Kapitán lodi Costa Consordia Francesco Schettino aneb o tom co se tehdy nestalo, ale stát se tehdy mohlo!

20. ledna 2012 v 19:32 | Šárka |  Češi a Slováci na moři
... Loděnice ve Štětíně ...
... Námořní loď Blaník pro přepravu kusového materiálu vyrobená v polských loděnicích ve Štětíně byla původně určená pro západoafrickou linku ...
... Polského rejdařství Polska Żegluga Morska (PŻM) se sídlem ve Štětíně ...
... V roce tisíc devět set šedesát sedm, krátce před její dostavbou, koupila námořní loď Blaník Československá námořní plavba ...
... Námořní loď Blaník byla první námořní lodí ze série čtyř motorových námořních lodí postavených v polských loděnicích ve Štětíně v letech tisíc devět set šedesát sedm až tisíc devět set sedmdesát (druhá byla loď Sitno, třetí byla loď Radhošť a čtvrtá byla loď Kriváň). Byla vybavena i chladírenským nákladovým prostorem, který se však dostatečně nevyužíval, a proto byl v roce tisíc devět set osmdesát zrušen. Tímhletím se zvýšila přepravní kapacita pro ostatní zboží. ...
... Shora uvedené lodě přepravovaly i cestující z kubánských přístavů. V roce tisíc devět set sedmdesát šest byla však osobní přeprava cestujících zrušena a kajuty určené pro cestující se využily ke zlepšení ubytování posádky a jejich rodinných příslušníků. Hlavním posláním shora uvedených lodí však bylo zajišťovat pravidelnou přepravu zboží mezi Kubou a Československem, která tehdy dosáhla značné úrovně. Současně tohleto ale znamenalo, že v období blokády Kuby se dostaly shora uvedené lodě na takzvanou "černou listinu" a nesměly najíždět řadu přístavů v tehdy v takzvaných "kapitalistických" státech ...
... Postupně však byly shora uvedené lodě nasazovány i na jiných relacích a osvědčily se i na Středozemním moři i při plavbách do indických přístavů, do přístavů Středního východu, ale i jinde ...
... Plavily se po světě, zkrátka a dobře! ...
... Loď Kriváň, poslední a nejmladší ze série čtyř shora uvedených lodí, která se dnes jmenuje Blue Bird I, se jako jediná československá loď plavila nejdále do vnitrozemí ...
... Po řece Amazonce ...
... Plula ...
... Až do města Manaus ...
... V Brazílii ...
... CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING INTERNATIONAL JOINT - STOCK CO., PRAHA 1-NOVÉ MĚSTO, NA MŮSTKU 11 - ZAČÁTEK ...
... Úvodní slovo kapitána námořní lodi Blaník k cestujícím ...
... Vítám vás na československé námořní motorové lodi Blaník, kterou jste si zvolili pro svou plavbu. Dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o lodi a lodním pořádku Vaše ubytování je připraveno ve dvoulůžkových kajutách umístěných po levé straně nástavby. Úklid vaší kajuty bude obstarávat lodní stevard mezi devátou a desátou hodinou každé dopoledne. Odjezd lodi z přístavu bude oznámen vyvěšením tabule u vchodu na loď. Je bezpodmínečně nutné být nejméně dvě hodiny před odjezdem na palubě lodi, aby mohlo být provedeno pasové a celní odbavení. Při najetí do dalších přístavů během plavby můžete opouštět loď pouze v zemích, pro které máte platné vízum daného státu. Jídlo se na lodi podává v jídelně důstojníků a cestujících, do které je vchod přímo z chodby u vaší kajuty a kde vám stevard ukáže vaše místo po dobu pobytu na lodi. Doba podávání jídel je následující: snídaně od o půl osmé do půl deváté, oběd ve dvanáct hodin, večeře v přístavu v pět hodin a večeře na moři o půl šesté. Prosím vás laskavě o přesné dodržování stanovené doby. Pro váš odpočinek je určena klubovní místnost, lodní verandy a vyhlídková terasa na můstkové palubě. Není dovolen přístup do služebních prostor lodi: na můstek s křídly a kompasovou palubou, do strojovny, do rádiové stanice, do kuchyně, do ubytovacích prostor lodní posádky a dále na příď a na záď lodi během manévrů lodi. Budetel-li mít zájem o prohlídku služebních prostor lodi, prosím, obraťte se přímo na mne. Rád vám zařídím prohlídku v době odpovídající lodnímu provozu a jeho bezpečnosti. Dodržujte poptřebnou opatrnost při procházkách po lodních palubách, při sestupu po lodních schodech se vždy přidržujte zábradlí. Na hlavní palubu je zakázáno vycházet během nákladových prací, při převozu palubního nákladu a při vysokém moři, jakož i v noci během plavby z