Nevím co se stalo, ale byl bych opatrný v úsudku!

24. června 2011 v 18:29 | Šárka |  06/2011
... Krajský soud v Českých Budějovicích je krajský soud se sídlem v Českých Budějovicích, který spadá do působnosti Vrchního soudu v Praze. Krajský soud v Českých Budějovicích má od roku 1994 zřízenou pobočku v Táboře ...
... Krajský soud v Českých Budějovicích vznikl roku 1850, tehdy ale s menší územní působností, až po roce 1949 do jeho působnosti přešla většina území zrušených krajských soudů v Písku a v Táboře. V období Protektorátu Čechy a Morava byly sídlem krajského soudu i Vodňany ...
... Zpravidla je to u nás ráno doma takhle: Nejdříve, když televizi táta zapne, koukne se na počasí na stránce 170 "Počasí" teletextu a potom teletext přepne na stránku 110 "Zprávy" (z domova). A dnešní zpráva číslo 117 "Soudce, jenž kradl, rezignoval," tátu, řečeno přece jen s nadsázkou, nadzvedla u snídaně ze židle, myšleno samozřejmě spíše obrazně ...
... "Nevím co se stalo, ale byl bych opatrný v úsudku!" řekl táta k téhle zprávě ...
... Začátek opisu zprávy (z domova) číslo 117 teletexu České televize z pátku 24. června 2011: "Soudce, jenž kradl rezignoval" ...
... České Budějovice - Soudce krajského soudu v Českých Budějovicích Evžen Sedlecký, jehož vyšetřuje policie pro podezření, že v přestávkách soudních líčení ukradl z peněženek dvou advokátů celkem dvacet pět tisíc korun, rezignoval na svou funkci. Informaci přinesl server idnes.cz. Sedlecký je podle předsedy soudu Bohuslava Petra momentálně v pracovní neschopnosti. Dva advokáti nahlásili krádež vedení soudu ještě týž den, kdy se jim peníze ztratily. Podle nich kradl soudce minimálně dvakrát, naposledy minulé pondělí ...
... Sedlecký svou vinu popíral ...
... Konec opisu zprávy (z domova) číslo 117 teletexu České televize z pátku 24. června 2011: "Soudce, jenž kradl rezignoval" ...
... Nevím jak tohle táta myslel, ale celou shora uvedenou záležitost uzavřel slovy: "Pokud je pravda, že soudce krajského soudu v Českých Budějovicích v přestávkách soudních jednání v soudní síni kradl, Šárko, potom je tohle veliký skandál v justici, ale nedivil bych se už příliš ani tomuhle! Ale jak jsem řekla a znovu opakuji tátovu větu: "Nevím co se stalo, ale byl bych opatrný v úsudku!" Dále mi táta řekl, že když nastoupil do nového zaměstnání 5. července roku, kdy mu bylo dvacet sedm let, že počátkem měsíce října tam narazil na pěknou ... (laskavý čtenář a čtenářka si vhodné slovo jistě doplní, tak jak mu pasuje). A tenhle člověk, který šel ve své "kariéře" přes "mrtvoly" provedl na tátově pracovišti rovněž lumpárnu s penězi. Podle názoru táty podraz! Jednalo se ale o mnohem menší finanční hotovost, řekl mi dnes ráno táta k tomuhle. "A o kolik peněz šlo?" zeptala jsem se táty. "Šárko, jednalo se o stokorunu, kterou měla mít tahle ... v peněžence a někdo z mých spolupracovníků, z jiné směny, ji měl téhle ... odcizit. Jen pro úplnost dodávám, zejména aby táta nebyl s touhle věcí nijak spojován, že táta měl v inkriminované době volno a nebyl tehdy na pracovišti a tak se stalo, že byl mimo podezření, že by tuhle finanční hotovost, respektive stokorunu téhle ... odcizil z její peněženky. "Podle mého názoru, Šárko," řekl mi dále táta, se o peníze tehdy nejednalo. Tahle, minimálně vedením protěžovaná, ... a všichni ji jako ... znali i z jejího předchozího pracoviště, odkud přešla na naše pracoviště a snad všichni se jí na jejím předchozím pracovišti i báli a byli rádi, že se jí zbavili, že tahle ... z jejich pracoviště konečně odešla," řekl mi táta. I ředitel se jí snad bál, táta ho jednou viděl, když s ní v ředitelně ředitel hovořil. "Tehdy jsem se poprvé s ředitelem viděl a poprvé s ním hovořil a mohl jsem si o něm udělat úsudek," dozvěděla jsem se dnes ráno od táty. "A když tahle ... zlikvidovala našeho vedoucího (dostal na pracovišti infarkt myokardu, ale naštěstí přežil a skončil později v invalidním důchodu, ale prokažte tohle u soudu) nastoupila na jeho uvolněné vedoucí místo, což se stát podle táty nemělo. Podle táty tohle byla chyba. "Tohle se stát nemělo po tom všem co předcházelo před uvedením téhle ... do vedoucí funkce," myslel si již tehdy táta. A táta mi pak ještě řekl, že jeho kamarád Emil v práci mu řekl, že jestli se téhle ... nezbaví, že jako druhý na řadě je on (jako můj táta) a pak on (jako tátův kamarád Emil, který s varováním za tátou přišel) ...
