Horskej svět aneb můj dědeček František a můj strýček Jaroslav

16. února 2012 v 21:54 | R, Moser |  02/2012
... Příběh první ...
... Osmnáctiletá Ludmila Biedermannová v roce tisíc devět set třicet devět ...
... Národní archiv ...
... Televizní dokument Příběh herečky rekapituluje život prokurátorky Ludmily Brožové-Polednové a odkrývá významný rozměr komunistického justičního bezpráví a jeho vykonavatelů: teatrálnost a histrionství. Film, jehož autorem je redaktor Lidových novin Petr Zídek, vysílala Česká televize na druhém programu, ve středu 8. února (ve dvacet hodin) a ve středu 15. února (v deset hodin) dva tísíce dvanáct - začátek ...
... Známá stařenka, sedící s hůlkou a s černými brýlemi na chodbě soudu a dojemně či zarputile (jak pro koho) trvající na své pravdě, je představena jako bytost na pozadí doby, v níž účinkovala, ale svou roli si sama nenapsala. Je to vlastně příběh neautentické osoby, která přijímala masky, v nichž pak vystupovala v soudních procesech, jako by se jednalo o divadelní představení. Vlastně i své jméno Brožová přijala jako převlek: jmenovala se po otci Biedermannová, ale protože bylo vhodné, aby zrádce lidu soudil kdosi s českým příjmením, začala od roku tisíc devět set padesát vystupovat se jménem po matce ...
... Z hlediska obrazu osobnosti se jeví jako významná epizoda v mládežnickém divadle, kam mladá Ludmila Biedermannová, dcera z pražské středostavovské rodiny nastoupila po osvobození v roce tisíc devět set čtyřicet pět. Přestože herečkou byla jen pár let a žádnou velkou díru do uměleckého světa neudělala, zůstalo hodně "divadelního" v jejím naturelu po celý život. Sklon k patetickému, až hysterickému přednesu, v němž se zalíbením dramaticky nechává stoupat či klesat svému znělému hlasu, byl dobře uplatnitelný v inscenovaných soudních procesech a udělal patřičný vliv na publikum, na vyšší místa - a nejspíš i na obžalované. Ludmila Brožová jistě věřila tomu, co říká, ale ještě důležitější bylo její položení se do role, její patos, s nímž deklamovala své fráze, které však měly pro odsouzené drtivý dopad. V dokumentu je srozumitelně předveden životaběh této ženy ...
... Její soudní štace počínaje procesy na jižní Moravě, kde komunisté likvidovali spontánní protikomunistickou rezistenci ...
... Poté v procesu takzvaného číhošťského zázraku ...
... Vždy se part mladé soudružky-ženy zřejmě nikoli bez jistého půvabu, skvěle osvědčil! ...
... Vrchol přišel samozřejmě v monstrprocesu s Miladou Horákovou a spol. ...
... K ženě a její profesní dráze se v televizním dokumentu vyjadřují historici, někdejší vězni, potomci jejích obětí a soudci, kteří s ní přišli do styku. Její kariéra po šibeničních procesech pokračovala, byť již nikoli s takovou razancí ...
... Byla přeřazena do Rokycan ...
... A později do Plzně, kde zůstala v referátu pro mládež zaměstnaná až do odchodu do důchodu v polovině sedmdesátých let minulého století ...
... Život to byl z její strany vedený možná snad i vyrovnaně, podle role, kterou přijala za svou a od níž nikdy neuhnula. Tak jako správný herec respektuje jen svůj předepsaný text, tak ani ona nepustila do svého života jedinou pochybnost! ...
... Byla herečkou a tou zůstala ...
... Její právní zástupce napadl u Evropského soudu pro lidská práva rozsudky všech soudů České republiky stížností, ve které poukázal na to, že její jednání nebylo v padesátých letech minulého století trestným činem. Dále ve stížnosti namítl, že Česká republika porušila její právo na spravedlivý proces. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku žádné pochybení soudů České republiky v jejím případu však neshledal a její stížnost jako nedůvodnou zamítl. Je jedinou odsouzenou aktivní účastnicí vykonstruovaných procesů z padesátých let minulého století v Československu ...
... "Kdyby nebylo Štrasburku, nedostala bych se z vězení ven vůbec," řekla ...
