"Vše co se děje, děje se nutně." - životní krédo pana docenta Plzáka

13. listopadu 2010 v 16:31 | Jaroslav Roháček |  11/2010
a
flog.pravda.sk
 Pan docent Miroslav Plzák dnes, v sobotu 13. listopadu 2010, zemřel  ...
a
tn.nova.cz
... Doma ve svém bytě ...
a
Zvětšit mapu">...  v ulici V Kolkovně 920/5, v Praze 1 - Starém Městě ...
a
... Potvrdila to mluvčí pražské záchranné služby Jiřina Ernestová ...
a
... "Bohužel! Už jsme mu nedokázali pomoci,"...
a
... uvedla  bez bližších podrobností ...
8fc040a8d6_63951613_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2

3c5ddd7b4a_64027918_o2
a
doc. MUDr. Miroslav Plzák, CSc
(25.8.1925 Libušín u Kladna - 13.11.2010 Praha)
... Lékař psychiatr. Trvalý spolupracovník manželské poradny s cílem vytvořit ucelenou teorii párového manželství,  čestný člen Asociace manželských poradců, člen Světové asociace prevence sebevražednosti, publicista, popularizátor nauky o párovém manželství, světově první autor vysokoškolské učebnice matrimoniologie, ale i zájemce, nejdříve o rybaření a později o myslivost ...
a
... Celý život, podle svých slov, zaujat teorií relativity, kvantovou mechanikou a na přelomu tisíciletí, opět podle svých slov, i teorií chaosu ...
a
www.zs-stross.cz
... Po maturitě na pražském gymnáziu na Strossmayerově náměstí v roce 1944 ...
a
... pracuje jako pomocná lékařská síla v nemocnici Bulovka v Praze - nejdříve na urologii, později na gynekologii ...
a
  ... a později je nasazen jako pomocný dělník do továrny ...
a
  ... Jako medik přichází v roce 1948 do psychiatrické léčebny v Praze - Bohnicích ...
a
... Kostky jsou vrženy - bude psychiatr. Lékařský diplom získává v roce 1950 ...
a
a
... A na necelý rok odjíždí pracovat do psychiatrické léčebny v Kroměříži ...
a
a
... V roce 1951 nastupuje vojenskou službu. Jako člen zrušené Strany národně socialistické nemá samozřejmě důvěru nového režimu, což se projevuje čtyřletou vojenskou službou v "elitních složkách PTP", kde působí u praporu jako lékař. V roce 1956 vojenskou službu končí (kapitán v záloze) ...
a
a
 ... V témže roce se vrací k psychiatrii a působí tři roky v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích ...
a
a
...  V roce 1959 se vrací z Horních Beřkovic do Prahy již natrvalo ...
a
... a nastupuje jako sekundář na pražskou psychiatrickou kliniku profesora Vladimíra Vondráčka. Při konkurzu zazní latentní, leč o to zřetelnější požadavek přijetí - na psychiatrické klinice se nevydá nikdy na pedagogickou dráhu! Od toho jsou tu jiní, prověření soudruzi. On tam bude jen na práci. Zabývá se maniomelancholickou psychózou a v roce 1963 se stává zástupcem přednosty psychiatrické kliniky pro léčebně preventivní péči. Řečeno jinak - primářem, jak se téhle funkci začíná říkat o pár let později. V roce 1964 je spoluzakladatel linky důvěry v Praze - prvního zařízení tohohle druhu ve státech východního bloku a brzy zjišťuje, že víc než devadesát procent krizí sem volajících lidí zapříčiňují jejich manželské či partnerské katastrofy. Tady nalézá svou "parketu", stává se uznávaným odborníkem a publicistou, vědcem i popularizátorem "vědy manželské". Vyšetřuje a doslova zachraňuje dvojice v manželské poradně, bojuje za skutečnou normalizaci v otázce interupce a pracuje i jako soudní znalec. Z jeho mnoha odborných publikací se většina týká endogenních psychos, tedy centrálních témat takzvané velké psychiatrie a další jsou z oblasti sebevražednosti. Teprve od roku 1967 se věnuje matrimoniologii, z toho hlavně poruchám manželského soužití. Ale i k tomu se dostává normální cestou lékaře, který se setkává s chorobami a poruchami, ke kterým by nemuselo dojít, kdyby se lidé varovali nejrůznějších škodlivin (kouření, alkohol, dietní chyby, hloupé počínání všeho druhu). Sama logika práce vede lékaře k preventivním snahám, psychiatra k činnosti v oblasti duševní hygieny. Tak se dostává docent Plzák k veřejnému působení a psaní polulárních publikací. Tuto profylaktickou zákonitost zdravotnické práce formuloval už Jan Evangelista Purkyně (1787-1869) a pokračovali v ní takoví vědci, jako profesoři: Josef Thomayer (1853-1927), Antonín Heveroch (1869-1927), o kterém se zmiňuje i spisovatel Jaroslav Hašek ve své světově známé knize Osudy dobrého vojáka Švejka, Josef Charvát (1897-1984), Vladimír Vondráček (1895-1978) a Jan Dobiáš (1914-1990). S pražskou psychiatrickou klinikou se loučí 31. prosince 1988, ale i jako důchodce udržuje styky s řadou svých bývalých spolupracovníků. Největší zásluha doktora Plzáka spočívá v tom, že se snažil problémy manželského života zpracovávat vědecky tak, aby bylo možno doporučit účinné zákroky, rady, pokyny.
3c5ddd7b4a_64027918_o2

