Švagři Ludvík a Petr Leopold v roce 1791 aneb první česká průmyslová výstava v hlavním městě Království Českého

5. srpna 2011 v 15:21 | J. Benada |  Balónové létání


... K našemu dalšímu vyprávění překopíruji závěr předchozího článku "Z Francie roku 1783 k začátkům balonóvého létání v Království Českém" ...
... A tímhle začíná éra dobývaní vzduchu ...
... A později i vesmíru člověkem ...
... Marie Terezie ...
Celým jménem Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna
(13.5.1717 Vídeň - 29.11.1780 Vídeň)
... Královna česká ...
... Doba vlády ...
1741-1790
... Korunovace ...
12.5.1743 v Praze
... Jediná vládnoucí královna česká a poslední příslušnice habsburského rodu. Korunovat svatováclavskou korunou se nechala olomouckým biskupem v Praze. Je známá také jako "císařovna Marie Terezie", ale jako žena císařovnou zvolena být nemohla a ani se nenechala císařovnou korunovat. Je rovněž často označovaná jako "matka dvou císařů" ...
12.2.1736 ve Vídni
... Ženich ...
František Štěpán - princ toskánský
... Velkovédoda toskánský ...
... Císař římský ...
... Do vlády dědičných zemíí téměř nezasahoval. O to více se věnoval podpoře pomalu se rozvíjejícího průmyslu a zíslal vysoký kredit jako vynikající hospodář. Základ nesmírného bohatství habsbursko-lotrinského rodu, zvláště pak jeho vedlejších větví, položil svými ekonomickými schopnostmi právě manžel uherské a české královny ...
... Marie Terezie se za Františka Štěpána provdala z lásky a jejich vřelý vztah naznačuje i narození šestnácti dětí habskursko-lotrinské dynastice v průběhu osmnácti let. Pěti synů a jedenácti dcer ...
... Děti Marie Terezie a Františka Štěpána - začátek ...
(13.3.1741 Vídeň - 20. února 1790 Vídeň)
... První následní trůnu ...
... Josef byl muž inteligentní, pilný, programově osvícensky smýšlející, jemuž se postup reforem zdál pomalý. Za necelých deset let své vlády vykonal mnoho. Když zemřel, konzervativní církevní a šlechtické kruhy si s úlevou vydechly. Josefova skonu želela hlavně inteligence a rolnické vrstvy. V Království Českém byla mezi sedláky Josefova obliba taková, že jméno Josef patřilo po celé devatenácté století k nejfrekventovanějším. Josefovy cesty, podnikané často inkognito (pod jménem hrabě Falkentein), daly zase vzniknout nejrůznějším pověstem. Po smrti své matky přebral celou vládu nad dědictvím, které bylo v mnohem lepším stavu, než v jakém je přebírala jeho matka. Josef je prvním vládnoucím představitelem nové dynastie habsbursko-lotrinské ...
... Josef se stal po svém otci císařem a postupně od své matky převzal záležitosti politické, zahraniční a vojenské. I když Josef nikdy nebyl korunován za krále uherského a českého (a titulu začal užívat až po smrti své matky) byl v takzvaných dědičných zemích považován za spoluvládce již od smrti svého otce ...
... Byl dvakrát ženatý. Z prvního manželství měl dvě dcery, které krátce po narození zemřely. Druhé manželství bylo bezdětné ...
(1.2.1745 Vídeň - 18.1.1761 Vídeň)
... Druhý následník trůnu ...
(5.5.1747 Vídeň - 1.3.1792 Vídeň)
... Třetí následník trůnu ...
... Doba vlády ...
1790-1792
... Velkovévoda toskánský - jako Leopold I. ...
... Císař římskoněmecký ...
... Král uherský ...
... Král český ...
... Korunovace ...
6.9.1791 v Praze
... Na svatbě, v průběhu svatebního veselí, náhle zemřel, na infarkt myokardu František Štěpán. Marii Terezii tuhle smutnou zprávu sdělil syn Josef. V témže roce kdy se, budoucí král český, oženil zdědil po otci velkovévodství toskánské a manželé se usídlili ve Florenci ...
... Byl rovněž otcem šestnácti dětí - dvanácti synů a čtyř dcer ...
... Z Florencie sledoval překotně prováděné reformy Josefa na trůně ve Vídni, protože sám rovněž reformy prováděl. Například zrušil toskánskou armádu, kterou nahradil občanskou milicí a zrušil trest smrti. Reformy na rozdíl od svého bratra Josefa prováděl postupně a pokud možno vždy tak, aby nevyvolaly zbytečné otřesy ve společnosti. Nikdy nebyl zastáncem budování mohutného centrálního aparátu ...
... Který budoval Josef ve Vídni ...
... A lišil se od Josefa i tím, že vrátil z Vídně do Prahy české korunovační klenoty ...
(1.6.1754 Vídeň - 24.12.1806 Vídeň)
... Čtvrtý následník trůnu ...
(2.11.1755 Vídeň - 16.10.1793 Paříž)
Královna francouzská a navarská
(8.12.1756 Vídeň - 26.7.1801 Vídeň)
... Pátý následník trůnu ...
... Děti Marie Terezie a Františka Špěpána - konec ...
... Tři děti-dcery, které ve shora uvedeném seznamu chybějí, zemřely krátce po narození ...
