Nikdy nekončící boj o demokracii a dva výzkumy agentury STEM

27. června 2011 v 20:56 | Jarda |  06/2011
... Z výzkumu agentury STEM - rok 2008 (z nabídnutých možností mohli respondenti vybírat jen jednu možnost) - začátek ...
... Politická změna v únoru 1948 ...
... Proběhla za podpory a souhlasu velké části společnosti. Neštěstím, podle mého názoru, byla výrazná orientace československé zahraniční politiky na Sovětský svaz, včetně všech politických stran. O charakteru právního řádu obnoveného Československa se rozhodovalo dlouho před koncem druhé světové války. Podle Klementa Gottwalda byl poválečný vládní program formulován už v Moskvě a všechno podstatné bylo projednáno a dohodnuto při rozhovorech představitelů Komunistické strany Československa s prezidentem Edvardem Benešem za jeho pobytu v Sovětském svazu v roce 1943. To co tedy započalo již v Moskvě v roce 1943 bylo nakonec deklarováno v roce 1945 v Košickém vládním programu: "Vláda bude jednat v souladu se Sovětským svazem, a to ve všech oblastech: vojenské, politické, hospodářské i kulturní". Tohle všechno potom výrazně napomohlo komunistům převzít moc ve státě, vedlo ke kolapsu právního státu a nástupu komunistické totality v Československu ...
... Výsledky posledních svobodných a demokratických voleb v Československu, konaných 26. května 1946, byly reálné ...
... Volby vyhrála politická strana s číslem 1 - Komunistická strana Československa ...
... Ovšem po únoru 1948 došlo k vystřízlivění ...
... Nový politický systém nedostál svým slibům ...
... Byla zahájena kolektivizace ...
... A fakticky byli vlastníci půdy i živností zbavováni majetku ...
... Ale tohle se snad dalo předvídat ...
... Pozor na komunistickou totalitu ...
... A na tuhle rovněž ...
... Na standartě prezidenta České republiky je nápis "Pravda vítězí" ...
... Tohle má být citát T. G. Masaryka ...
... Ale vraťme se k padesátým létům minulého století ...
... V Československu se rozběhla kola politických procesů ...
... Zavládl strach ze Státní bezpečnosti, která měla mimo jiné, v letech 1952-1989, zřízenu pozorovatelnu i ve věži chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně ...
... A v závěru došlo i na vlastní straníky, kteří se stali obětí vlastní revoluce, importované do Československa z Moskvy ...
... Josif Vissarionovič Džugašvili [od roku 1912 používal příjmení Stalin (ocel)] ...
(21. prosince 1879 - 5. března 1953)
... Za neomezeného vládnutí tohohle zločince zemřelo na následky válek, hladomorů a dalších nepřestavitelných zvěrstev v Sovětském svazu na čyřicet miliónů osob ...
... Tenhle pomník v Praze na Letné byl slavnostně odhalen dne 1. května 1955 pod heslem "Svému osvoboditeli - československý lid" ...
... V roce 1956 byl v Sovětském svazu odhalen kult osobnosti tohohle zločince. Českoslovenští komunisté se bránili a pomník odstranit zpočátku nechtěli ...
... Teprve, když na začátku roku 1962 přišel příkaz přímo z Moskvy ...
... Pochopili komunisté, že se směr větru změnil a reagovali rychleji než korouhvička ...
... Pomník, ve své době největší skupinové sousoší v Evropě, jehož stavba byla zahájena dne 22. prosince 1949 byl v měsíci listopadu 1962, v naprosté tajnosti, odstřelen ...
... V roce 1950 bylo v Československu v období od 7. ledna do 19. prosince popraveno po politických procesech celkem padesát dva osob ...
... Dvacátou osmou obětí justiční vraždy v roce 1950 byla, dne 29. září 1949 zatčená a obviněná a obžalována a nakonec (ve vykonstruovaném politickém procesu s takzvaným "vedením záškodnického spiknutí proti republice", konaném ve dnech 31. května až 8. června 1950 ve smyslu zákona Národního shromáždění republiky Československé číslo 231/48 Sbírky zákonů ze dne 6. října 1948 na ochranu lidově demokratické republiky) k trestu smrti oběšením odsouzená a dne 27. června 1950 popravená členka Ústředního výboru Československé strany národně socialistické, předsedkyně Rady československých žen a místopředsedkyně Svazu osvobozených politických vězňů JUDr. Milada Horáková, která byla až do 10. března 1948 poslankyní Národního shromáždění republiky Československé, kdy na poslanecký mandát rezignovala ...