... A protože táta má ve všem svůj systém a pořádek a nic nemusí hledat, tak mi povídá: "Šárko, jestli tě tohle zajímá tak si to můžeš i přečíst." Zkrátka a dobře, šla jsem do tátovy komory, která slouží tátovi jako spisovna či archiv, a v archivní krabici s nápisem "Rok, když mi bylo šestadvacet" jsem soudní písemnosti našla, respektive našla jsem začátek případu. O tom, že má táta ve svých písemnostech systém a pořádek, že nekecám, svědčí i skutečnost, že shora uvedená archivní krabice byla uprostřed, mezi archivními krabicemi "Rok, když mi bylo pětadvacet" a "Rok, když mi bylo sedmadvacet". A hned vedle byly ještě archivní krabice "Rok, když mi bylo osmadvacet" a "Rok, když mi bylo devětadvacet". Tahle archivní krabice "Rok, když mi bylo devětadvacet" byla na pravé straně police regálu, úplně až u zdi. V téhle tátově právní věci se nejednalo o žádnou odcizenou finanční hotovost. Tohle bylo kárné opatření, nevídaný podraz, jak mi řekl táta, shora uvedené ..., z tehdejšího pohledu táty neuvěřitelný podraz, který měl tátu "zlikvidovat", respektive dosáhnout odchodu táty z pracoviště. "Ještě jednou a bude s vámi rozvázán pracovní poměr," bylo napsáno v závěru ostudného kárného opatření, které podepsal ředitel. "Šárko, řekl mi ještě táta, s něčím podobným jsem se až do téhle doby nesetkal, ale tahle ... tohle byl naštěstí ... k pohledání. "Samozřejmě," řekl mi táta, ještě dříve než ho dávná vzpomínka na tohohle ... rozesmála. Potom táta zvážněl, jako když utne, a řekl mi: "Šárko, ale nemysli si, že tohle tehdy byla nějaká legrace. A víc mi už táta neřekl. Spěchal. Ba ne! Teď si ještě vzpomínám ...
... "Ve smyslu § 35 občanského soudního řádu přizvala do soudního řízení soudkyně JUDr. Marcela Komárková městského prokurátora JUDr. Emila Hrebáka a tímhle svým chováním, respektive jednáním či pracovním postupem či přístupem k mé právní věci či co já vím jak si kdo tohle pojmenuje, si mě nejen soudkyně JUDr. Marcela Komárková příznivě naklonila, ale získala si mě na svoji stranu úplně," řekl mi ještě táta k předsedkyni Městského soudu v Brně. "Je pravda, že městského prokurátora JUDr. Emila Hrebáka jsem nikdy neviděl, Šárko," řekl mi táta. Táta si myslí, že tohle bylo tehdy tak, že ředitele přítomnost městského prokurátora v soudním řízení zastrašila a proto si řekl, myslí si táta: "Už bylo s tímhle kárným opatřením dost ostudy a kdo ví co by z tohohle ještě mohlo být, řekl mu možná i podnikový právník, co já vím, a raději k soudnímu jednání nešel a kárné opatření zrušil, což měl udělat již dávno," myslí si táta dodnes. "Tenhle prokurátor posloužil v soudním řízení, o zrušení kárného opatření, přece jen jako "strašák" na ředitele a ať se pan doktor Emil Hrebák nezlobí. Tohle je jen můj názor. Samozřejmě mohu se i mýlit!" uzavřel táta ...
... Můj táta si myslí, aby krádež u krajského soudu v Českých Budějovicích nebylo něco podobného jako tehdy podraz v Brně ...
... A tady je pravomocné usnesení spisové značky ... ze dne 11. března ... Městského soudu v Brně, opatřené dne 27. května ... doložkou právní moci, které jsem nakonec, přece jen v tátově komoře našla. Bylo až v archivní krabici "Rok, když mi bylo devětadvacet" - začátek opisu ...
U S N E S E N Í

... Městský soud v Brně rozhodl v právní věci navrhovatele ..., bytem ..., zast. JUDr. Karlem Rujbrem, proti odpůrci ..., o zrušení kárného opatření, za účasti městského prokurátora v Brně ...

