"V zemi kde znamená zítra již včera," alespoň mi tohle takhle někdy připadne - pokračování

4. září 2011 v 10:08 | Jaroslav |  09/2011
... V zákoně číslo 40/09 Sb., trestním zákoníku, v hlavě šesté: Trestné činy hospodářské, v dílu prvním: Trestné činy proti měně a platebním prostředkům, v paragrafech dva stě třicet pět až dvě stě třicet devět je stanoveno, co má každý respektovat a co se stane, když tohle nerespektuje, respektive jaká sankce potom následuje. Tohle je zcela jasné a není už nutné k tomuhle nic dalšího dodávat ...
... Padělat lze snad všechno, dělo se tak v minulosti, děje se tak v současnosti a bude se tak dít i budoucnu. S tímhle patrně neudělá rovněž nikdo nikdy nic. I tohle je zcela jasné a není už nutné k tomuhle nic dalšího dodávat ...
... Fantazii padělatelů se meze nekladou ...
... Moskevská "Pravda" uveřejnila 1. září 1968 ...
... Zprávu tiskové agentury TASS Svazu sovětských socialistických republik o rozhovoru Jiřího Pelikána s americkým kongresmanem Johnem Culverem, který údajně vyšel v libanonském deníku Al Chalder ...
... Netřeba se pouštět do dalších podrobností, stačí konstatovat, že podle sdělení československého zastupitelstva v Bejrútu libanonský deník Al Chalder nejenže vůbec nevycházel, ale navíc korespondent tiskové agentury TASS neuměl ani arabsky, když se tohle provalilo ...
... Jiří Pelikán ...
(7.2.1923 Olomouc - 26.6.1999 Řím)
... Novinář, publicista, komunistický politik a disident. Po vystudování Vysoké školy politických a sociálních nauk v Praze nastupuje na Ústřední výbor Komunistické strany Československa, v letech 1953-1963 je generálním tajemníkem Mezinárodního svazu studentstva, v letech 1963-1968 je generálním ředitelem Československé televize, v roce 1969 je zaměstnanecem Ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky na velvyslanectví v Římě. V Itálii požádá o politický azyl a žije v Římě, kde od roku 1970 vydává významný exilový časopis Listy a kde se v roce 1975 stává terčen nezdařeného atentátu Státní bezpečnosti, italský politik a v letech 1977-1989 poslanec Evropského parlamentu za Italskou, a teď přesně nevím kterou, patrně Italskou socialistickou stranu (Partio Socialisto Italiana, zkráceně PSI) či Italskou demokraticko sociální stranu (Partio socialisto Democratico Italiana, zkráceně PSDI). Nevím přesně a není tohle ani nijak důležité ...
... Na plné obrátky vyrábělo během Pražského jara 1968 pověstné "zdravé jádro" Komunistické strany Československa, to je příslušníci Státní bezpečnosti, provokační, desinformační a štvavé letáky, šířené nejrůznějšími prostředky včetně rozhazování z letadel a vrtulníků. Ideologicky byl jejich nejvýraznějším rysem opět antisemitismus ...
... Po srpnové okupaci Československa byl tehdy ještě západoměneckým univerzitám rozeslán dopis se žádostí o solidaritu, který údajně odeslali "rector ac senatus designatus" Karlovy univerzity v Praze ...
... I tohle byl padělek, jak se téměř okamžitě prokázalo. Zanedlouho potom dostali nedávní členové Komunistické strany Československa, kteří po okupaci Československa v roce 1968 odešli z Československa na Západ, výhrůžné dopisy, podepsané zneužitými jmény představitelů československého demokratického exilu po takzvaném Útězném únoru 1948 ...
... V sedmdesátých letech minulého století byl československý exil nejrůznějšími padělky přímo zasypán. Tak třeba vydavatel časopisu "Naše hlasy" v Torontu v Kanadě dostal protektorky laděný dopis již shora uvedeného Jiřího Pelikána, vnucující mu eurokomunistickou linii ...
... Členům Československého poradního sboru v západní Evropě byl zasílán oběžník radikální, ale fiktivní, skupiny "Nové proudy" kolovaly výzvy, ovšem pomyslné, centrály, vystupující pod jménem Československý protikomunistický odboj ve vlasti a v exilu s Ústřednou Západ, Ústřednou Sever a tak dále ...
