Žádost o přešetření procesního postupu a rychlosti řízení a smrt v tramvajovém kolejišti před justičním palácem, která se nekonala!

3. února 2012 v 13:53 | R. Moser |  02/2012
... Zvažoval jsem mám-li článek shora uvedeného názvu vůbec napsat, tohleto musím uvést v řadě prvé. A v řadě druhé musím uvést, že článek shora uvedeného názvu není útokem na nikoho, natož na justici, znovu opakuji, článek shora uvedeného názvu není útokem na nikoho, natož na justici! K napsání článku shora uvedeného názvu mě vede i nedávná tragická událost, která se stala v budově Krajského soudu v Brně ...
... O nedávné tragické události, která se stala v budově Krajského soudu v Brně mám pouze informace, které jsou dostupné každému! ...
... Znovu opakuji, o nedávné tragické události, která se stala v budově Krajského soudu v Brně mám pouze informace, které jsou dostupné každému! ...
... Případ se odehrál v letech 1978-1992 u Městského soudu v Brně ...
... Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. července 1989 byl zrušen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 11. dubna 1989 ... a věc byla vrácena Městskému soudu v Brně k novému projednání a rozhodnutí ...
... V nepravomocném rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 28. září 1989 je uvedeno: "Tímto rozhodnutím se mění rozsudek Městského soudu v Brně č. j. ... ze dne 11. prosince 1978," což je odůvodněno ... a proto jsou dány podmínky pro rozhodnutí soudu dle § ... odst. ..." a je zde uveden příslušný zákon ...
... O soudním řízení vedeném u Městského soudu v Brně v období od 11. prosince 1978 do 28. září 1989 hovořit nehodlám. V tomhletom směru se laskavý čtenář a laskavá čtenářka v článku více nedozví ...
... Budu hovořit pouze o období, které začíná dnem doručení rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 28. září 1989 navrhovateli a končí dnem kdy, počátkem roku 1992, vešel navrhovatel do budovy Městského soudu v Brně, vyhledal kancelář nejmenované soudkyně a zaklepal na dveře kanceláře, protože jen tohleto je důležité. Poté co do kanceláře soudkyně navrhovatel vstoupil, soudkyně se zaradovala: "To jsem ráda, že jdete!" přivítala soudkyně navrhovatele (nebylo pochyb, bylo na soudkyni vidět, že je ráda, že navrhovatel přišel, což by soudkyně patrně i dnes nepopřela, že je výrok pravdivý) a pozdravili se, uvedl navrhovatel důvod své návštěvy: "Přišel jsem se, paní soudkyně, zeptat co brání pokračování soudnímu řízení?" Spis ležel na psacím stole a soudkyně byla bezradná: "Řekněte mi co s tím mám dělat?" zeptala se soudkyně navrhovatele. A je docela dost dobře možné, že ... (deset let a ještě několik dní k tomuhle připočíst přece jen nakonec) co se znali ze soudního řízení ... Zkrátka a dobře, zájmem navrhovatele nebylo už nic jiného než soudní řízení rychle ukončit! Dvakrát byl navrhovatel dokonce nucen podat návrh na vyloučení soudkyně pro podjatost, respektive nedokázal si už dále představit, že by mohla soudkyně dále v řízení rozhodovat a jednou se obrátil na předsedu Městského soudu v Brně se žádostí o přešetření procesního postupu a rychlosti řízení. Předseda Městského soudu v Brně postoupil žádost svému náměstkovi, který svým přípisem sdělil navrhovateli ... Zkrátka a dobře, navrhovatel se ze shora uvedeného přípisu dozvěděl jak vypadá současná situace v justici a tak dále a tak podobně, nic co by navrhovatel ještě nevěděl, ale o výsledku přešetření jeho shora uvedené žádosti nebyla v přípisu, náměstka předsedy Městského soudu v Brně, přece jen zmínka. Navrhovatel tedy znovu napsal: "Vážený pane předsedo," ... Zkrátka a dobře, navrhovatel žádal předsedu Městského soudu v Brně, aby se jeho žádostí, o přešetření procesního postupu a rychlosti řízení zabýval, protože mu na jeho žádost, jak byl přešetřen procesní postup od roku 1982 do současnosti, zejména pak v návaznosti na rychlost soudního řízení, neodpověděl. Jednání navrhovatele a soudkyně v její kanceláři Městského soudu v Brně probíhalo přece jen korektně. "Já vím, ten paragraf tam nebyl," uvedla soudkyně Městského soudu v Brně například, hned po vstupu navrhovatele do kanceláře, což bylo přece jen dobré, že tohleto soudkyně Městského soudu v Brně hned sama uznala. A když nakonec navrhovateli soudkyně řekla ...