... Až do svého zatčení pracovala JUDr. Milada Horáková jako sociální referentka Ústředního národního výboru hlavního města Prahy ...
... Budova bývalého Státního soudu v Praze je dnes sídlem Vrchního soudu v Praze a sídlem Vrchního státního zastupitelství ...
... Na náměstí Hrdinů ...
... Událostí, za kterou by se v novodobých dějinách měli Češi nejvíce stydět, jsou podle dvou pětin Čechů politické procesy padesátých let minulého století ...
... S odstupem následuje kapitulace před nacisty ...
... A vývoj po listopadu 1989 ...
... Naopak nejstatečněji se, podle třetiny Čechů, Češi zachovali ...
... V protifašistickém či protinacistickém odboji ...
... Druhé místo přisoudili Češi mobilizaci před Mnichovem ...
... Kapitulaci před nacisty v tomto kontextu naopak častěji vyzdvihuje starší populace, Češi se středním vzděláním s maturitou a sympatizanti Komunistické strany Čech a Moravy ...
... Takzvaná sametová revoluce v listopadu 1989 je podle osmnácti procent české veřejnosti dobou, kdy Češi projevili velkou statečnost ...
... Komunistická totalitní moc se pokusila zneužít 17. listopadu 1989 ...
... Studentský svátek a památku nejen studenta Jana Opletala ...
... Není podstatné, že pozadí téhle události není dodnes nerozkrylo úplně. Podstatné je, že se jednalo o poslední záchvěv komunistické totalitní moci ...
... Tanky na Národní třídě v Praze? Ano, i o tancích uvažovali ještě soudruzi! ...
... "Ale nejsme, přece jen v Číně," řekli si možná nakonec ...
... Období bezprostředně následující po 17. listopadu 1989 vnímá čtrnáct procent Čechů, a to především z řad sympatizantů Komunistické strany Čech a Moravy ...
... Jako období, za které by se měli Češi stydět ...
... Naopak takzvané únorové události roku 1948 ...
... A období po roce 1968, takzvanou normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století vnímají sympatizanti Komunistické strany Čech a Moravy za hodné studu daleko méně ...
... Na chápání takzvané normalizace, v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, v dimenzi ostudnosti má navíc klíčový vliv i vzdělání dotázaných. Zmíněnou událost vnímají jako hodnou ostychu častěji vysokoškolsky vzdělaní lidé a méně často lidé se základním vzděláním ...
... Pro nejstarší generaci je vzorem statečného postoje Čechů především protifašistický odboj a s ním související předmnichovská mobilizace proti hrozícímu nepříteli ...
... Mladí lidé si okamžiky statečného vystoupení českého národa spojují, vedle všeobecně uznávaného odboje proti fašismu, hlavně s takzvanou sametovou revolucí v listopadu 1989 ...
... Z výzkumu agentury STEM - rok 2008 (z nabídnutých možností mohli respondenti vybírat jen jednu možnost) - konec ...
... Volby 28. a 29. května 2010 - začátek ...
... Celkový výsledek voleb do Poslanecké směnovny České republiky ...
... Rozdělení křesel v Poslanecké sněmovně České republiky ...
... Jak volili voliči ve věku od osmnácti do dvaceti jedna let ...
... Jak volili voliči od dvaceti jedna do dvaceti devíti let ...
... Vláda České republiky 2010 - programové prohlášení předložila dne 4. srpna 2010 a o důvěru požádala dne 10. sprna 2010. Pro se vyslovilo sto osmnáct koaličních poslanců a proti se vyslovilo osmdesát dva členů opozice. Kvótum při účasti všech dvěstě poslanců činilo sto jedna hlasů. Vládě takhle byla vyslovena důvěra ...
... Volby 28. a 29. května 2010 - konec ...
... Z nejnovějšího, včera zveřejněného, výzkumu agentury STEM - začátek ...
... Úřad vlády České republiky ...
