Poslední prohlášení armádního generála Aloise Eliáše

1. listopadu 2010 v 17:49 | Jurášek Benada |  11/2010
a
"Protektorátní ministerský předseda a hrdina protinacistického obdoje generál ...
a
... Alois Eliáš nečekaně promluvil. V archívu Českého rozhlasu se podařilo po téměř sedmdesáti letech objevit nahrávku s jeho vynuceným prohlášením, které pronesl při soudním procesu, v němž byl odsouzen k trestu smrti," říká Kája Alešovi.
aNa stanici Leonardo ji v premiéře odvysílal Český rozhlas dne 1. října 2010 v historickém magazínu Zrcadlo.
a
  Pro čtenáře od devíti let.
a
V srpnu 1981 umírá v Praze v nemocnici generálova manželka Jaroslava Eliášová ...a
Foto: Vladimír a Diana Štruplovi
 ... Rodný dům: Francouzská 36, Praha-Vinohrady ...
a
... Vila manželů Eliášových ve Fetrovské ulici 4 v Praze na Hanspaulce. Tehdy ...
a
 ... A dnes. Vpravo pamětní deska ...
a
... Detail pamětní desky.
a
Ze shora uvedeného článku: "... Rusko prohlašuje ústy Litvinova v Ženevě, že tyto záležitosti jsou naší vnitřní věcí, do které se nehodlá nijak plést, ani diplomaticky ne."
a
 "Nepřipomíná vám to něco?" ptá se Kuba ...
a
... Koukněte na něho! Je mu vůbec devět let?
a
... Da, eto bylo naše dělo!
a
Protektorát Čechy a Morava (Böhmen und Mähren) - 1939-1945 ...
a
... Předseda protektorátní vlády (vlevo) Alois Eliáš a státní prezident Emil Hácha.
a
Foto: Jan Nepomuk Langhans
Divizní generál, inženýr, armádní generál in memoriam od roku 1946 Alois Eliáš
[29.9.1890 Praha (Královské Vinohrady) - 19.6.1942 Praha-Kobylisy]
Legionář, diplomat a politik, předseda první protektorátní vlády, představitel domácího protinacistického odboje. Za svou protinacistickou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu popraven. Dne 19. června k večeru byl, na rozkaz Karla Hermanna Franka, spolu s dalšími dvacetipěti vězni převezen na střelnici v Praze-Kobylisích, kde byl popravčí četou zastřelen.
Doc. JUDr. Emil Dominik Josef Hácha
(12.7.1872 Trhové Sviny - 27.6.1945 Praha)
Právník, prezident Nejvyššího soudu, překladatel a odpůrce fašismu, v letech 1938-1939, prezident Česko-Slovenské republiky a v letech 1939-1945 státní prezident Protektorátu Čechy a Morava.
Slyšel jsem to na vlastní uši: "Pravda je prý taková, jakou si ji kdo udělá (?)" ...
Bali ;pan84ek
... Nevěřte tomu! Pravda vyjde dříve či později vždycky najevo. A zbabělec (sketa, ničema)? A konfident (udavač, policejní špicl, placený důvěrník policie)? A kolaborant (zastarale spolupracovník a pejorativně zrádce, který spolupracuje s okupanty)? Ti skončí, dříve či později, na smetišti dějin. A když se to pak skutečně stane? ...
a
... Koukáte a  říkáte si: "To snad není pravda!" a hlava vám jde z toho všeho kolem ...
a
... "Tak jednoduché to bylo a já jsem na to nepřišel či nepřišla," říkáte si možná to samé jako soudce na obrázku, který objektivní pravdu hledal a právě ji našel (doufejme) ...
