Z Francie roku 1783 k začátkům balónového létání v Království Českém

3. srpna 2011 v 14:40 | J. Benada |  Balónové létání
... Z Francie roku 1783 k začátkům balonóvého létání v Království Českém ...
... Annonay ...
... Město v jižní Francii ...
... Touha člověka létat jako pták je právě tak stará jako lidstvo samo ...
... Překonat zemskou přitažnivost a otevřít vysněnou cestu do výšin se podařilo v roce 1783 francouzským bratrům Josephu Micheli a Jacquesovi Étiennenovi de Montgolfierovým ...
... Pro čtenáře od devíti let ...
... Pro diváky bez věkového omezení ...
... Joseph Michel de Montgolfier ...
(26.8.1740 - 26.6.1810)
... Jacques Étienne de Montgolfier ...
(6.1.1745 - 2.8.1799)
... Bratři Joseph Michel a Jacques Étienne de Montgolfierové, kteří ve městě Annonay vlastnili papírnu, prováděli jedenáct let tajně pokusy s vypouštěním papírových balónů plněných kouřem a ohřátým vzduchem a později vyrobili první balón na světě, který vypustili v listopadu 1792. Balón byl sešitý z hedvábné látky, naplněný teplým vzduchem a uletěl třicet metrů. V prosinci téhož roku vyrobili a vypustili druhý balón a v dubnu následujícího roku vyrobili a vypustili třetí balón. Potom si patrně bratři řekli tak dost, tohle by už mohlo stačit a vyrobili čtvrtý balón z papíru a plátna o průměru jedenást metrů a rozhodli se, že uskuteční ve svém městě první veřejné vypuštění balónu, které se konalo dne 5. června 1793. Balón naplnili horkým vzduchem tak, že pod balón zavěsili koš s topeništěm, ve kterém zapálili slámu a balón uvolnili. Letěl deset minut a dosáhl výšky tisíc osmset třicet metrů, ale byl ještě bez posádky. Po vychladnutí vzduchu se balón opět snesl na zem ...
... Tímhle byly položeny základy balónového létání nejen v jejich městě, ale bratři Joseph Michel a Jacques Étienne de Montgolfierové byli poté Akademií věd uznáni za vynálezce a konstruktéry prvního létajícího objektu na světě. Na výzvu pařížské akademie věd ...
... Na zámku Versailles u Paříže ...
... Vypustili bratři Joseph Michel a Jacques Étienne de Montgolfierové dne 19. září 1793, před zraky francouzského krále Ludvíka XVI. a celého francouzského dvora a dalšího desetitisíce přihlížejících Pařížanů, vzdušný koráb, takzvanou montgolfiéru (horkým vzduchem plněný balón) se zlatými královskými znaky pod nímž byl již upevněn koš pro cestující. Diváci bez dechu sledovali start prvních vzdušných cestovatelů na světě. V montgolfiéře se houpali: beran, kohout a kachna (kohout a kachna byli v montgolfiéře umístěny v samostatných proutěných koších). Po tři minuty trvajícím letu zvířata bezpečně přistála a dokázala tak, že létat může i člověk ...
... Bratři Joseph Michel a Jacques Étienne de Montgolfierové však nebyli prvními lidmi na světě, kteří vzlétli balónem ...
... Francouzský král Ludvík XVI. navrhoval, aby další let pro jistotu absolvovali k trestu smrti odsouzení zločinci, ale nakonec rozhodl jinak ...
... Francouzský král Ludvík XVI. připustil nakonec, aby na zámku Versailles u Paříže nastoupili 21. listopadu 1783 do slavnostně ozdobeného koše nové montgolfiéry (zhotovené podle montgolfiéry bratrů Josepha Michela a Jacquese Étiennea de Montgolfierových) Jean François Pilâtre de Rozier a markýz François Laurent le Vieux d'Arlandes ...
... Jean François Pilâtre de Rozier ...
