Spěšný vlak Brno - Zábřeh na Moravě - Šumperk

16. ledna 2012 v 15:20 | Petr Bajza |  01/2012
... Středa dvacátého osmého ledna ...
... Spěšný vlak Brno - Zábřeh na Moravě - Šumperk ...
... Z tajného deníku Antonína Bejvala (zápis byl pořízen patrně na podzim nebo počátkem zimy roku tisíc devět set osmdesát dva) ...
... "Objevil se v našem městečku počátkem roku," čteme v Bejvalově tajném deníku ...
... "Spíše koncem zimy než uprostřed," píše Bejval ve svém tajném deníku dále ...
... Cestoval z Prahy kamci na Ostravsko. "Do Frýdku-Místku," dozvěděl jsem se později od Jirsáka. "A byl odborníkem nejen v oblasi chemii a elektrotechniky, ale byl odborníkem i v oblasti dalších oborů," zjistil Zilvar. Tohle je zcela jistě on, říkám si! pokračuje Bejval ve svém tajném deníku dále ...
... V Bejvalově tajném deníku je i fotogragie kolejiště vyškovského nádraží, kde se náš příběh v úterý dvacátého osmého ledna odehrál. A jak se můžeme nyní sami přesvědčit, neponechal Bejval nic náhodě a patrně proto se mu podařilo zjistit skutečný stav věci, věc objasnit, že k prvnímu útoku nedošlo na nádraží, natož dokonce ještě v dopravní kanceláři, ale asi pět metrů od ulice Na Hraničkách na drážním tělese železniční vlečky Zemědělského zásobování a nákupu. "Pokud by tenhle kluk v tomhle místě tehdy zahynul," uvádí Bejval ve svém tajném deníku "tak kdoví co by se jeho rodina vůbec dozvěděla, tohle muselo být patrné již tehdy," domnívá se Bejval. "A co tohle bylo vůbec za vyšetřovatele Městské prokuratury z Brna, který z Brna přijel, a ani na tohle, ale nejen na tohle, nepřišel?" klade si Bejval, ve svém tajném deníku, správnou otázku. A co se stalo vůbec ráno v Brně a co se stalo vůbec ve spěšném vlaku," klade se Bejval další správnou otázku." Ať už se tohleto celé odehrálo tehdy tak či onak, tak je pravda, že nebylo tehdy zjištěno vůbec nic a je tohle veliká ostuda justice," píše Bejval ve svém tajném deníku (a sdílí takhle zcela nevědomě i názor soudu v přezkumném řízení, zvláště názor prokurátora, kterého takhle zcela nevědomě cituje doslovně, poznámka autora). "K prvnímu útoku došlo jinde," dochází Bejval ke správnému závěru. "Pokud by tehdy došlo například i k úmrtí tohohle kluka, který navštívil nedávno naše městečko, tak by první pietní místo bylo asi pět metrů od ulice Na Hraničkách, na drážním tělese železniční vlečky Zemědělského zásobování a nákupu, a rodina tohohle kluka by mu mohla právě na tomhletom místě klást květiny a zapalovat svíčky. Samozřejmě za předpokladu, že by se tohleto od orgánů činných v tehdejším trestním řízení dozvěděla," uvádí Bejval ve svém tajném deníku, možná i poněkud ze svého subjektivního pohledu. "Alespoň tohleto musíme připustit, chceme-li dojít ke správnému závěru vůbec a věc zcela objasnit," píše Bejval ve svém tajném deníku. Bejval má přece jen pravdu nakonec. Tohleto všechno se tehdy odehrálo skutečně jinak ...
... "Být tímhle klukem, tak jim všem dávno, za tohleto všechno, hodím bombu na hlavu!" uvádí Bejval ve svém tajném deníku. "Tenhle kluk tohleto udělal jinak. Nesestrojil bombu nakonec! Nezvolil hrubou sílu! Zvolil lest odvážného bojovníka-gentlemana. To proto, to z tohohle důvodu, se při své cestě z Prahy do Frýdku-Místku zastavil v našem městečku, aby nás nejen pozdravil, ale zejména, aby nastražil i lest našeho společného rozumu, našeho společného důvtipu a našeho společného důmyslu. Mistrovské dílo, past, připravenou pro skutečné pachatele!" čteme v Bejvalově tajném deníku ...
... "Přiložené video, které je nedílnou součástí tohohle zápisu, je nikdy nerealizovaný návrh Josefa Zilvara, kterým by se Zilvar zcela jistě proslavil a patrně by se potom o Zilvarovi učili i děti ve školách. Zilvar sice chtěl, ale svůj návrh nakonec neprosadil, jeho návrh neprošel a byl zamítnut: "Pepíku, tohleto je rovněž jedna z mnoha velikých lží!" rozmluvil Zilvarovi jeho návrh nakonec kluk, který navštívil nedávno naše městečko," uvádí Bejval ve svém tajném deníku. "Když si prohlédl pohlednici, kterou dostal z Ameriky, už u poštovní schránky se zhrozil, vzpomněl si na bratra paní Olgy: "A má přístup, Bejvale," řekla mu na lavičce v areálu nemocnice loni v létě "i ke komusi do jakéhosi bílého baráku!" dozvěděl jsem se od Zilvara ...