Reinhard Heydrich, celým jménem Reinhard Tristan Eugen Heydrich
 (7.3.1904 Halle an der Saale - 4.6.1942 Praha)
Zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě a náčelník bezpečnostní policie a bezpečnostní služby. SS-Obergruppenführer a generál policie.
a
Alois Eliáš byl  zatčen v sobotu 27. září 1941 v den příjezdu nového říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy. Obviněn byl z velezrady a zemězrady, jak stálo v obžalobě. Soudní proces se konal ve středu 1. října 1941. Probíhal přímo na gestapu a byl uzavřen veřejnosti. Z Čechů se mohli zúčastnit jen dva pronacističtí čeští novináři.
a
... Ve Večerním Českém slově z pátku 3. října 1941 se píše: "Celý průběh přelíčení se dál v jazyce německém. Obžalovaný, bývalý předseda vlády Eliáš, nepoužil při něm jediného slova českého." V němčině Eliáš také pronesl své závěrečné prohlášení, určitou formu obhajoby, respektive přiznání, k němuž byl donucen ...
... Fotografie je z noci ze 14. na 15. března 1939 v Berlíně. Státní prezident Emil Hácha byl ve zcela zoufalé a bezvýchodné situaci a dělal oné noci v Berlíně jen to co uměl a na co měl, aby zachránil co se zachránit ještě dalo a co sám nijak nezavinil ...
a
... Předseda vlády Alois Eliáš stejně tak jako státní prezident Emil Hácha nebyli žádní kolaboranti, tak jak je v následujících desetiletích státní moc Československé a od roku 1960 Československé socialistické republiky spíše prezentovala. To je nutné jasně říci. Na fotografii (stojící vpravo) je Karl Hermann Frank, který státnímu prezidentovi Emilovi Háchovi již vyhrožoval oné noci v Berlíně. Muž na fotografii uprostřed je Kurt Daluege, pozdější nástupce Reinharda Heydricha. Ale vraťme se do Prahy: Karl Hermann Frank Aloisovi Eliášovi v soudním procesu údajně hrozil, že pokud prohlášení nevydá, bude popraveno dvacet tisíc českých lidí. Generál Eliáš mimo jiné řekl: "Nemohl jsem nijak přenésti přes své upřímné české srdce, abych jako český člověk své spoluobčany a jejich mnohdy fantastické plány ohlásil úředním německým místům. Vím dobře, že jsem přitom jednal protizákonně, že prohřešil jsem se proti svým úředním povinnostem ..."
a
... Jaké prohlášení Eliáš skutečně při procesu 1. října 1941 přečetl, o tom se dosud vedly spory. Existuje totiž několik písemných verzí, které se v detailech liší. Fakt, že se nahrávka objevila v archivu Českého rozhlasu, je překvapivý. Tím více, že kromě němčiny, v níž Eliáš hovořil při procesu, existuje také v češtině ...
a
Rozhlasový archiv odkrývá tajemství historie:
a
Před několika lety, při stěhování fondů gramofonových desek do nových depozitářů, našli zaměstnanci archvivu Českého rozhlasu několik krabic pokrytých vrstvou spadané omítky. Byly v nich gramofonové desky a zvukové fólie, mezi nimi také složka s názvem Generál Eliáš. Pracovník archvivu, zvukový technik Miloslav Turek, nejdříve nalezený materiál vyčistil a poté si poslechl jeho obsah: "Upoutal mě projev v češtině. Já jsem ho tehdy považoval za rozhlasovou nahrávku. Myslel jsem si, že někdo generála Eliáše odvedl před rozhlasový mikrofon, aby si posypal hlavu popelem."
a
Mohla nahrávka skutečně vzniknout v rozhlase? Odpověď částečně najdeme v přepisu výslechu někdejšího státního tajemníka úřadu říšského protektora Karla Hermanna Franka, který o procesu s Eliášem vypovídal před lidovým soudem v březnu 1946: "Vzpomínám si, že později byl natočen zvukový záznam Eliášova přiznání a provolání na desku. Vím to, že snímek byl pořízen na gestapu, ovšem stalo-li se tak přímo na gestapu, nebo někde jinde, to nevím."
a
Další podrobnosti se dozvíme ze samotné nahrávky. Kromě Eliášova projevu v české a německé verzi obsahuje i útržky rozhovorů v němčině, z nichž získáváme důležité informace. Prohlášení nemohlo být pořízeno v rozhlasovém studiu, jak připouští ...
a
... Miloslav Turek: "S takovou nahrávkou jsem se ještě nesetkal. Ta nemohla vzniknout na objednávku rozhlasu, ta do něj byla importována zvenku, státní mocí."