3c5ddd7b4a_64027918_o2
... Osmdesáté narozeniny ...
a
atheny.eurovikendy-24.cz
 "Vše co se děje, děje se nutně." (Démosthenés)
a
Démosthenés
(384 př. n. l. - 322 př. n. l.)
Athénský politik, řečník a právník.
a
... Pan docent Miroslav Plzák byl ženatý dvakrát. Řečeno tedy ještě jinak: Jen jednou ve svém životě se rozváděl ...
a
... nikoliv třikrát či snad ještě vícekrát, jak se to snad všude říká ...
... Ano, je to tak a stále platí: "Lidské řeči pak vše náležitě ještě zvětší!" A často pak vznikne úplný nesmysl, vyložená pitomost ...
awww.tomaskrist.net
Foto: Tomáš Krist
... Chlapcem i seniorem ...
a
... "Ženy a já," ...
a
... zpovívá se ve shora uvedené knize: " V šesti letech jsem se coby prvňáček zamiloval poprvé ...
a
... Jmenovala se Věra Maříková" ...
a
... Na to, že spolu jednou sáňkovali, nezapomněl do konce svého života ...
a
 ... Když se z chlapce stává mužem, je třemi ženami citově zasažen ...
a
Jsou to: První láskou je Mirka z Holešovic - druhou láskou je jeho první manželka Eliška, narozená v roce 1928, doktorka práv. Z tohoto manželství je dcera Renata, narozená v roce 1952, lékařka -  a třetí láskou je jeho první milenka Věra ...
a
a
... Moped Stadion S11 ...
a
... Moped Stadion S22 z roku 1960 měl zvýšený výkon, vylepšený vzhled a byl odvozen ze shora uvedeného typu mopedu Stadion S11. Nejvyšší rychlost stoupla na 48 kilometrů za hodinu a spotřeba zůstala 1,5 litru na 100 kilometrů ... A se shora uvedeným mopedem přicházejí, podle názoru poměrně mnoha lidí, takzvaná zlatá šedesátá léta. Let prvního člověka do vesmíru, takzvaná Karibská krize, kdy svět je téměř na pokraji jaderného konfliktu, stavba berlínské zdi, atentát na amerického prezidenta JFK, takzvané Pražské jaro, které nevydrželo ani do konce léta, okupace republiky, hromadná emigrace občanů ze země, nástup takzvané normalizace, upálení studenta Jana Palacha a Jana Zajíce a dalších osob, nástup umírněného stalinismu a celková devastace hodnot vůbec ...
a
... Ale ulice, kavárny a divadla jsou přeplněny českými krasavicemi a český člověk se nenechá "odradit" a život "pulzuje" dále. A i doktor Plzák, jak sám přiznává, je "nezávislý, volně promiskuitní muž, který se bouřlivě rozjíždí." K "balení" používá své vrozené výřečnosti a nápoje nad jiné spolehlivého ...
a
... coca-coly ...
a
... s vodkou ...
a
... Ač není zatím příliš známý ...
a
... "Nemožné se stává skutkem," jak by se možná vyjádřil spisovatel Bohumil Hrabal ...
a
... Dobývá srdce filmové hvězdy Olgy Schoberové, české Brigitte Bardotové ...
a
... Francouzská herečka Brigitte Bardotová ...
a
... Později, když už je známější a po založení linky důvěry patří do nejtěsnější blízkosti další sličné herečky, Marie Drahokoupilové ...
a
... A ještě později se přiznává, zpovídá ... Že "oba vztahy byly programovány pýchou!" ...
... A varuje každého muže, ať si dává pozor na prestižní momenty při výběru partnerky ...
a
... Od roku 1972 žije ve spořádaném manželství s paní Emilií (Emou), narozenou v roce 1949, prodavačkou televizorů v obchodním domě Bílá labuť v Praze ...
a
... Z tohoto manželství je syn Miroslav (1974-1992) ...
a
... Sedmá kapitola knihy nazvaná "Osud - Za co trest? (O absolutním neštěstí ...)" je věnována jeho synovi ...
a
... Začátek opisu z knihy ...
... V kapitole knihy, o komicích se doktor Plzák zmiňuje o "statistice lidského života, kdy člověk prožívá, aniž by věděl proč, údobí dobrá a údobí zlá." Muž zakládající v roce šedesát čtyři linku důvěry, jejímž posláním bylo zabránit sebevraždám, je o mnoho desítek let později zasažen úderem z kategorie nejkrutějších. Jeho syn si v předvečer maturitní zkoušky bere život. Ve svém pokoji nechává dva dopisy - rodičům a spolužákům. Dopisy elokventní, (výmluvné, výřečné-poznámka autora), ale nic nevysvětlující. Stalo se v roce devadesát dva. Na stole dopisy a do dvora otevřené okno. Avšak nedosti na tom! Jistý bulvární list se "zmocní" tragédie způsobem tak otřesně povrchním, nehorázně vulgárním a téměř až podivně mstivým, že se většině čtenářů tají dech. Tají se posléze - ale jinak - i šéfredaktorovi. A ruce se mu třesou, když čte dopis protestujících rodičů, zdrcených rodičů. Co si však na něm mohou vzít? K čemu by byla žaloba? O tragédii hovoříme po roce a půl. Doktor Plzák se sám vrací ke "statistické platnosti" svého osudu. Mluví o hezkém dětství, hezkých studentských letech, o sice trochu špatné vojně u "pétépáků", na kterou však dnes nevzpomíná ve zlém, špatně nehodnotí ani léta práce sekundáře v léčebnách, stejně jako na klinice v Praze, a konečně se zmiňuje o době svých "zvláštních úspěchů". O nichž je hodně řečeno v předešlých kapitolách. A teprve, když je v důchodu a není zcela zdráv, přichází nečekaný zásah osudu ...
