Můj první pes, moje první rostlina, moje první akvárium, můj první útok na veřejného činitele se zbraní v ruce, který se nekonal a můj první uhrazený nedoplatek, ve výši jedné koruny, jehož úhradu nikdo nepožadoval - dokončení

23. února 2012 v 13:37 | P. Skovajsa |  02/2012
... Dnešní článek je určen zejména čtenářům a čtenářkám, kteří žijí single ...
... Lepší dobrá samota, než-li špatné společenství - začátek ...
... Žít single je trend, kterému se přizpůsobuje i Česká republika. Počet domácností, v nichž žije pouze jediný člověk, dosáhl v roce dva tisíce devět jednoho a čtvrt miliónu lidí, což představuje více než jedenácti procentní podíl na celkové populaci. Čísla, která zveřejnil Český statistický úřad, dokreslují i zkušenosti finančních ústavů. Ačkoli si hypotéky berou většinou páry, přibývá jedinců, kteří své bydlení plánují samostatně. V tomto životním stylu se Česká republika stále více přibližujeme tradičním západoevropským zemím, jako je Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Nizozemsko, Francie, Německo a Rakousko, kde podíl domácností jednotlivců na celkové populaci přesahuje dokonce patnáct procent. Proč tomu tak je? Skutečnost odpovídá socio-demografickému vývoji. Vedle samostatně žijících mladých lidí roste samozřejmě i počet samostatně nebo spíš osaměle žijících seniorů. Nejvýraznější nárůst zaznamenaly v posledních letech domácnosti, v nichž žijí samostatně lidé ve věku dvacet pět až třicet čtyři let ...
... Lepší dobrá samota, než-li špatné společenství - konec ...
... Můj první uhrazený nedoplatek ve výši jedné koruny ...
... Jehož úhradu nikdo nepožadoval - začátek ..
... V roce dva tisíce jedna jsem se dostavil do zákaznického střediska akciové společnosti Jihomoravská plynárenská, abych ohlásil ukončení odběru zemního plynu v mém odběrném místě: "Musíte se dostavit i s budoucím odběratelem zemního plynu, ve vašem odběrném místě, společně," bylo mi řečeno v zákaznickém středisku shora uvedeného dodavatele zemního plynu. Zkrátka a dobře, už tohleto bylo jinak, než před rokem tisíc devět set osmdesát devět. "Tomáši, musíme tam jít společně," informoval jsem telefonem budoucího odběratele zemního plynu, v mém odběrném místě. Tomáš, který pracoval jako manažér a měl málo času a nemohl se tímhletím či nehodlal se tímhletím nyní zabývat, tak chtěl, abych tohleto jaksi vyřídil sám, respektive pořád si myslel, že můžu sám svůj odběr zemního plynu v mém odběrném místě ukončit a on se potom k odběru zemního plynu v mém odběrném místě přihlásí. "Tomáši, tohleto skutečně nejde, ty jako nový odběratel tam musíš jít se mnou a uzavřeš tam hned, jako odběratel (na straně jedné) smlouvu na dodávku zemního plynu s dodavatelem zemního plynu (na straně druhé)!" asi takhleto jaksi jsem Tomáše telefonem informoval. V zákaznickém středisku s námi celou záležitost vyřizovala příjemná slečna úřednice, výstižnější je však říci, že jsme v zákaznickém středisku, ve smyslu pokynů slečny úřednice, činili oba jisté právní úkony, které byly ke zdárnému vyřízení celé záležitosti zcela nezbytné. Když jsem nakonec obdržel konečnou fakturu za spotřebu zemního plynu, tak byl na téhleté konečné faktuře nedoplatek ve výši jedné koruny. Slečna úřednice mne informovala, že shora uvedený nedoplatek platit nemusím, že tohleto je již jaksi srovnané nebo se tohleto jaksi ještě v čemsi srovná či co! Jak tohleto přesně bylo už nevím, ale vím, že jsem si nechal tohleto ještě jednou od slečny úřednice vysvětlit, ale už nevím bylo-li mi tohleto již tehdy jasné. Myslím si, že ne! Tomáš, který spěchal a tohleto moje jednání se slečnou úřednicí ve věci jednokorunového nedoplatku už považoval za ztrátu svého času se rychle rozloučil a odešel. K tomuhle vám řeknu, že pokud by na mém místě byla moje žena, že by nedoplatek ve výši jedné koruny zcela