... Televizní dokument Příběh herečky rekapituluje život prokurátorky Ludmily Brožové-Polednové a odkrývá významný rozměr komunistického justičního bezpráví a jeho vykonavatelů: teatrálnost a histrionství. Film, jehož autorem je redaktor Lidových novin Petr Zídek, vysílala Česká televize na druhém programu, ve středu 8. února (ve dvacet hodin) a ve středu 15. února (v deset hodin) dva tísíce dvanáct - konec ...
... Shora uvedený televizní dokument Příběh herečky, který považuji za objektivní pohled na život shora uvedené a nechvalně známé ženy, není s naším dnešním příběhem "Horskej svět" v žádné příčinné souvislosti, znovu opakuji, shora uvedený televizní dokument Příběh herečky není s naším dnešním příběhem "Horskej svět" v žádné příčinné souvislosti! ...
... Příběh druhý ...
... "Mohl nebo může si za tohleto sám, neměl strkat nos kam neměl!" mohla by potom říci například shora uvedená žena nebo jiná, shodně či podobně, smýšlející osoba, pokud by se snad stalo cosi, co se dosud nestalo - začátek ...
... Včera, ve středu 15. února dva tisíce dvanáct, uvedla Česká televize ...
... Na shora uvedeném programu ...
... Shora uvedený pořad ...
... Hostem moderátora Lukáše Dolanského ...
... Byl Petr Šourek, divadelní režisér, filozof, překladatel a zakladatel nové cestovní agentury CorruptTour, která vozí své klienty na výlety za příběhy české korupce. "Korupce je téma, materiál, pro nás je to surovina. Někdo má ropu, někdo má dřevo, my máme korupci jako téma. Média to dělají běžně celou dobu. Korupční kauzy jsou materiál, ze kterého něco určitým způsobem vyrábějí. My to děláme trošku jiným způsobem," uvedl ve včerejším televizním pořadu ...

... A fandím téhleté aktivitě! ...
... "Mohl nebo může si za tohleto sám, neměl strkat nos kam neměl!" mohla by potom říci například shora uvedená žena nebo jiná, shodně či podobně, smýšlející osoba, pokud by se snad stalo cosi, co se dosud nestalo - konec ...
... Příběh třetí ...
... Horskej svět ...
... Příběh nás zavede do období let tisíc devět set padesát jedna až tisíc devět set osmdesát tři, nejdříve v Československé republice a později, od roku tisíc devět set šedesát, v Československé socialistické republice ...
... V roce tisíc devět set osmdesát dva ...
... Přijeli ke shora uvedené restauraci v Paskově dva muži ...
... Mladší a starší muž ...
... Poté co mladší muž otevřel obálku, kterou mu starší muž v restauraci předal (nejednalo se o korupci, znovu opakuji, nejednalo se o korupci, poznámka autora) ...
... Zmíním se o obsahu obálky předané mandatářem. O třech písemnostech: Osobním dopisu mandanta, pohlednici odeslané mladším mužem ve středu 21. dubna tisíc devět set osmdesát dva (v den třicátého prvního výročí sňatku jeho prarodičů) z Ružomberoka na Slovácko a kopii jeho rodného listu. Kvalita kopie rodného listu byla velice mizerná, ale kopie byla čitelná a byla pořízena mladším mužem v Brně. Pamětníky, kteří tehdejší dobu pamatují a Brno znají, patrně může napadnout, že kopie mohla být zhotovena v Pánské ulici v Brně, protože v tehdejší době byla v Pánské ulici v Brně snad jediná provozovna v Brně, kde se daly kopie různých osobních písemností zhotovit. Tohleto není důležité, ale přece jen pro úplnost tohleto uvedu. Kopie rodného listu byla zhotovena v jednom nejmenovaném brněnském podniku, ve kterém již v tehdejší době byla kopírka k dispozici. Samozřejmě, ani v tomhletom nejmenovaném brněnském podniku nebyla kopírka veřejně přístupná. Zhotovení kopie jakékoli osobní písemnosti byl v tehdejší době přece jen problém a pokud jste chtěli zůstat i v anonymitě, respektive pokud jste si chtěli nechat zhotovit kopii tajně, aby se případně vaše identita nedala zjistit či kdesi dokonce i v písemném záznamu dohledat, tak jste na tohleto museli jít jinak. Předmět jednání mezi muži byl zcela jiný, než si mladší muž zpočátku na dole Paskov myslel. Jednalo se o pohřešovanou osobu, která ve čtvrtek 28. ledna tisíc devět set osmdesát dva cestovala rychlíkem z Brna hlavního nádraží do Žiliny. Rychlíkem, ve kterém cestoval, ve čtvrtek 28. ledna tisíc devět set osmdesát dva, i mladší muž z Brna hlavního nádraží do Vyškova na Moravě. Bylo nezbytné, aby v rámci šetření všech příčin a všech okolností byl rovněž vyslechnut jako důležitý svědek události, která se inkriminovaného dne měla stát v Brně, krátce po šesté hodině ráno, v kupé první vozové třídy jedoucího rychlíku, mezi železniční stanicí Brno hlavní nádraží a železniční stanicí Vyškov na Moravě a v železniční stanici Vyškov na Moravě po příjezdu rychlíku do železniční stanice ...