bezpečnostních důvodů. Při plavbě na moři se provádí podle mezinárodní úmluvy o ochraně lidského života na moři cvičný poplach opuštění lodi a cviční požární poplach. Zazní-li poplachový zvonek ve vaší chodbě a siréna řadou krátkých a dlouhých tónů, dostavte se okamžitě ve vhodném oblečení, s upevněnou záchranou vestou, která je umístěna ve vaší kajutě, k předem určenému člunu na člunovou palubu, kde vyčkáte dalších pokynů velitele člunu. Další údaje o poplachových cvičeních jsou vyvěšeny ve skříňce na chodbě před vaší kajutou, kde je rovněž uvedeno číslo vašeho záchranného člunu. V případě onemocnění nebo nevolnosti se obracejte přímo nebo prostřenictvím lodního hospodáře na lodního lékaře. Během plavby má lodní lékař lodní telefón číslo čtrnáct. Lodní kantýna je pro vás otevřena u lodního hospodáře na moři vždy v podnělí a v pátek mezi půl pátou a pátou hodinou odpoledne lodního času. V kantýně máte výhodnou možnost nákupu nápojů, cigaret, žvýkaček a dalšího zboží za bezcelní ceny, ovšem pouze ve volné měně. Během plavby budete mít možnost plně se zúčastnit společenského života na lodi. Podle svého zájmu se budete moci zúčastnit promítání lodního kina a všech kulturních akcí, o kterých vás budeme včas informovat. Knihy z lodní knihovny se půjčují v klubovně mužstva ve středu a v neděli po poledni, od půl jedné do jedné hodiny, lodního času. Do jídelen a kluboven se chodí ve společenském úboru.Přeji vám jménem rejdařství Československá námořní plavba, jménem svým i jménem posádky příjemnou plavbu ...
... CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING INTERNATIONAL JOINT - STOCK CO., PRAHA 1-NOVÉ MĚSTO, NA MŮSTKU 11 - KONEC ...
... Loď Blaník byla v provozu do roku tisíc devět set devadesát, kdy byla prodána ...
... Samozřejmě, tohleto je dnes již historie! ...
... Mimo lodní čas! ...
... Bylo to hrozné, když jsem si uvědomila co se mohlo mému tátovi stát! ...
... "Šárko, nepřeháněj, prosím!" řekl mi táta důrazně. "Nestalo se mi nic! Ráno jsem se v Porto Torres v klidu a v pohodě vylodil a čekal mě pěkný den na ostrově," dodal ještě k tomuhle. Tohleto jsem ale věděla. O tohleto se mi nyní nejednalo. Jednalo se mi o cosi zcela jiného. Jednalo se mi o tohleto ...
... Když jsem se dozvěděla, že se italská luxusní výletní loď Costa Consordia, která ztroskotala tak, že najela na mělčinu a hned se celá naklonila o devadesát stupňů a kapitán téhleté lodě spadl z paluby do moře, tak jsem si hned vzpomněla na Járu. Na našeho, na tátova nejoblíbenějšího, předka a na jeho dopis, který máme doma. Jára padl na frontě první světové války, ale táta na Járu nedá dodnes dopustit. O Járovi se už na tomhletom blogu psalo, ale pro lepší přehlednost překopíruji znovu část jeho dopisu, respektive překopíruji pasáž jeho dopisu, která ale nikterak nesouvisí, znovu opakuji, která ale nikterak nesouvisí se shora uvedeným námořním neštěstím, ke kterému došlo v pátek třináctého ledna u pobřeží italského ostrova Giglio ve Středozemním moři ...
... Na shora uvedeném obrázku (vlevo) je Jára a jeho o osm let mladší bratr Franta ...
... Ve svém dopise psaném v Sibini (město Sibiň leží v dnešním Rumunsku, poznámka autorky) v sobotu čtvrtého září tisíc devět set patnáct píše Jára mimo jiné: "Milá maminko ... hostince máme sice zakázány, ale to víte, každý paragraf se dá obejít, hlavní věc když má člověk možnost a "čas" jít do ní ..." Chodila jsem do třetí třídy základní školy, když táta plul námořní lodí z Janova do Porto Torres, ale pokud bych tohleto vůbec věděla a pokud bych tohleto vůbec mohla ovlivnit, tak bych tátovi tuhletu cestu zakázala! Přečtěte si, prosím, shora uvedený text pozorně. Samozřejmě, že táta byl jako cestující na námořní lodi povinnen se zúčastnit i jakési základní vstupní instruktáže či jakéhosi základního vstupního bezpečnostního a požárního školení, jak si na lodi počínat v případě ohrožení zdraví a života. Zkrátka a dobře, když dojde během plavby lodi nebo i v přístavu k mimořádné události a je ohroženo zdraví a životy cestujících. Znáte tohleto patrně rovněž. Například z letadla, pokud jste ještě námořní lodí nikdy nepluli. Tomuhle z cestujících věnuje patřičnou pozornost jen málokdo ...