... t a k t o:

... Řízení s e z a s t a v u j e ...

... Odpůrce je povinnen nahradit navrhovateli náklady řízení v částce 370,-- Kčs, na účet KSA v Brně, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení ...

O d ů v o d n ě n í:

... Navrhovatel se svým návrhem domáhal vydání usnesení, kterým by bylo zrušeno kárné opatření dne 7. listopadu ... (předchozího roku, poznámka autorky) ve formě veřejné důtky. Dne 11. března ... (dne 11. března ... táta u soudního jednání nebyl přítomen, všechno potřebné u tohohle soudního jednání vyřídil už jeho právní zástupce, advokát Advokátní poradny číslo 2 v Brně, poznámka autorky) vzal navrhovatel svůj návrh zpět, neboť předmětné kárné opatření bylo odpůrcem zrušeno ...

... Podle § 96/3 občanského soudního řádu vzal soud zpětvzetí návrhu na vědomí a řízení zastavil ...

... Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 146/2, věta druhá a soud proto přiznal navrhovateli náhradu nákladů řízení za zastupování Advokátní poradnou v celkové částce 370,-- Kčs. (2 x 100,-- Kčs, jeden x 50,-- Kčs, 4 x 30,-- Kčs režijní paušál) ...

P o u č e n í:

... Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 250 občanského soudního řádu) ...

Městský soud v Brně
dne 11. března ...

Kulaté razítko Městského soudu v Brně s číslem 25

předsedkyně senátu
JUDr. M. Komárková
Za správnost vyhotovení: nečitelný podpis
... Pravomocné usnesení spisové značky ... ze dne 11. března ... Městského soudu v Brně, opatřené dne 27. května ... doložkou právní moci, které jsem nakonec, přece jen v tátově komoře našla. Bylo až v archivní krabici "Rok, když mi bylo devětadvacet" - konec opisu ...
... Zkrátka a dobře, řeknu tohle ještě jinak. Můj táta si přeje, aby pokud shora uvedený soudce nekradl, aby se očistil. Přeje si, aby tentokrát objektivní pravda byla skutečně nalezena. Již v zájmu věcí veřejných, když už v ničem jiném. Pozor! Nezaměňovat, znovu opakuji, nezaměňovat zájem věcí veřejných se zájmy politické strany, shodou okolností, shodného názvu Věci veřejné. Pozor na tohle! Vidíte tohle nakonec sami. Například při přepisu zápisu ze soudního jednání ... Ano, například zapisovatelka zamění, patrně nedopatřením, počáteční malé písmeno za velké, může se i tohle stát a stává se i tohle (fakticky) a už jsme úplně někde jinde a jedeme již po úplně jiné koleji. A teď si představme, že se tohohle ještě někdo chytne a začne tohle dále nesmyslně rozvíjet, byť neúmyslně, na tomhle nyní až tak nezáleží. Může takhle snadno vzniknout vyložený právnický nesmysl, úplná pitomost ...
... Stane-li se například v Brně na nádraží, že někdo přehodí chybně vyhýbku a vy jedete vlakem do Křenovic ... Ano, tohle je ještě dobré. Máte štěstí ...
... V Křenovicích se dvě železniční trati, třista a třista čtyřicet, kříží a je tam horní a dolní nádraží, kde můžete z vlaku vystoupit ...
... Železniční trať 300 Brno - Přerov (Bohumín) ...
... 0 Brno hlavní nádraží
9 Chrlice
16 Sokolnice-Telnice
17 Újezd u Brna
22 Hostěrádky-Rešov
22 Zbýšov
24 Křenovice horní nádraží
... Železniční stanice Holubice je vlevo po směru jízdy ...
26 Holubice
27 Velešovice
30 Rousínov
34 Komořany u Vyškova
38 Luleč
45 Vyškov na Moravě
... Železniční trať 340 Brno - Uherské Hradiště ...
0 Brno hlavní nádraží
6 Brno-Černovice
10 Brno-Slatina
14 Šlapanice
16 Ponětovice
20 Blažovice
24 Křenovice dolní nádraží
... Obec Vážany nad Litavou je vpravo po směru jízdy ...
27 Slavkov u Brna
32 Křižanovice
35 Marefy
37 Bučovice
41 Nevojice
44 Nesovice
48 Brankovice
52 Nemotice
58 Jestřabice
62 Bohuslavice u Kyjova
67 Kyjov
... Tady vám, v Brně chybně přehozená vyhýbka vadit nemůže. Horší je, když jedete například do Kyjova a přijedete do Vyškova nebo jedete do Vyškova a přijedete do Kyjova. Samozřejmě tohle jsou jen příklady. Je daleko více možností. A snad ještě horší je, když se od samého počátku zcela jednoduchý případ zamotá úplně a nerozkryje se a neobjasní vůbec ...
... Ano, stává se tohle rovněž, zvláště když narazíte na špatného soudce, který nedokáže, například, odlišit jev od podstaty ...