... Doktor Jaroslav Urbánek chtěl svou cestu do Žiliny přerušit, protože hodlal v obci nedaleko Valašského Meziříčí navštívit dceru Marii a zeťě Pavla ...
... Brno hlavní nádraží (0) ...
... Vyškov na Moravě (47) ...
... Nezamyslice (63) ...
... Kojetín (73) ...
... Přerov (90) ...
... Hranice na Moravě (119) ...
... Bohužel ...
... Novomanželé Zavadilovi se, ve čtvrtek 28. ledna tisíc devět set osmdesát dva, doktora Jaroslava Urbánka, v železniční stanici Valašské Meziříčí, nedočkali ...
... Případ byl analogií případu, který se stal ve středu 28. ledna tisíc devět set osmdesát jedna. Snad jen s jediným rozdílem ...
... Lísteček "S.O.S." vyhodil vlakvedoucí rychlíku, z okna kupé první vozové třídy, v okamžiku kdy rychlík projížděl železniční stanicí Holubice ...
... Ve středu 28. ledna tisíc devět set osmdesát jedna byl lísteček "S.O.S." vyhozen rovněž vlakvedoucím, z okna kupé spěšného vlaku, v okamžiku kdy spěšný vlak projížděl železniční stanicí Křenovice horní nádraží, dozvěděl se mladší muž od staršího muže, že ve spěšném vlaku přece jen vysílačka nebyla, jak se mladší muž domníval a i tuhletu možnost dosud připouštěl a dosud nevylučoval vůbec nic! ...
... Jeden z březnových víkendů zůstal Pavel ve Frýdku-Místku ...
... Rozhodl se totiž, že se pojede podívat do Nového Jičína ...
... Mladším mužem je Pavel, o kterém jsme již hovořili ...
... Pavel do Nového Jičína z Frýdku-Místku přijel ...
... A protože hotel Kaláč ještě neznal, tak (poté co si prošel důvěrně známá místa) do hotelu Kaláč zašel. "Co tady děláš?" zeptal se Pavla mladší muž překvapeně, který byl zaměstnán u shodného zaměstnavatele jako Pavel, ale dosud se znali spíše jen podle vidění. "Kdysi jsem sem jezdíval na prázdniny k dědečkovi a k babičce," dozvěděl se v hotelové restauraci hotelu Kaláč Pavlův kamarád, absolvent Střední zemědělsko-technické školy v Novém Jičíně, kde byl kdysi i Pavlův dědeček František zaměstnán, což Pavlův kamarád ještě nevěděl. "A jak se jmenoval?" zeptal se Pavla, když se tohleto od Pavla dozvěděl. Když Pavel kamarádovi celé jméno svého dědečka řekl, kamarád zareagoval: "Toho znám!" Pavel mohl nechat kamaráda v omylu. Pokud by tohleto Pavel tehdy udělal, tak by si Pavlův kamarád, který byl z Nového Jičína, patrně dodnes myslel, že je Pavel vnukem tehdejšího ředitele Střední zemědělsko-technické školy v Novém Jičíně! Pavlův kamarád nemohl Pavlova dědečka však znát, protože v letech kdy Pavlův kamarád byl studentem Střední zemědělsko-technické školy v Novém Jičíně, tak Pavlova babička a Pavlův dědeček už žili na jižní Moravě. Ředitel Střední zemědělské-technické školy v Novém Jičíně, kterého Pavlův kamarád myslel a Pavlův dědeček byli pouze jmenovci a tehdejší ředitel Zemědělsko-technické školy v Novém Jičíně není s naším dnešním případem v žádné příčinné souvislosti a jeho jméno se v našem případu vůbec nevyskytuje ...