... Smrt manžela Františka Špěpána se stala v životě Marie Terezie mezníkem. Od tohohle okamžiku již nikdy neodložila smuteční šat a všechny svoje šperky a cennosti rozdala dcerám ...
... Marie Terezie se svými dětmi ...
... Král český Leopold II. ...
... V Nosticově divadle byla hrána opera, speciálně pro tuhle jedinečnou událost objednaná a a speciálně pro tuhle jedinečnou příležitost sepsaná. Ovšem její světová premiéra v Praze nevzbudila ohlas větší než zdvořilý ...
... Opera "La Clementa di Tito" Wolfganga Amadea Mozarta, po pravdě řečeno, není řazena k nejzdařilejším dílům velkého mistra ...
... V letním reflektáři Klementina se konala první česká průmyslová výstava. Výstava byla z dnešního pohledu velice skromná. Na všechny vystavené předměty postačil jediný sál - právě letní reflektář Klementina. Český král Leopold II. spolu s manželkou navšívil výstavu 14. září 1791. Prohlédl si nejen výstavu v letním reflektáři, ale i proslulou knihovnu Klementina a tehdy i velice módní kabinet přírodnin. S výstavou byl velice spokojen a řadu vystavovaných předmětů si zakoupil. Jednalo se především o kvalitní látky. S odtržením průmyslového Slezska po neúspěšných válkách rakouské monarchie ztratilo Království České území s vysoce vyvinutou manufakturní, především textilní, výrobou. S tímto se bylo třeba vyrovnat, a to výhradně vlastními silami ...
... Pražská průmyslová výstava v roce 1791 se měla stát důkazem, že se tohle podařilo ...
... Mezi bratry Josefem a Petrem Leopoldem byl dobrý vztah, měli se rádi, často se setkávali, ale když už těžce nemocný Josef požádal Petra Leopolda, aby přijel do Vídně a stal se jeho spoluvládcem, tak Petr Leopold na nabídku Josefa odpověděl nepřímo, respektive vyhnul se přímé odpovědi. Petr Leopold si byl dobře vědom, že po Josefově smrti bude muset stejně převzít celou vládu nad dědictvím, ale nechtěl zdědit i Josefovu nepopularitu. O nepoluraritu svého bratra Josefa Petr Leopold zájem neměl ...
... Když Josef ve Vídni zemřel, tak Petr Leopold z Florencie do Vídně nespěchal ...
... Do Vídně Petr Leopold odjel z Florencie po téměř dvou týdnech po smrti Josefa ...
... V posledních letech své vlády v Toskánsku se český král začal obávat vzrůstajících nepokojů v Uhersku a v Německu, domínií jeho rodiny, které vznikaly jako přímý důsledek překotně prováděných reforem Josefa na trůně ve Vídni. Věk osvícenských reforem se v habsburské říši uzavřel jeho předčasnou smrtí. Větší vinu na zastavení osvícenských reforem však měla mezinárodní situace ...
... Výbuch francouzské revoluce 14. července 1789, která pod slavným heslem ...
... Volnost! Rovnost! Bratrství! ...
... Prosazovala občanské svobody ...
... Vídeň vyděsil ...
... A jak tohle všechno spolu souvisí? ptáte se možná. Všechno souvisí se vším! Ano, takhle tohle je. Tohle je přece jen obecně velice známá poučka, ale nevím kdo ji vymyslel. Nevím, že by snad ve Francii? ...
... Zemská jubilejní výstava v Království Českém, která se konala v roce 1891 v Praze nesla označení "jubilejní" právě na oslavu stoletého jubilea první české průmyslové výstavy v roce 1791 ...
... Největší atrakcí v roce 1791, spojenou s první českou průmyslovou výstavou a korunovací českého krále, byl druhý přílet francouzského vzduchoplavce Pierra Blancharda do hlavního města Českého Království. Pražané se s "povětrnou koulí", ke které je připevněna "lodička" jak nazývali montgolfiéru, seznámili už na podzim přechozího roku, ale pro venkovské návštěvníky tohle tehdy byla neuvěřitelná atrakce. Pokud by tohle tehdy neviděli na vlastní oči nevěřili by tomuhle! ...
... Poté, co se vzduchoplavec v Praze ubytoval, ohlásil první vzduchoplavbu. Vstupné, které vybíral, činilo deset krejcarů ...
... Tady je rovněž souvislost ...
... Sestra českého krále a nevěsta francouzského krále ...
... Francouzský král a ženich sestry českého krále ...
... Poprava francouzského krále ...
... Poprava francouzské královny ...
... Král je mrtev! Ať žije král! ...
... Napoleon, průkopník devatenáctého století, geniálně sloučil ...
... Myšlenky osvícenství a Francouzské revoluce s absolutistickou vůlí vladaře ...
... Smrti svého švagra 21. ledna 1793 a své sestry 16. října 1793, kteří byli popraveni gilotinou v Paříži se český král nedožil ...
... A příště už na Zemské jubilejní výstavě v roce 1891 v hlavním městě ...
... Království Českého ...
... Au revoir ...
... 3/ ...
TOPlist
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka




Počítadlo od 3.3.2010