... "Nevím jak tohle je skutečně, ale pokud je pravda, že soudce si zakládal na dobré pověsti a tohle byl "blesk z čistého nebe", který soudce ani ve svém nejděsivějším snu nečekal a obvinění skutečně pravdivé není ... Ano, potom stačí empatie. Potom není těžké představit si jak tomuhle soudci je," řekl mi dnes ráno táta ...
... Soudní rada byl starší pán, dobromyslného vzezření, který dokázal, mimo jiné, rozeznat i pšenici mezi koukolem, a který kdysi, vyšetřuje známého vraha Valeše, nikdy neopomenul jemu říci: "Račte si sednout, pane Valeši, právě je zde prázdná židle," vyslechl Švejka s laskavým úsměvem na tváři. "A když tohohle neskutečného ..., opatřeného právní subjektivitou a nadřízeného shora uvedené ..., alespoň podle vyjádření Emila, kamaráda navrhovatele a nejen jeho, přiměl navrhovatel nakonec k tomu, že tenhle ředitel než by k soudnímu jednání Městskému soudu v Brně se dostavil a ve věci vypovídal, tak raději neprávem udělené kárné opatření zrušil ... Ano, navrhovatel přinutil tohohle ředitele až k tomuhle. A takhle, vašnosti pane rado, to bylo tehdy se vším. Je pravda, že tenhle ředitel v postavení veřejného činitele a rovněž i "pečený a vařený" na Městském výboru Komunistické strany Československa v Brně, který ze své pravomoci ředitele jednal arogantně, ukvapeně a neprozíravě a nikdy si neuměl nést odpovědnost za své jednání, se sám nakonec dokonale zesměšnil a snad nikdo ho nemohl brát už vážně. Navrhovatel ho měl za zbabělce, který je silný snad jen v ředitelně před svými nohsledy, tam se předvádí, a chtěl tehdy podat rovněž soudní žalobu na ochranu osobnosti, ale jeho právní zástupce mu tohle nedoporučoval. Inu, byla tehdy také jiná doba! A bylo mnoho osob, snad i většina, které volili raději cestu nejmenšího odporu. "Nakonec se tohle může obrátit i proti vám," řekl mu jeho právní zástupce. A dnes? Co myslíte vašnosti pane rado? Jak tohle je dnes skutečně?" ukončil Švejk svůj projev roztomilou otázkou. "Tak vy tvrdíte, pane Švejku, že soudce krajského soudu v Českých Budějovicích, doktor Evžen Sedlecký, kde jste vy sloužil na vojně u devadesátého prvního regimentu, je sprostý zloděj?" zeptal se neméně roztomile Švejka soudní rada. "Tohle jsem neřekl, važnosti pane rado," čelil Švejk nařčení soudního rady. "Víte, pane Švejku, my to přece jen zkusíme s těmi pány soudními lékaři. Sestavíme pěkně komisi, dáme vás do vyšetřovací vazby, a zatím si pěkně odpočinete. Zatím ještě jednu otázku. Vy jste prý podle protokolu prohlašoval a rozšiřoval, že se jednalo o částku dvacet pět tisíc?" - "To prosím, vašnosti pane rado, jednalo." - "A nemíváte někdy občas nějaké záchvaty?" zeptal se soudní rada Švejka. "To prosím nemívám, jen jednou málem byl by mne zachvátil nějakej automobil na českobudějovickým náměstí, ale to už je řada let." odpověděl Švejk ...
... Literární postava Josef Švejk je zde jen pro odlehčení a snad i jakýsi nadhled a nemá s českobudějovickým případem žádnou spojitost. Tohle je zcela jasné již nyní. Je však pravda, že Josef Švejk v Českých Budějovicích sloužil, zná dobře tohle krajské město a zná i další jihočeská města, kdysi bývalá sídla krajského soudu. Tuhle skutečnost zpochybnit nelze. Tohle je zcela jasné již nyní rovněž ...
... Konec ...
TOPlist
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010