PIN

6. února 2012 v 13:18 | R. Moser |  02/2012
... V pátek 3. února 2012, krátce před půlnocí, narazila ve sněhové bouři do hráze přístavního mola loď Shardon plující z přístavu Civitavecchia do přístavu Olbia na ostrově Sardinii. Na palubě trajektu bylo necelých třista cestujících a loď Shardon, s třiceti metrů dlouhou trhlinou nad čárou ponoru se vrátila do přístavu Civitavecchia. Ke škodě na zdraví a na životech osob - cestujících a posádky - nedošlo ...
... Cestující, kteří neměli na palubě ztroskotané lodi Shardon motorové vozidlo, mohli ráno cestovat jiným trajektem, ostatní cestující museli čekat, než se ze ztroskotané lodi vyprostí jejich motorová vozidla a přepravované kamióny a nalodí se na náhradní loď Nomentana ...
... Civitavecchia - pevnost a přístav ...
... Civitavecchia leží v kraji Lazzio ...
... V provincii Roma ...
... A plavba z Civitavechii do Olbie na ostově Sardinie trvá přibližně pět hodin ...
... Shora uvedenou událostí a "podivným" spojením několika "zdánlivě" spolu nesouvisejících věcí se vracíme ještě jednou a už naposledy k nedávná tragické události, která se stala v budově Krajského soudu v Brně ...
... A do období od listopadu 1973 do ledna 1981 ...
... V listopadu 1973 přišel kriminalistům do Brna požadavek kriminalistů ze Vsetína, aby byl hrdina dnešního příběhu, říkejme mu Pavel, ale kdo chce muže mu říkat i Paul nebo Paolo. Zkrátka a dobře, laskavý čtenář a laskavá čtenářka si může, vedle českého jazyka, vybrat i jazyk německý, francouzský, anglický a italský, jak mu bude říkat. Z tohohle důvodu navštívil Pavla doma kriminalista, a protože Pavla doma nezastihl, zanechal Pavlovi u domovnice vzkaz, aby se Pavel za ním dostavil na jeho pracoviště, což se i stalo a Pavel se poté od kriminalisty dozvěděl co ještě nevěděl. "Jednalo se o rutinní šetření úmrtí a kriminalisté ve Vsetíně považovali za nezbytné (aby jejich šetření všech příčin a všech dalších okolností smrti bylo objektivní nebo-li aby jejich šetření všech příčin a všech dalších okolností smrti bylo úplné a nebylo v jejich šetření všech příčin a všech dalších okolností smrti pominuto nic, co by pominuto v jejich šetření všech příčin a všech dalších okolností smrti pominuto být nemělo, tohleto je velice důležité, a proto je tohleto úmyslně vypsáno tahleto, poznámka autora) i mne ve věci vyslechnout ...
... A nyní vám řeknu cosi, co je nad rámec tohohle článku ...
... V roce 1983 vyplouval z Janova do Porto Torres na Sardinii noční trajekt. Na palubě trajektu byl i mladý muž, který cestoval v úterý 28. ledna 1981 spěšným vlakem jedoucím z Brna-hlavního nádraží do Hanušovic ...
... "Tohleto přece není možné, Moser nás nyní lakuje?!" můžete si říci ...
... Bohužel, je a tohleto bylo ještě daleko a daleko horší! Myslím si, že za smrtí, hovořím o nedávné tragické události v budově Krajského soudu v Brně, mohl být i stres. Samozřejmě, pokud budou šetřením všech příčin a všech dalších okolností zcela jednoznačně vyloučeny všechny v úvahu přicházející verze. Nejsem odborník a stres je velice složitá záležitost ...