... "Jarko!" pomyslel si navrhovatel v duchu, znovu opakuji, pomyslel si navrhovatel v duchu "tohleto bude ono!" napadlo navrhovatele hned v kanceláři soudkyně Městského soudu v Brně, který sídlil v justičním paláci na Rooseveltově ulici 16 v Brně ...
... "Nevím jak jsem se vypotácel z justičního paláce," vyprávěl před léty ...
... Pokud by se tehdy stalo to, co se tehdy nestalo, ale stát se tehdy mohlo, že by byl navrhovatel sražen přijíždějící tramvají, která přijížděla k Mahenovu divadlu směrem od Kuřimi, respektive od Moravského náměstí je přece jen výstižnější říci ...
... Protože tramvaj by mohla k Mahenovu divadlu přijíždět nejen z Joštovy ulice, ale i z třídy Milady Horákové možná. Tohleto ale nevím zcela jistě ...
... Respektive nevím může-li tramvaj odbočit z třídy Milady Horákové do Rooseveltovy ulice, ale myslím si, že tramvaj odbočit z třídy Milady Horákové do Rooseveltovy ulice odbočit nemůže, myslím si, že tam není výměna (výhybka), a že tudy tedy nevede tramvajová linka ani dnes ...
... Když šel navrhovatel k Mahenovu divadlu na tramvajovou zastávku, na tramvaj jedoucí směrem k Moravskému náměstí a přecházel přes Rooseveltovu ulici, tak by byla příčina případné jeho smrti či případné škody na jeho zdraví zcela jistá: "Myslel jsem na to co mi soudkyně řekla, byl jsem rozrušen a přijíždějící tramvaj jsem přehlédl!" uvedl k tomuhle navrhovatel kdysi. "Pokud bych soudní rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky neznal," uvedl k tomuhle dále ...
... Zkrátka a dobře ...
... "V roce 1988 rozhodly soudy v České republice podle § ... odst. ... příslušného zákona" a nyní je (v příslušném soudním rozhodnutí k rozhodnutím a stanoviskům ve věcech občanskoprávních) uvedeno číslo kolikrát podle § ... odst. ... příslušného zákona soudy v České republice rozhodly. "Ve Slovenské republice to pak bylo v jednom případě," čteme dále! Ve svém návrhu na vyloučení soudkyně se navrhovatel na shora uvedené rozhodnutí a stanovisko Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky odvolával, plně si vědom, že tohleto soudci přece jen rádi nemají ...
... "Ale co jsem mohl dělat už jiného?" uvedl ...
... "Vyčerpal jsem všechny dostupné právní prostředky!" uvedl navrhovatel kdysi! ...
... Vědomý úmysl nebo nekompetentnost nebo snad obojí či snad cosi ještě jiného? ...
... Případ je ostudou československé justice! ...
... V budově Krajského soudu v Brně jsou široké chodby a široké schodiště?! ...
... Soudce mgr. Jiří Stýblo měl kancelář ve třetím poschodí justičního paláce ...
... Vedle vstupu do jednací síně číslo dveří tři sta osmdesát ...
... Bez komentáře ...
... Seznam okradených deseti tisíc klientů četl pan soudce mgr. Jiří Stýblo snad tři dny ...
... Je pravda, že pokud by navrhovatel v tramvajovém kolejišti před justičním palácem na Rooseveltově ulici v Brně v roce 1992 zahynul, tak by si už pravomocné soudní rozhodnutí - o tom, že soudní rozhodnutí Městského soudu v Brně č. j. ... ze dne 11. prosince 1978 nebylo nikdy povinným dobrovolně plněno a on se plnění soudního rozhodnutí Městského soudu v Brně č. j. ... ze dne 11. prosince 1978 více než třinást let v soudním řízení vedeného u Městského soudu v Brně domáhal, ovšem zcela bezvýsledně - nikdy už nepřečetl ...
... "A co jste dělal, prosím, potom, když jste byl po více než třinácti letech, téměř již celkově patnáctiletého soudního martyria (bez tří měsíců celkově patnáctiletého soudního martyria, poznámka autora) přece jen nakonec úspěšný?" zeptal jsem se ...
... Martyrium (z latiny) = mučednictví, mučednická smrt; přeneseně potom doba velikého utrpení, doba velikých muk ...
... "Chtěl jsem jet do Budapešti," dozvěděl jsem se ...
... Ale nakonec jel jinam ...
... Ende ...
TOPlist
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010