jistě neuhradila. A pokud by byla tehdy v zákaznickém středisku moje žena i přítomna, tak jak ji znám, označila by mne přinejmenším za velikého potížistu, snad až dost obtížně snesitelného pedanta a člověka, který vytváří zbytečné problémy, kterému nestačí zcela jasné sdělení odborníka (v tomhle případě odbornice-slečny úřednice), že nic už uhrazovat nemusí, musí se ještě zbytečně vyptávat, zbytečně zdržovat další čekající zákazníky v zákaznickém středisku, opruzovat a tak dále a tak podobně. A je docela dost dobře možné, že bychom se ještě i pohádali a žena by mi vyčetla zcela jistě cosi, co by s jednáním v zákaznickém středisku nesouviselo, ale nyní by se jí tohleto velice mohlo hodit a je docela dost dobře možné, že by měla i velikou radost, že si na tohleto právě v tuhletu chvíli vzpomněla. Tohleto co vám dále řeknu je už moje nátura, tohleto je už moje přirozenost jaksi: "Přece doma nezaložím fakturu, na které je neuhrazený nedoplatek, byť ve výši pouhé jedné koruny!" říkám si v zákaznickém středisku dodavatele zemního plynu - Jihomoravské plynárenské, akciové společnosti, v Brně. Zkrátka a dobře, šel jsem v zákaznickém středisku k pokladně a nedoplatek ve výši jedné koruny jsem u pokladny uhradil. Příjmový doklad o úhradě jedné koruny, který jsem obdržel, jsem doma sešívačkou přišil ke konečné faktuře, kterou jsem děrovačkou proděravěl a fakturu doplněnou nyní i o příjmový doklad o úhradě na faktuře uvedeného nedoplatku, jsem založil do pořadače, který k tomuhle účelu mám doma. Až teprve nyní byla celá záležitost pro mne vyřízena a už nikdy jsem se k téhleté, už v roce dva tisíce jedna uzavřené, záležitosti nevracel! ...
... Můj první uhrazený nedoplatek ve výši jedné koruny ...
... Jehož úhradu nikdo nepožadoval - konec ..
... Můj první útok na veřejného činitele se zbraní v ruce, který se nekonal, moje první akvárium a moje první rostlina - začátek ...
... Z tehdejší právní úpravy Trestního zákona - Útok na veřejného činitele ...
... § 155 ...
(1) Kdo užije násilí,
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo
b) pro výkon pravomoci veřejného činitele
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo nápravným opatřením.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní
b) ublížili takovým činem jinému na zdraví, nebo
c) způsobí takovým činem větší škodu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na osm let až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
... § 156 ...
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo
b) pro výkon pravomoci veřejného činitele, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřením.
(2) Kdo hrubě urazí nebo pomluví veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci nebo pro tento výkon, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.
... Téměř shodný pocit veliké podlosti, zákeřnosti a bezmoci, o kterém se nyní zmiňuji, jsem zažil v životě pouze dvakrát ...
... Poprvé ve čtvrtek 29. ledna tisíc devět set osmdesát jedna na Okresní prokuratuře ve Vyškově a pouze o tomhle budu hovořit ...
... V okamžiku, kdy jsem jsem chtěl usednout v dopravní kanceláři na židli, kterou mi pan výpravčí železniční stanice Vyškov na Moravě nabídl a další útok od policisty (tehdy příslušníka Veřejné bezpečnosti) jsem již nečekal, tak do mne hrubým způsobem a obouma rukama policista vrazil tak, že jsem pozpátku, po zádech, přeletěl přes opěradlo židle, praštil jsem se do hlavy o skříň, a zůstal jsem ležet na podlaze dopravní kanceláře. V okamžiku tohohle svého pádu jsem patrně nohou zavadil o nohu policisty a moje aktovka, kterou jsem držel v ruce, a ze které jsem právě vyňal svoje osobní doklady, mi vyletěla z ruky. Tolik ke skutku, který se stal v dopravní kanceláři železniční stanice ve Vyškově na Moravě ve středu 28. ledna tisíc devět set osmdesát jedna ...