... Padělány byly dopisy Luďka Pachmana, které měl napsat a padělány byly i dopisy, které Luďkovi Pachmanovi přicházely ...
... Luděk Pachman ...
[11.5.1924 Bělá pod Bezdězem - 6.3.2003 Pasov (Spolková republika Němeco)]
... Mezinárodní československý a od roku 1972 mezinárodní německý šachový velmistr ...
... Ludvík Svoboda ...
(25.11.1895 Hroznatín - 20.9.1979 Praha)
... Armádní generál, nositel tilulů hrdina Československé socialistické republiky, hrdina Svazu sovětských socialistických republik, řady dalších vojenských řádů a vyznamenání a v letech 1968-1975 sedmý prezident Československa ...
... Hroznatín je vesnička na Českomoravské vysočině, v okrese Třebíč, ležící v průměrné výšce pět set osmdesát sedm metrů nad mořem, asi se sto zde žijícími obyvateli ...
... Tři kilometry od obce Rudíkov po silnici, kde je i nejbližší železniční stanice ...
... Z Rudíkova spíše směrem na severozápad než na západ. Jedeme-li z Hroznatína dále dojedeme na křižovatku: směr vpravo je do Bochovic, směr vlevo je do Benetic ...
... Železniční trať 252 Křižanov - Studenec ...
... 0 Křižanov ...
... 4 Martince u Velkého Meziříčí ...
... 10 Velké Meziříčí ...
... 11 Velké Meziříčí zastávka ...
... 14 Oslavice ...
... 17 Oslavička ...
... 19 Vlčatín ...

... 20 Rudíkov ...
... 26 Budišov u Třebíče ...
... 29 Kojetín ...
... 30 Pozďatín ...
... 34 Studenec ...

... Rodný dům sedmého prezidenta Československa Ludvíka Svobody v Hroznatíně ...
... Článek Luďka Pachmana zveřejněný z deníku Lidová demokracie dne 19. ledna 1990 - Chtěli zneužít i smrti - začátek opisu ...
... "Zcela zvláštním řízením jsem byl tehdy zapleten do událostí dodnes ještě značně tajemných. Všechno pro mne osobně započalo přáním prezidenta Ludvíka Svobody, jež mi 18. ledna 1969 tlumočil český ministr mládeže a sportu Eduard Bosák. Jelikož jsem prý měl značný vliv na mládež, zvláště na studenty, měl jsem vyzvat v televizi přátele Jana Palacha, jejichž jména nebyla známa, aby se se mnou sešli. Měl jsem je přesvědčit, že nemají zemřít, podle jeho příkladu, jak hrozili. Slíbil jsem to pod podmínkou, že můj projev v televizi nebude cenzurován, a že mé případné styky s Palachovskou skupinou nebude sledovat bezpečnost. K tomu se Ludvík Svoboda čestným slovem zavázal. Televize odvysílala můj projev 19. ledna 1969 po devatenácté hodině, krátce po Palachově smrti. Necelé tři minuty po mém vystoupení, na jehož závěr se na obrazvce objevilo mé telefonní číslo, začaly tři dny a tři noci, na které nezapomenu do konce života. Tvrdí profesionálové mě nepřetržitě volali a hrozili mi nejrůznějšími druhy smrti - nejčastěji upálením, ale měli i horší návrhy. Očekávané zavolání, kvůli němuž jsem nemohl telefon vypojit, přišlo teprve po třech dnech. Spojení bylo jen telefonické, v dalších dnech jsme pak se studentskými funkcionáři, Lubošem Holečkem a Janem Vlkem přátele Jana Palacha hledali po celé Praze - byl by to námět na drama, ale byl to jen nepatrný začátek skutečného dramatu. Státní bezpečnost rozšířila na všechny okresní úřadovny dálnopis, v němž pět osob, kromě mne to byli Luboš Holeček, Pavel Kohout, Vladimír Škutina a Emil Zátopek, vlastně obvinila z vraždy Jana Palacha. Prý jsme mu dali tekutinu, jež měla vyvolat "studený oheň", který by mu neublížil, ve skutečnosti jsme mu však prý podstrčili obyčejný benzín. Poslanec Vilém Nový opakoval obvinění i ve Federálním shromáždění. Okamžitě jsem požádal prezidenta Ludvíka Svobodu, aby přešetřením celé věci pověřil kriminálku. Vyšetřování bylo zahájeno a koncem března 1969 zastaveno se zjištěním, že obvinění je naprosto nepravdivé. Podali jsme tedy žalobu u Městského soudu. Přelíčení se konalo teprve v červenci 1970, byl jsem téměř rok ve vězení a přivedli mě k němu v poutech. Spolu s ostatními jsem pak vyslechl pozoruhodný rozsudek: "Žaloba se zamítá. Žalující nemají právo hájit svou čest před socialistickým soudem, poněvadž tuto čest jako známí pravicoví oportunisté a antisocialisté stejně už dávno ztratili. Vilém Nový triumfoval." ...