a
... Nemluvit o synovi by mi připadalo nesprávné. Nemluvit o něm, jako kdyby vůbec nebyl…To přece není možné ...
a
... Jmenoval se po mně a v dětství mi byl hrozně podobný. Do tří až čtyř let skoro nemístně, jak mnozí říkali. Ovšem i dcera mi byla jako dítě velice podobná. Když jsem se šel do porodnice na kluka poprvé podívat, žena ho mezi novorozenci nemohla najít, ale já ho poznal okamžitě. Byl téměř vzorné dítě. Slova poslušnost a neposlušnost jsou hrozně hloupá a neměla by se vyskytovat v pedagogickém slovníku, spíše bychom měli říkat - vyhovět či nevyhovět. Vím, že často vyhověl jen proto, abychom se nedostali do nějaké konfrontace, v níž by se musel nějak bránit a něco vysvětlovat. Oběma dětem jsem se snažil vytvářet liberální prostředí. Už jen proto, že v rodině Plzákových jsem vystopoval malé prokletí: můj otec se nesnášel se svým otcem a já se zase nesnášel s ním. Jen proto, abych mu nemusel říkat tatíčku či tatínku, tak jsem ho raději neoslovoval vůbec; pro mě by byl problém zavolat na něho z okna, nevěděl bych jak…Proč jsme se nesnášeli? Otec mě - to zní nejvystižněji - velice často buzeroval. Proto jsem se třeba mezi čtrnáctým a šestnáctým rokem radikálně vzepřel; matka ani otec ze mě nedostali jedinou informaci o škole, i když jsem dostával známky, kterými jsem se mohl chlubit. Bál jsem se, aby náš Mirek neměl ke mně stejný vztah. Nikdy proto nebyl mnou peskován. Zároveň ale musím přiznat, že s manželkou si rozuměl líp než se mnou. Opačně tomu bylo třeba jen ve chvílích, kdy se chtěl naučit hrát šachy a hráli jsme. Nerozuměl jsem jedné jeho vlastnosti: moc těžko se vyrovnával s tím, když se mnou prohrál. Jako malého kluka jsem ho nechával pochopitelně vyhrávat, od puberty mě však porážel zcela suverénně. Z deseti partií jsem občas v jedné zvítězil, ovšem i ta jedna prohra ho dokázala dlouho trápil. Náš syn patrně neuměl prohrávat a jsem vnitřně přesvědčený o tom, že těžce nesl, když nějakým způsobem selhal. Proto by si rodiče měli všímat toho, jestli děti umějí či neumějí prohrávat. A současně musím připomenout: Všímejte si svých dětí víc po pubertě, do takových osmnácti let, než před pubertou! Pořád si s tím lámu hlavu, protože od té osudné chvíle uplynulo jen něco málo přes rok, ale jediné na co jsem přišel, je ta zvláštní neschopnost - prohrávat. Ale prohrávat s matkou a otcem? ...
a
... O prohře se školou, o prohře s maturitou, nemohla být řeč! Mluvili jsme o tom několikrát a týden před maturitou probíhal zcela klidně. Po celou dobu středoškolských studií chodil řádně do školy. V matematice a angličtině, které ho bavili, měl výsledky minimálně chvalitebné. Připouštím, že ostatní předměty, které ho tolik nezajímaly, ponechával trochu stranou. Teoreticky lze připustit, že možnost neúspěchu při maturitě existovala. Zároveň však věděl, že maturitu udělá až na nepatrné výjimky skoro každý, kdo je k ní připuštěn. Samozřejmě, tohle nemusel domyslet…Abych nezapomněl, maturitní písemky napsal velmi slušně. Mohl tady být genetický kód, který já měl v sobě. Uznávám totiž existenci bilanční sebevraždy u dospělých. Mám-li žít v bolestech a jako troska, takový život bych odmítl. Bilancovat v sedmnácti letech mohl jediné - že neudělá maturitu. Mohl mít tenhle pocit, protože mu chyběly životní zkušenosti ... 
a