... "Vy jste policistu napadl aktovkou, mrštil jste aktovkou po policistovi! Naštěstí se policista včas aktovce, kterou jste na policistu útočil, vyhnul, takže ho aktovka nezasáhla!" sdělila mi v kanceláři Okresní prokuratury ve Vyškově, bez skrupulí a výsměšně, okresní prokurátorka JUDr. Františka Pilátová, narozená v roce tisíc devět set dvacet šest, kovaná soudružka své rodné strany a osoba zastávající vysoké stranické a politické funkce i na úrovni tehdejší Československé socialistické republiky ...
... Například ve volbách, v měsíci červnu, v roce tisíc devět set osmdesát jedna kandidovala za Národní frontu do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky ...
... Okresní prokurátorka ve Vyškově JUDr. Františka Pilátová mě ústně obvinila z útoku na veřejného činitele ve smyslu paragrafu sto padesát pět, odstavec dvě, písmeno a) a řekla mi opět bez skrupulí a výsměšně: "Nebyl jste ještě trestán, počítejte tak s osmnácti "měsíčky a potom se uvidí!" Samozřejmě, nepodmíněně! ...
... Nakonec jsem byl téhož dne v odpoledních hodinách, ve čtvrtek 29. ledna tisíc devět set osmdesát jedna, okresní prokurátorkou ve Vyškově, JUDr. Františkou Pilátovou, obviněn ve smyslu paragrafu sto padesát pět, odstavec jedna, písmeno a) a paragrafu sto padesát šest, odstavec dvě a musel jsem potom čekat na Okresní prokuratuře ve Vyškově, až přijede, v pozdních odpoledních hodinách, vyšetřovatel Městské prokuratury Brno-město z Brna na Okresní prokuraturu do Vyškova. Žádal jsem, respektive trval jsem na přítomnosti advokáta při výslechu a jmenoval jsem dva advokáty, nebylo mi tohleto umožněno. Dělal jsem při výslechu do protokolu vyšetřovatele Městské prokuratury Brno-město, opět jen to co jsem znal a co jsem uměl. Poté, co byl výslech ukončen a protokol o výslechu podepsán, tak na mne byla okresní prokurátorkou ve Vyškově, JUDr. Františkou Pilátovou, uvalena vazba a byl jsem převezen do vazební věznice v Brně. Ze shora uvedených trestných činů útoku na veřejného činitele jsem byl okresní prokurátorkou ve Vyškově, JUDr. Františkou Pilátovou, i obžalován, a koncem měsíce března jsem byl z vazební věznice v Brně eskortován k hlavnímu líčení k Okresnímu soudu ve Vyškově, aniž bych vůbec (od vznesení obvinění, v celém přípravném řízení včetně celého průběhu hlavního líčení) hovořil se svým advokátem ex offo, kde jsem byl nepravomocně odsouzen (dělal jsem, nyní již v hlavním líčení, opět jen to co jsem znal a co jsem uměl) k trestu odnětí svobody ve výši šesti měsíců se zařazením v první nápravně-výchovné skupině. Výkon trestu odnětí svobody mi byl, Krajským soudem v Brně, nakonec podmíněně, v měsíci květnu, odložen, ale to že se odvolání do nepravomocného rozsudku vůbec dostalo ke Krajskému soudu v Brně byla náhoda a nebýt téhleté náhody, tak by rozsudek Okresního soudu ve Vyškově nabyl právní moci (fakticky). Když jsem si dělal v roce tisíc devět set devadesát dva u Okresního soudu ve Vyškově rekonstrukci trestního spisu, respektive připravoval jsem si u Okresního soudu ve Vyškově podklady pro svého odvokáta pro přezkumné řízení ve smyslu zákona číslo sto devatenáct z roku tisíc devět set devadesát Sbírky zákonů, o soudní rehabilitaci, tak jsem v trestním spisu nenašel žádnou z písemností, které jsem psal ve vazební věznici v Brně. Řečeno ještě jinak! Ve vazební věznici v Brně, kam za celou dobu přípravného řízení můj ex offo advokát za mnou nepřišel, jsem činil sám v trestní věci právní úkony obhajoby, na