Ochranná známka "Vaclav Havel Prague International Airport"

29. prosince 2011 v 12:47 | J. Benada |  12/2011
... A pak se v tomhle vyznejte, že? ...
... "Je nutné otevřít širší diskusi," říká ministr financí České republiky ...
... "Přejmenovat letiště je v rozporu s povahou Václava Havla," říká osobní tajemník Václava Havla v letech 1989-2003 ...
... Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka, Praha ...
... Ochranná známka je jedním z institutů průmyslových práv. Ochrannou známku (jako právní ochranu obchodních, respektive marketingových názvů výrobků nebo služeb) vztahující se na území České republiky lze získat na základě její registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ...
... Letiště Praha, akciová společnost ...
... Jejímž jediným akcionářem je Ministerstvo financí České republiky ...
... Si v pátek dvacátého třetího prosince ...
... V den posledního rozloučení s Václavem Havlem ...
... Zaregistrovalo ochrannou známku se jménem Václava Havla ...
... Rozhovor s ministrem financí z úterý dvacátého sedmého prosince pro deník Právo, čtvrtý den po zaregistrování ochranné známky v anglickém znění s názvem Vaclav Havel Prague International Airport u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ...
... Považujete z pozice šéfa ministerstva financí, které by název pražského letiště případně měnilo, za reálné, aby se tak stalo třeba na prvním zasedání vlády v roce 2012, tedy již dvanáctého ledna? ...

... Upřímně řečeno, považoval bych to za nerozumné. Ministerstvo financí vykonává majoritní akcionářská práva vůči Letišti Praha, takže formálně mu rozhodnutí patří. Ale všichni cítíme, že to je věc, o které by nemělo rozhodovat jedno ekonomické ministerstvo a samostatně ani vláda. Především by se měla vyvolat diskuse nejenom na politické úrovni, ale zejména s občanskými iniciativami. Jsem přesvědčen, že všichni se asi shodneme na tom, že je velmi vhodné památku prezidenta Havla zvěčnit i pro budoucí generace. Ale taková rozhodnutí se mají dělat s jistým časovým odstupem a nikoli pod návalem největších emocí. V diskusi, zda přejmenovat či nepřejmenovat letiště mi chybí námět pro to nejlepší a nejdůstojnější zvěčnění. Je to skutečně přejmenování letiště? Nevím, možná ano, možná ne. Ale byl bych nerad, aby se diskuse zúžila na přejmenování letiště jen proto, že někdo dostal nápad a měl dostatečný drive na to, aby běžel do médií a sepsal petici. Možná jsou mnohem vhodnější náměty, ale jejich nositelé nemají takovou průraznost ...
... Mluvil jste o širší diskuzi, jakou by měla mít formu? ...
... Nevím. Nikdo z nás s tím nemá žádné zkušenosti. Musíme se o tom pobavit a navrhnout nejvhodnější formu, například kolem Sněmovny.. To ale přemýšlím nahlas a nechci si v této věci hrát na autoritu, která by v této věci měla rozhodovat. Chtěl bych jen, aby to prošlo nějakým procesem, na jehož konci si budeme jisti, že opravdu bude realizován ten nejlepší nápad. Dostal jsem se ale do situace, kdy nápad pana Feniče míří vůči obchodní společnosti, kde ministerstvo financí je majoritním akcionářem. Proto musím reagovat, ale rád bych reagoval nejen pro okamžitou atmosféru, ale i pro své děti a vnuky. Bylo by ale nešťastné diskusi vést jen v rovině, zda pražské letiště přejmenovat, nebo ne. Co když existuje daleko lepší a důstojnější způsob? Pokud z diskuse vyplyne, že to je přejmenování letiště, tak prosím. Ale přeskočit diskusi by byla velká chyba ...
... Neobáváte se, že mezitím vyprchá entuziasmus? ...
... Pokud by to byla pravda, pak by to bylo smutné a památka by byla jen na několik týdnů. Právě proto by měla proběhnout kvalifikovaná, široká diskuse, jaký námět pro zvěčnění pana prezidenta by byl nejvhodnější. A nemyslím si, že by musela být ukončena 12. ledna. To mi připadá velmi nerozumné a velmi neopatrné právě proto, aby památka byla natrvalo ...
... Takže si dovedete představit i několikaměsíční diskusi? ...
... Několikaměsíční diskuse by na škodu nebyla. Nesmírně si vážím námětu petice, ale dovolím si nesouhlasit v tom, že by se mělo rozhodnout okamžitě. Chtít stachanovsky rozhodnout během čtrnácti dnů je velmi malá důvěra v sílu odkazu, který tu prezident zanechal ...
... Jak vy sám se stavíte k případnému přejmenování letiště? ...
... Naprosto neutrálně. V této otázce se necítím být autoritou, mohu mít jen osobní názor. A ten spíš inklinuje k tomu, že bych hledal instituce s větším kulturním a duchovním obsahem, než je obchodní společnost zabývající se leteckou dopravou. Přál bych si, aby ti, kteří autoritami býti mohou, měli možnost diskutovat, navrhovat, souhlasit či nesouhlasit. To nesmí být nátlaková akce, ale vážně míněná diskuse ...
... Ochranná známka se vztahuje na řadu služeb nabízených cestujícím na mezinárodním letišti Václava Havla, respektive se v seznamu výrobků a služeb mimo jiné uvádí, že ochranná známka může být použita pro obchodní činnost, reklamu, účetnictví, pro dopravu, rozvod elektřiny, vody, plynu a tepla, pronájem parkovacích ploch, služby týkající se provozu na letišti, ubytovací služby i pro hostinskou činnost ...
... S výzvou přejmenovat letiště přišel Fero Fenič ...
... Držitelem registrované webové stránky www.letistevaclavahavla.cz, která byla spuštěna v pondělí devatenáctého prosince, patrně odpoledne, je reklamní a marketingová agentura Graffitti Networks, společnost s ručením omezeným, respektive Vladimír Hanzel, osobní tajemník Václava Havla v letech 1989-2003 ...
... Z článku z úterý dvacátého sedmého prosince ...
... S přejmenováním nesouhlasí Vladimír Hanzel, osobní tajemník Václava Havla v letech 1983-2003. "Václav Havel neměl rád létání," říká. Vadí mu, že přestože je letiště vstupní branou do země, je i komerční záležitostí. "Už tohle je prvek v rozporu s povahou Václava Havla," uvádí dále. "Václav Havel se nikdy nezbavil odporu k létání, pocit v něm naopak lety stále sílil. V tomhle byl u Václava Havla věčný rozpor," dozvídáme se "Václav Havel rád cestoval a poznával nové země, ale měl vždy potíž s cestováním letadlem. Nakonec ji pokaždé překonal svou obdivuhodně silnou vůlí. Jméno Václava Havla by mělo nést spíše divadlo, škola, knihovna, univerzita nebo koncertní sál. Pro instituci by to pak byl závazek, že bude působit v prezidentově duchu a podle jeho myšlenek. Bylo by to neskonale důstojnější a smysluplnější nežli přejmenování letiště," uzavírá ...
... Ochranná známka "Vaclav Havel Prague International Airport" ...
... Konec ...
TOPlist

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010