... Myslel jsem i na nějakou lásku, dívku. Ale pak jsme se dozvěděli, že byl velice plachý. Spolužačkám vysvětlil třeba příklady z matematiky, ale v kontaktu nepokračoval a stáhl se do ústranní. Jeho nejlepší kamarád nám později řekl, že v posledním ročníku se choval tak, aby nebyl ve třídě vidět. Otec, který se stane jen trochu veřejně známým, by měl vědět, že sláva je polní tráva. Já to věděl moc dobře a nikdy jsem od dětí nevyžadoval žádné společenské uplatnění, nebo dokonce následování. A tak se mi pořád vtírají myšlenky: Že nevím, za co je to trest. Někdy na to jdu statisticky. Šedesát let mi bylo úplně dobře, tak teď - dobře mi tak! - mi bude zase špatně. Jindy si myslím, že jsem třeba opustil nějakou ženu, dívku… Takže při té vší srandě, kterou jsem v životě zažil, nejsem na druhé straně ničeho ušetřen. Ani toho absolutního neštěstí. Když jsem založil linku důvěry, mluvil jsem v průběhu několika let nejméně s padesáti rodiči těch chlapců a dívek, kteří spáchali takzvanou jinošskou sebevraždu. Musel jsem však tenkrát konstatovat, že hovory s nimi byly zbytečné. K ničemu jsme se nedobrali. Rodiče nepodali vůbec žádnou upřesňující informaci, abychom mohli rozpoznat, jestli šlo o začínající depresi, schizofrenii nebo jinošské bilancování či strach z něčeho. Někteří kolegové připouštějí, že moje osobnost vytvářející jednak mé fandy a jednak mé protifandy, se mohla projevit na mých dětech. Protože vycházely články, objevoval jsem se v televizi a spolužáci mých dětí se o tom bavili ve třídě. Tohle by však mělo zasáhnout mou dceru z prvního manželství. V době jejího mládí jsem byl totiž kontroverznější a bojoval proti ustáleným špatným zásadám a domněnkám, takže existovali lidé mající na mě zlost. Ovšem nikdy jsem od dcery neslyšel, že by tím byla zasažena. Nelze diskutovat o tom, jestli jde o rodičovské selhání. Je to selhání. O to větší u psychiatra. Navíc toho, který se věnoval sebevražednosti. Ale "selhání" přece jen v úvozovkách. Protože podobné neštěstí potkalo nejednoho psychiatra. Totiž: dodnes pořád platí první pravidlo v nauce o sebevražednosti - psychiatrie nezná jediný příznak, podle kterého by se dalo spolehlivě určit, že dojde k sebevraždě. V tom je snad jakási moje omluva ...
a
... Konec opisu z knihy ...
a
... Šachy! ...
a
... Šachy jsou válka? ...
a
... "Smrt manžela pro mne byla o to větším překvapením, že přišla nečekaně," uvedla paní Emilie Plzáková ...
a
... "Ještě pár dní před smrtí si manžel dělal poznámky pro svou novou knihu. Nebyl sklerotický, ani senilní. Každý večer jsme spolu mluvili.  Povídali jsme si spolu i o tom, co se děje právě teď," uvedla dále ...
a
... Naposledy o ztracené Aničce z Troje. Manžel ten případ rozebíral z hlediska své specializace a uvažoval, co se té chuděře holčice mohlo stát," zavzpomínala ještě ...
a
... Devítiletá Anička Janatková se ztratila ve středu 13. října 2010 v Praze-Troji cestou ze školy ...
a
... "To téma bylo tabu. Jako by se nikdy nic nestalo," uvedl k případu smrti jeho syna Miroslava (1974 - 1992) přítel rodiny ...
a
... "Chlapce mohla k tomuhle činu dohnat jeho citlivá povaha. Byl to spíše introvert, velký samotář, nepotrpěl si na společnost, nerad říkal před lidmi co si myslí a špatně snášel i to, když k nim domů chodili další známí lidé. A že takových kamarádů jeho otec měl. Jeho synovi neprospělo ani to, že si z něj spolužáci dělali legraci kvůli profesi jeho otce," uvedl ještě přítel rodiny ...
a
... Rodiče o sebevraždě syna Miroslava na veřejnosti nikdy nemluvili. Nesvěřili se ani svým nejbližším přátelům. Byla to hluboko zasunutá třináctá komnata, kterou neotevírali před nikým. Bolest si nesli sami v sobě. Byla o to větší, že další děti spolu neměli ...
a
Na začátku knihy je uveden malý kádrový dotazník: 
a
a
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: MUDr. Miroslav Plzák, CSc.
a
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 25.8.1925, Libušín u Kladna
a
VZDĚLÁNÍ: Reálné gymnázium na Strossmayerově nám. (1944) a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1950)a
POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST: Strana národně socialistická (1945-1948), později bezpartijnía
VOJENSKÁ ZÁKLADNÍ SLUŽBA: Lékař u praporu PTP (1951-1956), kapitán v zálozea
POSLEDNÍ ZAMĚSTNAVATEL: Psychiatrická klinika Univerzity Karlovy (1959-1988)a
KANDIDÁTSKÁ PRÁCE: Typologie průběhu maniodepresivní psychózy a periodické endogenní deprese (1965)