[30.3.1756 Méty (Francie) - 15.6.1785 poblíž Wimereux (Francie)]
... Od dětství měl zájem o přírodní vědy a o chemii. Z chemie ho zaujaly zejména experimenty s drogami a získané zkušenosti využíval ve vojenské nemocnici v Métách. Vzbudil pozornost vévody z Artois-bratra francouzského krále Ludvíka XVI., který ho pozval do Paříže, pověřil ho uspořádáním svého kabinetu přírodnin a později byl povýšen i do šlechtického stavu. Ve čtvrti Marais v Paříži si otevřel vlastní muzeum, v němž seznamoval zvědavé návštěvníky s netušenými možnostmi plynů. Viděl let balónu bratrů Josepha Michela a Jacquese Étiennea de Montgolfierových se zvířaty (beranem, kohoutem a kachnou) a velice se nadchl pro jejich montgolfieru. Na rozdíl od nich se ale nebál riskovat vlastní život a hned si našel podobně založeného nadšence. Byl jím markýz François Laurent le Vieux d'Arlandes ...
... Markýz François Laurent le Vieux d'Arlandes ...
(1742 - 1.5.1809)
... Investoval finanční prostředky do stavby nové montgolfiéry, která je vynesla do vzduchu k jejich první společné vzduchoplavbě, která trvala dvacet pět minut, dosáhli při ní výšky téměř jednoho kilometru a bezpečně přistáli nedaleko Paříže. Po téhle zkušenosti pokračoval Jean François Pilâtre de Rozier v dalších experimentech. Seznámil se s druhou variantou vzdušného balónu, takzvanou charliérou (vodíkem plněným balónem) a napadlo ho, že by mohl přednosti montgolfiéry a charliéry zkombinovat a vytvořil tak třetí variantu balónu, takzvanou roziéru (vodíkem plněný a teplým vzduchem ohřívaný balón) a hned si našel podobně založeného nadšence. Byl jím Pierre Jules Romain ...
... Bologne sur Mer, města na severu Francie, u pobřeží průlivu La Manche ...
... Oba vzlétli 15. června 1785 časně ráno k pokusu o překonání kanálu La Manche. Nejprve let probíhal podle plánu, přeletěli francouzské pobřeží a letěli ve výšce asi devětset metrů, když se asi po pěti kilometrech letu, vítr nad mořem otočil a hnal balón, takzvanou roziéru nazpátek k francouzskému pobřeží. V poryvech větru se oheň dostal až k vodíku ve zvláštním obalu a horní část balónu začala hořet. Balón začal prudce klesat, hnán větrem asi ve výšce čtyřista metrů, když se asi sto metrů nad zemí prudké klesání změnilo v pád balónu, protože plášť balónu se ve větru roztrhl a balón dopadl poblíž města Wimereux na kamenné pobřeží ...
... Pád balónu nepřežili a troskách zahynuli ...
... Jejich společný náhrobek ve Wimereux zdobí prostá věta ...
... Zasvětili život výšinám ...
... Profesor Jacques Alexandre César Charles ...
(12.11.1746 - 7.4.1823)
Francouský vědec, fyzik, matematik a průkopník vzduchoplavby
... Bratry Josepha Michela a Jacquese Étiennea de Montgolfierovy se pokoušel překonat a brzy po nich sestrojil dokonalejší balón plněný vodíkem, vznikajícím v sudech kapáním kyseliny železné na piliny ...
... Poprvé se vznesl spolu s bratrem Nicolasem Louisem ...
... V Paříži, před palácem Tulerie, 1. prosince 1783. Jejich let trval dvě hodiny a pět minut, letěli ve výšce pětset padesát metrů a bezpečně přistáli ...
... Nedaleko městečka Nesles-la-Vallee ...
... Ležícího asi třicet pět kilometrů severozápadně ze středu Paříže ...
... V roce 1783 vyrobil a vypustil belgický lékař ...
... J. P. Minckelers ...
(1748-1824)
... První balón naplněný svítiplynem ...
... Upoutané balónky pak začaly sloužit vojenským účelům a výškové lety zahájené Josephem Louisem Gay Lussacem v roce 1824 pomohly vědcům zkoumat atmosféru ...
... A uskutečnit polární výpravy ...
... Joseph Louis Gay Lussac ...