a
Záznam pravděpodobně vznikl tam, kde byl ministerský předseda Alois Eliáš vyslýchán, tedy v budově gestapa. A navíc. z obsahu úryvků rozhovorů vyplývá přesná datace. Hovoří se v nich o procesu s Otakarem Klapkou, bývalým pražským primátorem, který byl 2. října 1941 odsouzen k trestu smrti. Dozvídáme se, že proces s pražským primátorem Otakarem Klapkou proběhl "předchozí den". Nahrávka hlasu generála tedy patrně pochází ze 3. října 1941. Otázkou je, zda byla nahrávka někdy vůbec v rozhlase odvysílána. V dostupných dokumentech není o tomhle žádný záznam. Je možné, že dne 1. října tohohle roku byla nahrávka odvysílána v rozhlase vůbec poprvé.
Prezident Emil Hácha požádal nacistického zločince Adolfa Hitlera o milost. Adolf Hitler milost neudělil, ale poprava Aloise Eliáše byla odložena ...
a
... Berchtesgaden je vzdálen asi patnáct kilometrů od rakouského města Salzburgu ...
a
... Na nedaleké hoře Kehlstein se nacházelo letní sídlo Adolfa Hitlera ...
a
 www.luko2.com
... nazývané Orlí hnízdo (na obrázku parkoviště a vjezdný tunel do útrop hory) ...
Adolf Hitler
(20.4.1889 Braunau am Inn, Rakousko - 30.4.1945 Berlín)
Tvůrce a propagátor nacismu. Již v roce 1925 vydal knihu Mein Kampf, kde přesně líčí, co se musí - podle jeho představ - udělat a co on udělá. Nikdo z rozhodujících činitelů v Německu ani za hranicemi to tehdy nebral vážně.
a
Pohled na Braunau (česky Brumov), rodiště Adolfa Hitlera, z německého břehu řeky Inn.
a
275aa2b3f1_66725506_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
a
... Rozsudek kategoricky odsoudila československá exilová vláda v Londýně ...
a
 ... Tehdy rovněž vznikla myšlenka spáchat atentát ...
a
... na některého z protektorátních nacistických činitelů ...
a
... Tahle myšlenka stála později generála Aloise Eliáše život ...
a
... Generál Alois Eliáš byl popraven pouze jeden den poté, kdy v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze zahynuli strůjci atentátu na Reinharda Heydricha.
a
V Markovicích u Čáslavi existuje hrob kde ale nikdy (za války zachráněná) urna s popelem generála Aloise Eliáše uložena nebyla ...
a
... Hrob patří rodině Kosákových z nedalekých Žlebů. Na bočních náhrobcích jsou uvedena jména rodičů manželky generála Aloise Eliáše: "Ignác Kosák (1851-1918)" a "Anna Kosáková (1870-1930)" a jejího bratra "MUDr. Zdeněk Kosák (1898-1958) a pod jeho jménem je nápis "Lékař lidumil odbojový pracovník" ...
a
... Svému švagrovi posílal generál Alois Eliáš část svých motáků z nacistického vězení.
a
V období od 5. dubna 1943 do 26. dubna 1945 bylo ve věznici v Praze na Pankráci, shora uvedenou, gilotinou popraveno  1075 osob, z toho 920 mužů a 155 žen ...
a
www.moskyt.net
... Neznámý počet osob, především židovského původu, byl popraven oběšením  na ocelové traverze s osmi háky, zavěšené na stropu vedle gilotiny ...
a
Alois Weiss
[16.10.1906 Ruma (Srbsko, Vojvodina) - 1986 Straubing (Dolní Bavorsko, Neměcko)]
Popravy gilotinou, ve věznici v Praze na Pankráci, prováděl shora uvedený kat se čtyřmi pomocníky, z nichž jeden pomocník byl Němec a tři pomocníci byli kolaboranti Češi.
a
Ruma (Srbsko, Vojvodina) - rodiště kata Aloise Weisse ...