které nikdo z orgánů činných v trestním řízení nebral žádný zřetel, vůbec o nich nikdo z orgánů činných v trestním řízení nerozhodl. Období dvouleté zkušební lhůty (od 12. května tisíc devět se osmdesát jedna do 12. května tisíc devět set osmdesát tři) je mým velice těžkým životním obdobím, obdobím jízdy v tunelu, obdobím jen těžko uvěřitelných dalších absurdit, ale je i obdobím nových setkání se zajímavými a dobrými lidmi a nakonec je i obdobím legrace. Bez legrace by bylo velice těžké, patrně i nemožné, tohleto moje velice těžké životní období přežít! O tomhletom trestním řízení bylo napsáno na tomhletom blogu dosti, a tohleto trestní řízení bylo známo nejen v právnických a lékařských kruzím: "Soudci o tvém trestním řízení věděli a hodně se o tvém trestním řízení tehdy mezi soudci mluvilo," je informace přímo z tehdejší justice. Ale moje trestní řízení bylo známo nejen ve shora uvedených odborných kruzích. Takže k tomuhle už jen tolik ...
... Pojďme nyní zpět k našemu dnešnímu tématu, které je v kontextu článku ...
... Státem opečovávaní vyděrači ...
... Autora Adama Drdy ...
... V době kdy jsem byl zadržen a policistou napaden, tak jsem byl již nedaleko svého bydliště, ne v železniční stanici ve Vyškově na Moravě ...
... V téhleté době jsem žil single a klíče od mého bytu měla pouze moje babička, která do mého bytu mohla přijít kdykoli do Vyškova přijela ...
... Když jsem byl po šedesáti třech dnech vazby ...
... Ve vazební věznici v Brně ...
... Krajským soudem v Brně propuštěn a vrátil jsem se domů ...
... Naštěstí jsem v bytě nechoval žádného živého tvora! ...
... Laskavý čtenář a laskavá čtenářka si jistě umí představit co mám nyní na mysli, protože více jak dva měsíce téměř nikdo nevěděl kde jsem ...
... Samozřejmě, mimo orgánů činných v trestním řízení například, které tohleto věděly a podle vyjádření prokurátora činného, od počátku až do konce, v přezkumném řízení vedeném v letech tisíc devět set devadesát dva až tisíc devět set devadesát čtyři u Okresního soudu ve Vyškově ve smyslu zákona, číslo sto devatenáct z roku tisíc devět set devadesát Sbírky zákonů, o soudní rehabilitaci...
... Cituji: " "Nezjistily v trestním řízení vůbec nic!" Konec citace ...
... Měl jsem doma jen uschlé pokojové květiny a plnou poštovní schránku. Oznámení o tom, že v době mojí nepřítomnosti v bydlišti mi nemohly být doručeny různé doporučené zásilky, byly proto uloženy po dobu patnácti dnů na poště a po téhleté lhůtě se vracely odesílatelům s poznámkou: "Adresát ve stanovené lhůtě poštovní zásilku nevyzvedl," či takhleto jaksi, znáte tohleto. Neměl jsem zaplacené inkaso (zálohy za spotřebu elektřiny, zálohy za spotřebu plynu, rozhlasový a televizní poplatek a tak dále a tak podobně, už nevím co všechno jsem ve sdruženém inkasu platil). Bytový podnik ve Vyškově mě upozorňoval, že nemá dosud uhrazené nájemné mého bytu a tak dále a tak podobně. Správa střední dráhy v Olomouci, právní útvar ředitelství žádal uhradit třicet korun za zpoždění spěšného vlaku Brno hlavní nádraží - Zábřeh na Moravě - Hanušovice, které jsem měl, ve středu 28. ledna tisíc devět set osmdesát jedna, v železniční stanici Vyškov na Moravě způsobit. A přesto, že jsem měl platnou měsíční železniční jízdenku na úsek železniční trati z Vyškova na Moravě do Brna hlavního nádraží a zpět, musel jsem jízdné ze železniční stanice Brno hlavní nádraží do železniční stanice Vyškov na Moravě, uhradit, včetně všech příslušných přirážek