... A patrně i proto byl případ, v přezkumném řízení, označen za velikou ostudu justice," dochází Bejval přece jen ke správnému závěru nakonec. "Nevěřil bych, že se takovéhle věci děly!" uvedl prokurátor v přezkumném řízení k tomuhle a dvakrát se tomuhle klukovi omluvil jménem justice," uvádí Bejval ve svém tajném deníku nakonec ...
... Kluk, který nedávno cestoval z Frýdku-Místku, a přijel v pátek dvacátého devátého ledna, rychlíkem Nový Bohumín - Brno hlavní nádraží, do Vyškova," píše Bejval ve svém tajném deníku. "Tentokrát, po drážním tělese železniční vlečky Zemědělského zásobování a nákupu neběžel jako loni a nemusel se tedy již ohlédnout dozadu, když byl na začátku shora uvedeného drážního tělesa a spatřil přece jen ještě daleko za sebou běžet tři muže v uniformách, z nichž jeden muž byl vyzbrojen pistolí, ale nejen touhle, tohohle bylo přece jen více," čteme v Bejvalově tajném deníku dále. "Mezi poštou, která mu v době jeho nepřítomnosti byla doručena do poštovní schránky, byla i pohlednice ze San Francisca," uvádí Bejval ve svém tajném deníku. "Na pohlednici, na barevné straně s obrázkem, si přečetl nápis SAN FRANCISCO a na druhé straně s textem, v levém rohu nahoře bylo pak natištěno: SAN FRANCISCO Seagulls and sail boats on San Francisco Bay with the city in the distance. Foto by a jméno fotografa. Nahoře uprostřed pohlednice četl nápis POST CARD, vpravo byla poštovní známka, uprostřed pohlednice bylo poštovní razítko a na pohlednici byl uveden text: Pozdrav z cesty po Státech Vám posílá Olga B. Ježíšmarjá! došlo mu, čteme v Bejvalově tajném deníku. "Nebyl disident, nebyl aktivní odpůrce totalitního komunistického režimu, byl jenom kluk, který jel domů po náročné dvaceti čtyř hodinové pracovní směně a zcela nečekaně se ráno ještě zdržel nezaviněně v zaměstnání, protože pracovní směna se mu ještě zcela nečekaně prodloužila, ale tohle bylo ještě daleko horší. Když byl neprávem obviněn, tak se na vyhlášku samozřejmě odvolával, protože se o právo zajímal a Sbírku zákonů nejen odebíral, ale i četl," píše Bejval ve svém tajném deníku. "Když se podíváme do kalendáře, tak tu přece jen může být a patrně tu přece jen je i jakási souvislost," domnívá se Bejval o čemsi nám zatím patrně zcela neznámém. "Ještě veliké štěstí, že se alespoň v přezkumném řízení, vedeném v letech tisíc devět set devadesát dva až tisíc devět set devadesát čtyři, soudní rehabilitace dožil a byl zcela rehabilitován," připsal si Bejval k zápisu, ve svém tajném deníku, o třináct let později ...
... Bejval si dokonce k tomuhle přimaloval i jakéhosi smajlíka ...
... Výlet do Prahy ve čtvrtek dvacátého prvního listopadu tisíc devět set čtyřicet ...
... Když jsme se vyhrnuli z Wilsonova nádraží, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k bijáku Ufa Na Příkopě slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan doktor Urbanek s manželkou a se svou čtyřletou neteří Pauline-dcerkou svého syna Paula a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás, pane doktore, zahyne Baruščin bratr Jan nakonec?" - "Ano, zahyne!" odpověděl pan doktor Urbanek ...
... Baruščin dvaceti sedmiletý bratr Jan se zastřelí v roce tisíc devět set čtyřicet osm ...
... V Itálii ...
... Manželé Ladislav a Markéta Kudrnovi měli rádi i hudbu a v jejich sbírce šelakových gramofonových desek bylo mnoho, na tehdejší dobu, velice populárních písní. Jednou z nich byla i píseň jejich oblíbeného herce z jejich oblíbeného filmu ...
... Píseň z filmu Kristián - Jen pro ten dnešní den ...
Hudba: S. E. Nováček
Text: Josef Gruss
Hraje: R. A. Dvorský a jeho taneční orchestr
Zpívá: Oldřich Nový
... Jen pro ten dnešní den stojí za to žít
jen klid svůj tichý mít víc po ničem netoužit
jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš
se život změní v sen
ten den kdy štěstí potkáváš
nesmíš se ptát co bylo včera bude zítra zas
jen dnešek uchopit a pochopit
že nejkrásnější den je dnešní den
jen pro ten dnešní den stojí za to žít
jen klid svůj tichý mít
a víc po ničem netoužit ...
... Nesmíš se ptát co bylo včera bude zítra zas
jen dnešek uchopit a pochopit
že nejkrásnější den je dnešní den ...
... Pozor! ...
... Přísný zákaz klikání na následující dva odkazy! ...
... Děkujeme vám, že jste shora uvedený zákaz nejen nespektovali ...
... A především vám děkujeme, že jste na záchranu rosničky přispěli ...
... Konec ...
TOPlist
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010