... Pokusím se tohleto laskavému čtenáři a laskavé čtenářce vysvětlit jinak: "První návrh v mém životě, kterým jsem vyvolal občanskoprávní soudní řízení," říká Pavel "byl podán v roce 1978 u Městského soudu v Brně. Poté jsem obdržel od Městského soudu v Brně předvolání s doručenkou, ze kterého jsem se dozvěděl datum a hodinu konání občanskoprávního řízení, číslo a poschodí jednací síně konání občanskoprávního řízení, přečetl jsem si poučení, které na předvolání s doručenkou bylo a dole po levé straně: Za správnost vyhotovení ... či takhleto jaksi a po pravé straně potom titul jméno a příjmení soudkyně-předsedkyně senátu. Patrně jsem se při čtení jména a příjmení soudkyně pousmál, protože soudkyně měla shodné jméno jako moje teta-sestra mého otce a shodné příjmení jako moje babička za svobodna-matka mé matky. K téhleté soudkyni jsem nikdy neměl a dosud nemám žádné výhrady a setkal jsem se s ní pouze jednou, právě ve shora uvedeném občanskoprávním soudním řízení," uvádí Pavel k události v roce 1978. "Někdy v polovině první poloviny devadesátých let minulého století vyšel v novinách, patrně v Rovnosti, tohleto dnes už nevím a není tohleto ani důležité," uvádí Pavel dále "článek, jehož název rovněž dnes už nevím a ani tohleto není důležité. Autorem článku byl hlavní městský prokurátor v Brně a s ohledem na obsah článku by mohl být zvolen i název článku: Kam napřít síly na Městské prokuratuře v Brně a jaké úkoly před námi stojí. Ale ani název článku není důležitý. Důležité je pouze, že se jménem hlavního městského prokurátora v Brně-autora článku v novinách, jsem se setkal ve středu 29. ledna 1981, v pozdních odpoledních hodinách na Okresní prokuratuře ve Vyškově a později potom ve vazební věznici v Brně-Bohunicích, kam mě přišel seznámit s výsledky svého šetření, které provedl pět dní před ustanovením mého advokáta. Tohleto všechno bylo ale daleko a daleko horší, nehodlám se tímhle zabývat. V přezkumném řízení konaném v letech 1992-1994 jsem byl zcela rehabilitován. Šedesát tři dní jsem strávil ve vazbě, bez jakékoli možnosti hovořit se svým advokátem, bez jakékoli možnosti k uplatnění svého práva na obhajobu zaručeného mi Ústavou Československé socialistické republiky a tak dále a tak podobně. Nikdy jsem tomuhle nedával žádný politický podtext, ale je pravda, že když jsem byl středu 29. ledna 1981 okresní prokurátorkou ve Vyškově, v odpoledních hodinách, obviněn z trestných činů, kterých jsem se měl dopustit ve Vyškově, ihned po příjezdu spěšného vlaku, jedoucího z Brna hlavního nádraží do Hanušovic, předchozího dne v úterý 28. ledna 1981, v patnáct hodin a dvacet tři minut, tak shora uvedený autor článku v novinách, který má shodné jméno jako můj dědeček a strýc a příjmení jako moje babička za svobodna a tak dále a tak podobně mohl bych dále pokračovat, přijel jako tehdejší vyšetřovatel Městské prokuratury v Brně na Okresní prokuraturu ve Vyškově. Protože jsem Sbírku zákonů nejen odebíral a nejen četl, tak jsem vyhlášku znal." ...
... "Odvolával jsem se a odkazoval jsem na ni, chtěl jsem advokáta, jmenoval jsem dva advokáty a tak dále a tak podobně. Nebylo mi umožněno ani telefonovat. Tohleto byla vlastní osobní a nepřenosná zkušenost a konec jakýchsi iluzí, které jsem snad ještě tehdy přece jen měl," uvedl Pavel ...
... "O tom, že je čtvrté výročí takzvané Anticharty jsem nevěděl. Nedostal jsem tehdy žádnou šanci ke své obhajobě, s mým odsouzením se ve Vyškově předem počítalo, byl jsem bezúhonný občan, žádného trestného činu jsem se nedopustil, jak bylo konstatováno i v přezkumném řízení v letech 1992-1994 a jak se i mezi mnoha soudci již tehdy vědělo, jak jsem se dozvěděl právě z okruhu soudců a někteří soudci mi v rámci své pravomoci, v následujících letech pomohli, byli mě příznivě nakloněni, byť jen tím, že případ znali a odsuzovali, byli pro mne morální oporou," říká Pavel k tehdejším událostem ...