... "Byl spuštěn cvičný poplašný signál a skupinky cestujících měli za úkol přesunout se na určené místo, na takzvané shromaždiště, které bylo u jednotlivých záchranných člunů," řekl mi táta jak probíhal nácvik evakuace cestujících z lodi v případě ohrožení jejich zdraví a života. Ale o tohleto se mi nejedná. Není totiž důležité, jestli táta o zákazu nočního vycházení na palubu věděl nebo jestli táta o zákazu nočního vycházení na palubu nevěděl. Důležité je jen tohleto, že táta tenhleten zákaz nerespektoval! ...
... "Pokud bych měl, Šárko, tenhleten zákaz respektovat," řekl mi táta "tak bych v noci na Sardinii neplul. Neplul bych na Sardinii patrně vůbec!" dozvěděla jsem se od táty po letech. "A pokud bych se chtěl na Sardinii přece jen podívat, tak bych na Sardinii letěl. Hvězdná obloha nad Brnem, nad Lipnicí nad Sázavou i nad kanálem La Manche, Šárko, je úplně shodná," dozvěděla jsem se od táty ještě tohleto, což pro mne ale nebyla novinka, protože jsem tohleto už slyšela od svého vídeňského strýčka Járy v říjnu minulého roku ...
... Strýček Jára se s prababičkou Olgou vraceli z návštěvy u její sestry Boženy v rodinném domě na Lieberzeitově ulici v Brně-Husovicích ...
... "Pamatuji si, že v kuchyni bylo teplo, protože se topilo v kuchyňských kamnech." řekl mi, mimo jiné, můj vídeňský strýček Jára při své poslední návštěvě u nás ...
... Pokud by se mému tátovi tehdy stalo cosi podobného jako se stalo u ostrova Giglio minulý týden a námořní loď plující z Janova do Porto Torres se rovněž hned naklonila a táta spadl ...
... Z paluby podobně jako kapitán lodi Costa Consordia Francesco Schettino ...
... Tohleto byla hrozná představa! ...
... Protože táta byl už na širém moři ...
... A doplavat k pobřeží by už nemohl ...
... "Každý člověk má na nebi svoji hvězdičku," byly mu možná tři roky když tohleto táta slyšel a zapamatoval si tohleto a nikdy na tohleto nezapomněl ...
... Hvězda na vrbě ...
Hudba: Karel Mareš
Slova; Jiří Štaidl ...
Zpěv: Pavel Šváb a Bohumír Starka
Hraje: Hudební skupina Olympic
... Kdo se večer hájem vrací
ten ať klopí zraky
ať je nikdy neobrací
k vrbě křivolaký

jnak jeho oči zjistí
i když se to nezdá
že na větvi kromě listí
visí malá hvězda
viděli jsme jednou v lukách
plakat na tý vrbě kluka
který pevně věřil tomu
že ji sundá z toho stromu
kdo o hvězdy jeví zájem
zem když večer chladne
ať jde klidně přesto hájem
hvězda někdy spadne
ať se pro ní rosou brodí,
a pak vrbu najde si
a pro ty co kolem chodí
na tu větev zavěsí ...
... Tohleto vysvětluje proč táta nebyl doma, když ho přišla navštívit moje prababička Olga, která jako jediná z rodiny měla klíče od tátova bytu. Na kuchyňském stole ležel lístek, vzkaz pro moji prababičku Olgu: "Babičko, dostal jsem poukaz do lázní a jsem v Luhačovicích. Přijedu ... ". A moje prababička Olga tohleto svému vnukovi uvěřila! Táta žádný poukaz do lázní nikdy nedostal! ...
... A pohlednice, které táta z Luhačovic posílal? ...
... Na shora uvedeném obrázku není Jurkovičova vila v Luhačovicích, ale na shora uvedeném obrázku je Jurkovičova vila v Brně-Žabovřeskách ...
... A vůbec! ...
... Finito ...
TOPlist
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010