a
... Tenhle zločinec po válce uvedl, že za jednu popravu dostával třicet marek. Za první hlavu každého dne dostával dokonce čtyřicet: "K tomu jsem dostával roční paušál ve výši třitisíce marek a dále dvacetpět marek měsíčně jako protektorátní příplatek. Nervy mám v pořádku a osud obětí mne nedojímá," řekl německým novinářům. Pro lepší představu: osobní vůz Volkswagen tehdy stál devětsetdevadesát marek a měsíční nájemné v městském dvoupokojovém bytě se pohybovalo kolem třicetipěti marek ...
a
... A téměř se slzou v oku prý vzpomínal na krásné chvíle, které prožil v Praze ...
a
... Zemřel v roce 1986 ve Straubingu (česky Štrubině), městě na Dunaji v Dolním Bavorsku v Německu. Prý milován svými sousedy a známými. O penzi se v Německu soudil a soudní spor vyhrál ...
a
... Nacistický zločinec a kat Alois Weiss to měl do Prahy vlastně pořád kousek. Doufejme, že  do republiky či snad dokonce do Prahy nejezdil ...
fe045c6741_66782768_o2
... Pravda je, že v tomhle směru víme "kulový" a vyloučit nemůžeme zatím vůbec nic!
a
a
Po druhé světové válce bylo ve věznici v Praze na Pankráci na základě velkého retribučního dekretu v letech 1945-1948 popraveno stočtyřicetsedm osob. Dalších třistačtyřicetosm odsouzených zde bylo popraveno do zrušení trestu smrti v roce 1989.
a
Poslední poprava na území Československé socialistické republiky byla vykonána v Bratislavě v roce 1989 (trojnásobná brutální vražda). Popraveným byl ...
a
...  Štefan Svitek
(23.1.1960 Podbrezová - 8.6.1989 Bratislava)
a
Zdeněk Vocásek
(1961)
... Poslední odsouzenec na smrt (dvojnásobná brutální vražda a pokus o vraždu) byl odsouzen dne 8. září 1988. Změna trestního zákona-respektive ...
a
... zrušení trestu smrti dne 2. května 1990 změnilo jeho trest na doživotí ...
a
... Trest si odpykává snad ve věznici na Mírově ...
a
... pokud nebyl již podmíněně propuštěn na svobodu ...
a
... Jeho poprava byla naplánována na prosinec 1989.
a
Franz Josef Strauss
Fotografie z roku 1982
[6.9.1915 München (Mnichov) - 3.10.1988 Regensburg (Řezno)]
Německý politik, dlouholetý předseda CSU. V letech 1949-1978 byl poslancem německého spolkového sněmu. V letech 1953-1969 zastával různé ministerské funkce v bavorských zemských vládách. A mezi lety  1978-1988 byl ministerským předsedou Svobodného státu Bavorsko.
a
Franz Josef Strauss
Fotografie je rovněž z roku 1982
V létě roku 1983 se objevila v novinách (noviny nebyly moje a četl jsem je v polední pauze v Dukovanech), úplně na stránce novin vlevo dole, malá nenápadná zpráva. Snadno byste ji mohli přehlédnout. Asi tohle: "... Kancléř Franz Josef Strauss navštívil Prahu (jako soukromá osoba) a poobědval v jedné z restaurací v Praze na Malé Straně (jedné známé pivnici) a velice si liboval: "Za vepřový smažený řízek a dobré plzeňské pivo jsem zaplatil...," řekl, respektive tohle v novinách bylo napsáno. A kancléř si v těch novinách dále liboval jak levně a dobře se u nás žije, respektive tohle jsem v novinách tehdy četl ...
a
... Už nevím kolik ta útrata činila, ale myslím, že něco málo přes deset korun ...
a
... Skutečně! Víc jak dvacet korun to nebylo. To vím zcela určitě! Nadpis v novinách si pamatuji velice dobře: "Kancléř na pivě," bylo v novinách napsáno. Zřejmě to byla Mladá fronta nebo možná i Rovnost. I tuhle možnost musím připustit, abych se "náhodou" nezmýlil. Rudé právo to nebylo zcela určitě. Tuhle možnost mohu vyloučit ...
a
... Noviny Rudé právo v Dukovanech nikdo z mých spolupracovníků nekupoval.