... Psychologické typy osobnosti herečky Jiřiny Švorcové potažmo okresní prokurátorky ve Vyškově doktorky Františky Pilátové, kované soudružky své rodné strany, už Pavel vyloženě nesnášel! "Byl jsem to já kdo byl napaden a zmlácen," uvádí k tomuhle s úsměvem "za šedesát tři dní vazby už nebylo nic poznat," dodává ještě k tomuhle "to abych si nemohl nikde stěžovat!" směje se "znalost práva mi byla platná jak mrtvému zimník," dodává k tomuhle už jen pro úplnost, jak mu řekla kdysi jedna řeznice-uzenářka v prodejně kam si Pavel chodil kupovat svačiny "tuhle šunku si, Pavle, neberte," říkala Pavlovi řeznice-uzenářka, která byla v prodejně masa-uzenin zaměstnaná i se svou matkou "ta je jako když hryžete mrtvýmu do ucha," vyjádřila se o šunce, kterou by si Pavel zcela jistě ke svačině koupil, pokud by Pavlovi příznivě nakloněná prodavačka tuhletu informaci o šunce neposkytla ...
... "Přislíbila mi půl druhého roku nepodmíněně ("A pak se uvidí!" řekla mu okresní prokurátorka ve Vyškově doslova) a tohleto bylo ještě daleko a daleko horší!" ...
... "Proti prodavačce z televizního seriálu Žena za pultem, Anně Holubové, ale přece jen nakonec mnoho nemám, ale vidět ji nemusím," říká ...
... Anna se dokonce jmenovala i Pavlova babička, rozená ... Samozřejmě když se Pavlova babička Anna vdala a vzala si Pavlova dědečka Jaroslava, tak potom měla jeho příjmení, shodně tak jako Pavlova maminka a její bratr-Pavlův strýček Jaroslav ...
... "A jak se, Pavle, jmenoval tvůj prastrýc, kterého jsi bohužel už neměl možnost ve svém životě mnoho poznat, vídeňský bratr tvé babičky Anny?" zeptal jsem se ...
... A ještě vám řeknu, že Pavlův další strýček-bratr jeho otce se jmenuje František. Tohleto vypadalo jakoby v tomhletom ostudném případu československé justice byla zastoupena celá Pavlova, dokonce i širší, rodina, což je nesmysl ...
... Zkrátka a dobře, když Pavel shora uvedený novinový článek z novin vystřihl a při nejbližší příležitosti přivezl, tak všichni, kteří novinový článek četli, kroutili nad tímhle hlavou: "Že právě tohohle člověka do takovéhle vysoké funkce hlavního městského prokurátora v Brně jmenovali? To už tam nikoho lepšího neměli?" divili se ...
... "Možná právě proto," usmíval se Pavel s opovržením ...
... PIN - Personal Identification Numbers? Ne! ...
... Pin je jméno chlapce-hrdiny měsíční povídky "Občanská statečnost" z knížky italského autora, která v Itálii vyšla poprvé 18. října 1886 a je v Itálii druhou nejvydávanější knihou ...
... V Itálii knížku zná snad každý, ale nejen v Itálii, protože knížku znají i jinde, ale v Itálii můžete s Italem hovořit o knížce téměř jako o fotbale ...
... O Pinovi zase někdy příště ...
... Rexi, jedeme! ...
... Tomuhle Pavel rozumí dobře. Justice se zavázanýma očima! ...
... Taky dobré, že?! ...
... "Už před rokem 1978 jsem věděl, co nyní vyslovím svými slovy," říká Pavel. Jeden český univerzitní profesor, jehož jméno si Pavel již dnes bohužel nepamatuji, říkával při svých přednáškách svým studentům-budoucím lékařům asi tohle: "Sebevražedné myšlenky, to je branka, která by se v životě člověka neměla nikdy pootevřít. Může totiž v životě člověka nastat situace (byť náhlá a byť krátká, poznámka autora) kdy se branka může otevřít (byť náhle a byť krátce, poznámka autora) úplně-dokořán!" ...
... Ende ...
TOPlist
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010