... Sídlo: nábřeží Edvarda Beneše, Praha 1 - Malá Strana (Strakova akademie) ...
... Vládě České republiky ...
... Důvěřuje šestnáct procent Čechů, což je nejméně od roku 1994 ...
... Parlament České republiky Poslanecká sněmovna (dolní komora) ...
... Sídlo: Směmovní ulice, Praha 1 - Malá Strana ...
... Dvěstě poslanců volených na dobu čtyř roků poměrným systémem ...
... Parlamentu České republiky Poslanecké sněmovně (dolní komoře) důvěřuje devatenáct procent Čechů ...
... Parlament České republiky Senát (horní komora) ...
... Sídlo: Valdštejnské náměstí, Praha 1 - Malá Strana (Valdštejnský palác) ...
... Osmdesát jedna senátorů volených na dobu šesti let většinovým systémen ...
... Parlamentu České republiky Senátu (horní komoře) ...
... Důvěřuje dvacet tři procent Čechů ...
... Ústavní soud České republiky ...
... Sídlo: Joštova ulice, Brno ...
... Patnáct soudců jmenovaných prezidentem České republiky na dobu deseti let ...
... Nejdůvěryhodnějším ústavním činitelem je předseda Ústavního soudu ...
... Kterému důvěřuje padesát devět procent Čechů ...
... Prezident České republiky ...
... Sídlo: Pražský hrad ...
... Prezidentovi České republiky ...
... Důvěřuje padesát pět procent Čechů ...
... Důvěra v českou politickou scénu se propadla na historické minimum ...
... Z nejnovějšího, včera zveřejněného, výzkumu agentury STEM - konec ...
... "A proč tenhle článek vznikl?" ptáte se možná ...

... Dne 27. června 1950, dnes je výročí, byla popravená JUDr. Milada Horáková. Žena, která bojovala a položila svůj život za ideály svobody a demokracie ...
... JUDr. Milada Horáková, narozená 25. prosince 1901 v Praze, posledně bytem v Praze, Zappova 3, byla společně a jako poslední ze čtyř odsouzených k trestu smrti oběšením, popravená v ranních hodinách ve věznici v Praze na Pankráci ...
... S Janem Buchalem, narozeným 30. května 1913 v Litavě, posledně bytem v Ostravě, Paskovská 169 ...
... Litava, pošta 592 61 Olší [Litava je jedna ze čtyř místních částí obce Olší (Olší, Litava, Klokočí, Rakové) v okrese Brno-venkov ...
... Se Závišem Kalandrou, narozeným 10. listopadu 1902 ve Frenštátě pod Radhoštěm, posledně bytem v Praze, Revoluční 5 ...
... A s JUDr. Oldřichem Peclem, narozeným 14. září 1903 v Bohuslavicích u Kyjova, posledně bytem v Praze, Pařížská 1 ...
... JUDr. Milada Horáková byla oběšena bestiálním způsobem a urna s jejím popelem rodině vydána nebyla a dodnes není známo, kde se urna nachází ...
... Nezákonný rozsudek ze dne 8. června 1950 byl dne 3. července 1968 zrušen, ale zproštěna obžaloby a zcela rehabilitována byla JUDr. Milada Horáková ...
... Vzhledem k následujícímu politickému vývoji v období od 21. srpna 1968 ...
... Do 17. listopadu 1989 ...
... Až v roce 1990 ...
... V roce 1991 udělil prezident České a Slovenské Federativní Republiky ...
... JUDr. Miladě Horákové řád T. G. Masaryka I. třídy in memoriam ...
... Den smrti Milady Horákové se stal Dnem památky obětí komunistického režimu ...
... A potom, T. G. Masaryk neříkal "Pravda vítězí". Řečeno tedy ještě jinak: Myslím si, že T. G. Masaryk si byl vědom, že ne vždy pravda vítězí a tohle nikdy neřekl ...
... T. G. Masaryk prý říkával: "Pravda zvítězívává!" ...
... A potom ještě, případ soudce krajského soudu v Českých Budějovicích. Neříkám tak ani tak. Ono tohle je a bývá kolikrát všelijak ...
... Mám, přece jen trošku obavu, aby tohle nakonec, přece jen nebyl útok na justici ...
... Konec ...
TOPlist

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010