... Článek Luďka Pachmana zveřejněný z deníku Lidová demokracie dne 19. ledna 1990 - Chtěli zneužít i smrti - konec opisu ...
... Luboš Holeček ...
(1946 - 1976)
... Představitel studentské opozice v šedesátých letech minulého století. V roce 1964 začal studovat na fakultě strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a současně se stal členem skupiny pražských vysokoškolských studentů, kteří získali pro svůj politický program podporu všech vysokých škol a fakult v Praze. V roce 1967 byl z politických důvovů ze studia, na fakultě strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, vyloučen a musel nastoupit (i přes svůj nepříznivý zdravotní stav) na vojnu. Jan Palach Luboše Holečka osobně neznal. Poprvé se oba setkali, když umírající Jan Palach si Luboše Holečka 19. ledna 1969 pozval do nemocnice, protože mu důvěřoval. Luboš Holeček byl pro Jana Palacha tak velikou a uznávanou a respektovanou autoritou, že jen s ním byl ochoten v nemocnici hovořit ...
... Luboš Holeček tragicky zahynul pod koly automobilu, když čekal na tramvaj ...
... Ještě vážnější bylo, že Státní bezpečnost v sedmdesátých letech minulého století opět používala padělků ve své vyšetřovací praxi. Docent Milan Hübl napsal 6. prosince 1973 doktorovi Gustávovi Husákovi, tehdejšímu generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Československa (tehdy ještě nebyl prezidentem Československé socialistické republiky, tím se stal až v roce 1975, jek je uvedeno již shora), že byl vyslýchán ještě po odsouzení a že mu Státní bezpečnost předkládala padělané protokoly, předstíraně sepsané s doktorem Františkem Šamalíkem, aby ho přiměla k výpovědi proti doktorovi Františkovi Šamalíkovi ...
... Co myslíte, že si o tomhle celém generální tajemník Komunistické strany Československa asi tak myslí? Sám tohle nevím, nemohu tohle ani vědět, ale řeknu vám jen, jen podle mého názoru, co by si o tomhle celém (kdysi jeden z předáků protifašistického Slovenského národního povstání a později vězeň tří prezidentů: Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého a Antonína Novotného) generální tajemník Komunistické strany Československa myslet mohl! Je docela dost dobře možné, že si JUDr. Gustáv Husák o tomhle myslí: "Kdo umí, umí a kdo neumí čumí!" nebo si o tomhle JUDr. Gustáv Husák možná může myslet: "Komu čest, tomu čest!" Ale jak říkám tvrdit tohle nemohu ...
... To k tomuhle říci? ...
... Černobyl - 26. duben 1986 ...
... Výbuch reaktoru v jaderného elektrárně a opět ticho po "pěšině"! Tak jako vždy a tak jako ve všem! Nic se nezměnilo, všechno zůstává v podstatě při starém! ...
... Stačí již vymezíme-li si v tomhle našem článku zbývající časové období vlády komunistické totalitní moci v tehdejší Československé a od roku 1960 Československé socialistické republice takhle a příště tenhle náš článek dokončíme ...
... Studenstký svátek zneužitý státní mocí ...
... 2/3 ...
... Pokračování ...
TOPlist
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010