... "Poprvé mě tohleto napadlo v Novém Jičíně," dozvěděl se o několikanásobné shodě jmen, v restauraci Na Rychtě v Paskově, starší muž od mladšího muže ...
... Pavel totiž shora uvedeným "inkriminovaným" rychlíkem z Brna hlavního nádraží do Vyškova na Moravě, ve čtvrtek 28. ledna tisíc devět set osmdesát dva, cestoval ...
... Z jednání Městského soudu v Brně ve čtvrtek 28. ledna tisíc devět set osmdesát dva má Pavel pravomocné rozhodnutí, které je opatřeno i doložkou o nabytí právní moci: "Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.2.1982 Městský soud Brno dne 2. března 1982" ...
... Ve středu 28. ledna tisíc devět set osmdesát jedna cestoval Pavel z Brna hlavního nádraží spěšným vlakem do Vyškova na Moravě ...
... Pozor nezaměňovat středu 28. ledna roku tisíc devět set osmdesát jedna (spěšný vlak) a čtvrtek 28. ledna roku tisíc devět set osmsdesát dva (rychlík)! ...
... Tehdy, ve středu 28. ledna tisíc devět set osmdesát jedna, tohleto legrace nebyla! ...
... "Vím okresní prokurátorka ve Vyškově mě chtěla spíše zastrašit, ale i tak," říká Pavel i dnes! Podle okresní prokurátorky ve Vyškově měl Pavel na veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci útočit se zbraní v ruce, protože i aktovka může být považována za zbraň ...
... "Hrozila by mi tehdy shodná trestní sazba jako kdybych měl spáchal trestný čin opuštění republiky," říká Pavel a má pravdu ...
... "Vše co se děje, děje se nutně!" Demokritos ...
... "A kdo seje vítr, sklízí bouři!" říká Pavel ...
... Napadlo ho tohleto už v hotelu Kaláč v Novém Jičíně ...
... O čem asi oba muži cestou do Prahy hovoří? ...
... "(Praha) Teror v ulicích. Neznámý muž vyskočil z tramvaje na Václavském náměstí, když zahýbala kolem Národního muzea. V tom okamžiku šli kolem dva muži, nesoucí ohromný portrét Stalina, a nešťastný cestující proletěl obrazem, zanechav po sobě velkou díru mezi očima ruského diktárora. Muž byl na místě zadržen dvěma těžce ozbrojenými příslušníky Sboru národní bezpečnosti, surově zbit a pak v bezvědomí hozen do auta a odvezen. O jeho osudu není zpráv." ...
... Spojením shora uvedeného textu ze shora uvedené knížky s ostudným trestním řízením vedeným v roce tisíc devět set osmdesát jedna s Pavlovým rodným listem je příčina Pavlovy cesty do Prahy zcela patrná ...
... Ano, tohleto bylo pro Pavla přece jen nejlepší, myslím si i dnes ...
... V trestním spise se vyskytuje jméno jistého kriminalisty, který by si na Pavla patrně tehdy vzpomněl, ale je docela dost dobře možné, že by se Pavla již tehdy, vzhledem k již tehdy sedmiletému časovému odstupu, zeptal: "Z kterého okresu kriminalisté byli?" - "Vidím je obě!" říká Pavel i dnes, což je zcela pochopitelné ...
... A Pavlova (tehdy asi tříletá) sestra se ještě otáčí a na svého bratra mává! ...
... Už nikdy je Pavel neviděl! ...
... Autor knihy Hořkej svět není s dnešním příběhem v žádné jiné souvislosti, znovu opakuji, autor knihy Hořkej svět není s dnešním příběhem v žádné jiné souvislosti ...
... Mandantem = v tomhletom případě osoba, která v rámci mandátní smlouvy vydala příkaz-pověření k zařízení-obstarání určité právní záležitosti. Osoba, která vydala souhlas k zastupování své osoby, zmocnitel. Mandatářem = v tomhletom případě osoba, která v rámci mandátní smlouvy plní vydaný příkaz-pověření k zařízení-obstarání určité právní záležitosti. Osoba, která zastupuje mandanta, zmocněnec ...
... Co k tomuhle ještě více říci? ...
... Snad jen tolik, že Pavel si uměl zakoupit jízdní doklady ...
... Snad kdekoli v Evropě ...
... Ale nejen tohleto! ...
... Ende ...
TOPlist
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010