k jízdnému a pokut jakýchsi i snad. A tak dále a tak podobně. Tohohle bylo ještě daleko více. A neměl jsem nyní ani peníze. Šedesát tři dní jsem neměl žádný příjem, měl jsem jen šedesát tři dní výdaje. A tak dále a tak podobně. A nyní si představte, že by se mi tohleto stalo dnes, že by mi bylo tolik let, kolik let mi bylo tehdy. Zkrátka a dobře, že by si kdesi vzpomněli, pokud by se kdesi stala jakási chyba, že bych měl ještě zaplatit například shora uvedenou jednu korunu. Nedoplatek například za spotřebu plynu a několik tisíc ještě navíc k tomuhle. Zkrátka a dobře, že by mi přišla ještě ke všemu tomuhle navíc i doručenka ze zeleným pruhem od jakéhosi "státem opečovávaného vyděrače", a že by tohleto mohlo být dnes ještě daleko a daleko horší! ...
... I aktovka se může stát zbraní v ruce. K téhleté aktovce vám ještě řeknu, že takhleta moje aktovka-zbraň v ruce se v trestním řízení nakonec nevyskytuje ...
... Muž, který mě v roce tisíc devět set osmdesát dva navštívil ve Frýdku-Místku, respektive ve Frýdku-Místku zjistil, že mám pracovní směnu a přijel za mnou na nedaleký Důl Paskov, mandadář, který mi předal dopis svého mandanta, by vám tohleto mohl říci ...
... "Aktovka zůstala v dopravní kanceláři, včetně zimní čepice, která mu spadla z hlavy. On si svá zranění nezpůsobil sám, jak mu sdělila okresní prokurátorka ve Vyškově!" Ano, okresní prokurátorka mi řekla: "Zranění jste si způsobil sám. Porval jste se kdesi v Brně, možná v nádražní restauraci či kde nebo jste se narazil ve vlaku o kliku, či co!" Řeknu vám k tomuhle už jen tohleto: Myslím si, že dobře nejen rozumím, ale že i dobře chápu jednání bratrů Mašínů kdysi dávno před lety v Československu ...
... A pokud byste se snad ještě shora uvedeného muže v restauraci Na Rychtě v Paskově zeptali: "A jak jste se ve Vídni, pane doktore, vůbec dozvěděli, co se ve středu 28. ledna tisíc devět set osmdesát jedna, stalo?" Nevím zda-li by vám shora uvedený muž mohl vůbec na vaši otázku odpovědět, zda-li by byl k odpovědi na vaši otázku zplnomocněn. Dejme tomu, že ano, že by byl zplnomocněn a mohl by na vaši otázku odpovědět: "O jeho aktovce a o jeho zimní čepici, ale nejen o jeho aktovce a nejen o jeho zimní čepici, ale i o jeho trestním řízení, zejména o tom jak bylo trestní řízení proti němu vedeno, se vědělo i ve Spojených státech amerických," mohl by vám například shora uvedený muž potom i říci. Aktovka a zimní čepice zůstaly v dopravní kanceláři železniční stanice Vyškov na Moravě, tolik ještě na vysvětlenou, vyzvedl jsem si tyhlety věci po propuštění z vazby ve vazební věznici v Brně ...
... Můj první útok na veřejného činitele se zbraní v ruce, který se nekonal, moje první akvárium a moje první rostlina - konec ...
... Můj první pes - začátek ...
... Malé štěňátko německého ovčáka, kterému jsem dal jméno Míša, jsem dostal v řadovém rodinném domě rodičů mé matky v severních Čechách a měl jsem čtyři roky a tři měsíce a můj druhý sourozenec měl pět měsíců, když jsme se ze severních Čech přestěhovali na jižní Moravu do velikého rodinného domu, izolovaně stojícího ve veliké zahradě, ve kterém byly tři byty. Dva byty byly v přízemí a jeden byt byl v prvním poschodí. Bydleli jsme právě v tomhletom bytě. Při nedávné rodinné sešlosti, přišla řeč i na mého prvního psa Míšu. Samozřejmě, že znám jeho osud, o kterém dnes v naší rodině snad nikdo už nic neví. Dokonce i moje matka si na mého psa Míšu hned nevzpomněla. A tohleto je právě ono! ...