a
a
a
ODBORNÁ LITERATURA: Depresivní stavy v dospělém věku. Poznání a léčba poruch manželského soužití. Poruchy manželského soužití ...a
 POPULÁRNĚ-NAUČNÁ LITERATURA: První pomoc při nehodách manželských. Smutek všedního dne a smutek na duši (spoluautor Karel Souček), Taktika a strategie v lásce, Othelon, Manželské džudo, Hra o lidské štěstí, Klíč k výběru partnera pro manželství. K lásce připraven. K manželství připraven, Do nepohody připraven (spoluautorka triptychu Zdena Frýbová), Gordické uzly, Rodičům vstup zakázán ...

a
BELETRIE: Falešný hráči (román napsaný dvojicí Zdena Frýbová a Miroslav Plzák) ...a
DIVADELNÍ HRY: Pojďte se mít rádi, Máme syna a je to kluk, Doktor Romeo, Krvi mé krve, Pudy a pes, Záviš kontra Březinová (spoluautor Miroslav Šimek), Láska z hlediska trigonometrického, Zločin na jezeře, Titan in flagranti ...


a
TELEVIZNÍ INSCENACE: Kufr za dveřmi, Cesta do Rokycan, Mám milenku a housera, Muži z Bombaje, Byt je vykraden, maminko, Pozor, zlá kočka ...


a
 ... Už tehdy se rozhodl ...
a
a
 ... Pohřeb žehem se konal v tichosti bez obřadu v pátek 19. listopadu 2010 ...
a
 ... Jeho popel bude uložen v kolumbáriu v Praze-Holešovicích ...

Odkazy:
a
Dr. Ladislav Rejman - "Slovník cizích slov" - Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha - 1971, 2. doplněné vydání


a
Pavel Kovář "MUDr. Plzák se zpovídá - Slavní a slavné psychiatrické "případy" 1950-89". Vydalo nakladatelství Exit Praha, I. vydání, 23/11/93


a
Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti - vydala agentura Kdo je kdo (Sdružení Rapid, a.s. a Studio 1809, s.r.o.) - Praha 2002


Cuore 10
TOPlist
 


Komentáře

1 weverusska weverusska | 10. prosince 2010 v 20:22 | Reagovat

ty jo!!!
suprový, zajímavý a prostě takový blog jsem ještě neviděla! prosímtě řekni mi co jsi nebo jste zač!!! :O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010