[6.12.1778 Saint Leonard de Noblat (Francie) - 9.5.1850 Paříž]
... Chemik a fyzik. Známé jsou zejména jeho dva zákony, týkají se plynů a jeho výzkumy směsí alkoholu a vody. Používané v mnoha zemích na světě jsou Gay Lussacovy stupně pro měření alkoholických nápojů ...
... Jean-Pierre Blanchard ...
[4.7.1753 Les Andelys (Francie) - 7.3.1809 Poblíž Paříže v průběhu letu balónu]
Příčinou smrti byla mozková mrtvice
... Fracouzský průkopník vzduchoplavby ...
... Od dětství toužil létat a z počátku několik let neúšpěšně experimentoval nejprve s vlastním létajícím strojem na bázi ornitoptéry. Po vzduchoplavbách bratrů Montgolfierových balónem plněným horkým vzduchem, takzvanou montgolfiérou, se v roce 1783 nadšeně se přiklonil k letounům lehčím vzduchu ...
... Dne 7. ledna 1785 přelétl ve vodíkem plněném balónu, spolu s americkým lékařem a sponzorem doktorem Johnem Jeffriesem, kanál La Manche ...
... Vzdálenost z Doveru do Calais překonali během tří hodin, ale koncem letu museli postupně odhodit všechnu zátěž, včetně svého oblečení až na spodky, aby udrželi balón vůbec ve vzduchu a nakonec odhodili i gondolu, když se předtím vyšplhali do lanoví balónu. Uspěšně přistáli v Calais, kde byli nadšeně uvítáni davem. Pierre Blanchard se stal čestným občanem města a od francouzského krále obdržel doživotní rentu tisíc dvěstě livrů ročně a s úspěchem potom pořádal veřejné lety po Evropě ...
... Dne 2. března 1784 se vznesl z Martova pole v Paříži k první vzduchoplavbě balónem plněným vodíkem, takzvanou charlierou, přeletěl řeku Seinu a vítr ho zahnal do městečka Serves, ležícího asi deset kilometrů jihozápadně ze středu Paříže ...
... V říjnu téhož roku pak uskutečnil let v Londýně ...
... Dne 3. října 1785 poprvé a úspěšně předvedl let padákem ...
... Ve Frankfurtu nad Mohanem připoutal k padáku svého psa a spustil ho k zemi ...
... Dne 21. listopadu 1785 mu tenhle padák zachánil život. Po vzletu hrozilo v důsledku přetlaku roztržení balónu a bylo nutné udělat na vrcholu balónu několik děr, což učinil, ale tyhle díry se ještě více ve větru zvětšily a balón se řítil k zemi. Tehdy už váhat nemohl a uskutečnil svůj první, neplánovaný a nedobrovolný seskok padákem (jako první člověk na světě) a zachránil si takhle život ...
... Uskutečnil též turné po Spojených státech amerických ...
... Dne 9. ledna 1793 za přítomnosti prezidenta Spojených států amerických, George Washingtona a dalších velice významných osob Spojených států amerických, vzlétl ve Filadelfii ...
... A přistál v Depfordu ...
... Jean François Pilâtre de Rozier a markýz François Laurent le Vieux d'Arlandes jsou prvními lidmi na světě, kteří vzlétli do vzduchu ...
... Tímhle byly položeny základy balónového létání ...
... A tímhle začíná éra dobývaní vzduchu ...
... A později i vesmíru člověkem ...
... Ludvík XVI. ...
(23.8.1754 - 21.1.1793)
Král Francie
(Vládl v letech 1774 až 1791)
... Ale pojďme, prosím, již do Království Českého ...
... Historicky první let balónu v Království Českém se udál v Praze koncem října 1790 kdy společníkem francouzského vzduchoplavce Pierra Blancharda v gondole balónu byl průkopník vzduchoplavby v Královstvím Českém, hrabě Jáchym Šternberk ...
... Vznesli se v Královské oboře a po hodině letu, kdy dosáhli výšky tisíc sedmset metrů ...
... Přistáli v Bubenči, mírně potlučeni ...
... Královská obora je Stromovka ...
... 2/ ...
TOPlist
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010