsána, nevím a není ani tohleto podstatné) v pondělí třicátého prvního října tisíc devět set třicet osm ...
... Na pohlednici rodiče synovi psali o páteční deportaci do koncentračního tábora, o pronásledování a o utrpení židů v nacistickém Německu ...
... O příčinách a všech okolnostech atentátu existují i jiné verze, jak už tohleto zpravidla bývá, které si může laskavý čtenář sám a laskavá čtenářka sama kdesi dohledat ...
... Nacistický týdeník Der Stürmer, ve čtvrtek desátého listopadu tisíc devět set třicet osm, přináší zprávy o skutcích, které se v průběhu noci, ze středy devátého na čtvrtek desátého listopadu tisíc devět set třicet osm, na říšském území staly ...
... Shora uvedenou památnou nocí, ze středy devátého na čtvrtek desátého listopadu tisíc devět set třicet osm, započala radikální fáze protižidovské politiky Adolfa Hitlera. Ačkoli ani tentokrát zahraničí nic nepodniklo, aby se alespoň diplomatickou cestou učinil konec těmhletěm nedůstojným vrahounským rejdům, prosazovalo se nyní stále přesvědčení, že tenhleten Adolf Hitler je schopen nejhorších šíleností, nejdivočejších výstřelků a oplývá přímo šílenými ambicemi ...
... Tuto charakteristiku doplnil i Sigmund Freud ...
... Kterému se podařilo dostat v bezpečí do Londýna ...
... Sigmund Freud ...
[6.5.1856 Příbor (dnes Česká republika) - 23.9.1939 Londýn)]
... Lékař, psycholog a zakladatel psychoanalýzy ...
... Téměř celý svůj život prožil ve Vídni ...
... V Londýně Sigmund Freud o Adolfovi Hitlerovi řekl: "Nemůžeme nikdy vědět, co šílenec podnikne," v čemž se světoznámý lékař, psycholog a zakladatel psychoanalýzy, Sigmund Freud, zcela jistě nemýlil ...
... Žádný strom do nebe neroste. Shora uvedená věta Sigmunda Freuda, rodáka ze severní Moravy, platila nejen včera, ale platí i dnes a bude platit i zítra! ...
... Pokud by nedošlo k nástupu nacismu v Německu, v roce tisíc devět set třicet tři, tak by ve Francii ke shora uvedenému skutku-atentátu, v roce tisíc devět set třicet osm, patrně nedošlo a Herschelovi Feibelovi Grynszpanovi by se patrně nepodařilo stát se "zločincem-atentátníkem" ...
... Asociální chování, respektive jednání = nespolečenské chování, respektive jednání, které neodpovídá mravním normám dané společnosti, nedosahuje však ještě úrovně ničení společenských hodnot jako u chování antisociálního ...
... Antisociální chování, respektive jednání = uvědomované protispolečenské chování, respektive jednání kriminálního charakteru, zahrnuje veškeré protispolečenské jednání dané trestním řádem společnosti ...
... Žijeme v posttotalitní zemi, kde je hodnotový systém rozvrácený a kde právo a morálka nejdou souběžně, což je ideální stav, ale kde se vylučují. Právo, i je-li dobré, reprezentuje jen minimum mravnosti ...
... V tomhletom tohleto všechno je. Koukněte se na českou politickou scénu a můžete se sami o tomhletom nejlépe přesvědčit. Pravda, fašismus, nacismus a komunismus tohleto není. Tohleto je směsice tohohle všeho, od fašismu, od nacismu a od komunismu trochu a k tomuhle ke všemu ještě navíc, na zastřešení, trochu od demokracie přece jen nakonec, patrně je možné tohleto takhleto vyjádřit. Tenhleten židovský chlapec či kluk či mladík či mladý muž (laskavý čtenář a laskavá čtenářka si příhodné pojmenování vybere) z Hannoveru je vlastně německý národní hrdina! ...
... Pravda, zpochybňovat je možné všechno a žvanit je možné o všem! ...
... Konec ...
TOPlist

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010