... Ve Spojených státech amerických jméno mého prvního psa Míši, ale nejen tam, v roce tisíc devět set osmdesát dva znali. Měl jsem jako kluk celkem tři psy: Míšu, Astu a Satana. Kluk, můj tehdejší kamarád, kterému jsem o Míšovi, o Astě a o Satanovi, když mi bylo dvanáct let, si vzpomněl jen na mého psa Míšu a na mého psa Satana. Na Astu si nevzpomněl, ale i tak ...
... Dobrá paměť, ale nejen paměť! ...
... Můj první pes - konec ...
... Kdykoli jedu dnes přes Vyškov, tak se rád zastavím ...
... "Člověk je spravedlivý, když spravedlivě jedná!" Aristoteles ...
... Řeknu vám k tomuhle už jen tohle: Myslím si, že dobře nejen rozumím, ale že i dobře chápu jednání bratrů Mašínů a spol. kdysi dávno před lety v Československu, ale nejen tehdy v padesátých letech minulého století, ale i později: "Mnoho se (v tomhletom v České republice, poznámka autora) nezměnilo ani dnes!" řekl takhleto jaksi jeden z bratrů Mašínů ještě nedávno. I nejmladší sourozenec obou bratrů Mašínů, jejich sestra má v tomhletom, přece jen nakonec, pravdu! Je pravda, že shora uvedenému trestnímu řízení jsem nikdy nepřikládal politický podtext, ale je i pravda, že jako dvanáctiletý chlapec jsem byl v pionýrském táboře Ministerstva národní obrany na Smrekovici ve Velké Fatře na Slovensku (tehdy ještě v Československé socialistické republice) a měl jsem smysl pro spravedlnost i pro dobrovolné dodržování zákonů a nakonec Sbírku zákonů jsem doma odebíral, byl jsem Sbírky zákonů abonent. Ale nejen, že jsem Sbírku zákonů doma odebíral, ale Sbírku zákonů jsem i doma četl. Na vyhlášku číslo sto dvacet z roku tisíc devět set sedmdesát šest jsem se, ve čtvrtek 29. ledna tisíc devět set osmdesát jedna odvolával. V tomhletom jsem byl přece jen břídil, tohleto jsem vždycky přiznával, protože jsem se, ještě ve čtvrtek 29. ledna tisíc devět set osmdesát jedna odpoledne a v pozdních odpoledních hodinách na Okresní prokuratuře ve Vyškově domníval, že shora uvedená vyhláška platí. Po příchodu do vazební věznice v Brně jsem byl požádán velitelem cely, protože jsem byl v cele jediný, který byl zadržen s penězy v hotovosti, abych předplatil denní tisk (Rudé právo, protože nic jiného se ve vazební věznici v Brně předplatit nedalo), které jsme potom všichni v cele četli, takže jsme měli zprávy nejen z domova a ze světa, ale i jinými informačními "kanály" jsme měli zprávy odjinud. "Bylo čtvrté výročí anticharty!" dozvěděl jsem se ve vazbě vazební věznice v Brně. Je pravda, znovu opakuji, že shora uvedenému trestnímu řízení jsem nikdy nepřikládal politický podtext. Byl jsem jen kluk, který jel domů ze zaměstnání, vracel se domů z dvaceti čtyř hodinové pracovní směny, ráno se v zaměstnání zcela nečekaně zdržel, potom byl v advokátní poradně na Divadelní ulici v Brně, ničeho se nedopustil a nikoho do trestního řízení nevtáhl, nesl si za své jednání odpovědnost sám ...
... Kluk, který vypěstoval kdysi z kuličky naklíčeného hrášku velikou rostlinu ...
2/2...
TOPlist


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010