a
... Na konci války se Němci neúspěšně pokusili popraviště a důkazy zničit. Myslím, že gilotina byla nalezena pak ve Vltavě.
a
A to shora uvedenému kancléři tehdejší státní moc nemohla přijít na jméno. Nenechala na něm ve sdělovacích prostředcích "nit suchou"! Nenáviděla ho se stejnou upřímnou nenávistí jako nenáviděla například Pavla Tigrida. Pokrytectví státní moci "prvního stupně". Vůbec bych se nedivil, pokud by do Prahy jezdil i nacistický zločinec a kat Alois Weiss. Přece se mu Praha tak líbila ...
a
... Bronzová pamětní deska na Pečkově paláci v Praze, takzvané Pečkárně ...
a
... Kdo neví, ať se zeptá. Rodičů nebo možná i prarodičů, ale nejlépe by asi udělal, kdo skutečně neví kde Pečkův palác, takzvaná Pečkárna vůbec je a co to je vůbec za budovu, aby ji navštívil. Budova je jen kousek od hlavního nádraží (Wilsonova nádraží) ...
a
... Půjdeme-li směrem k Národnímu muzeu či k Václavskému náměstí ...
a
 ... nemůžeme budovu po pravé straně za "Sherwoodem" minout ...
a
... Pozor! Doporučuji velikou obezřetnost! Sherwood se nachází nejen ve Velké Británii v anglickém kraji Nottinghamshire, ale říká se tak i parku před nádražní halou na shora uvedeném obrázku. I tento park může být územím samozvaného ...
a
... "Robina Hooda a jeho družiny!" ...
a
... Možná, že je někomu tahle ulice v nedaleké obci Filipov u Čáslavi  povědomá? ...
a
www.gamepark.cz
... Ano! Byl zde natáčen film Nebeští jezdci režiséra Jiřího Poláka z roku 1968 ...
a
... Právě ta scéna kdy anglickou vesnicí prochází pohřební průvod příslušníka 311. bombardovací perutě.
275aa2b3f1_66725506_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
Dlouhá léta se mělo za to, že urnu s popelem generála Aloise Eliáše vysypali Hitlerovi přívrženci do řeky. Nebyla to pravda. Urnu nejdříve opatrovala vdova po generálu Aloisovi Eliášovi a v roce 1981 ji krátce před svojí smrtí svěřila historikům Janě a Tomášovi Pasákovým: "Paní Eliášová nás požádala, abychom ji vzali k sobě, když ji odváželi do nemocnice, když se v srpnu roku 1981 rozstonala. Nepředpokládali jsme, že to skončí, jak to skončí. Paní Eliášová během tří, čtyř dnů zemřela. A urna nám zůstala. Jelikož jsme patřili mezi její nejbližší přátele a zařizovali jsme pohřeb, byla nám po něm předána také urna paní Eliášové," říká paní Jana Pasáková. U Pasákových byla urna bezpečně schována po celý zbytek vlády komunistického režimu. V roce 2005, již po smrti svého manžela, pak Jana Pasáková urnu předala pracovníkům Vojenského historického ústavu ...
a
... A právě na návrh téhle instituce byla urna generála Aloise Eliáše ...
a
... slavnostně uložena v Národním památníku v Praze na Vítkově ...
a
... společně s urnou generálovy manželky Jaroslavy.
2effb570c0_65968824_o2
Pohřeb armádního generála Aloise Eliáše a jeho Manželky Jaroslavy ...
275aa2b3f1_66725506_o2
a
Alois Eliáš s rodiči a se sestrami ...
a
... Alois Eliáš jako žák (nahoře třetí zprava) ...
a
... Alois Eliáš (zřejmě) v dělostřelecké škole v Saint Maixent ve Francii ...
a
... Alois Eliáš, od roku 1936, jako divizní generál  ...
a
... V roce 1938 Alois Eliáš poprvé vstupuje do vlády. Od 1. října 1938 do 14. března 1939 zastupuje ve vládě generála Jana Syrového ministerského předsedu v čele ministerstva národní obrany ...
a
... Ve vládě Rudolfa Berana jmenován od 1. prosince 1938 i ministrem dopravy ...
a
... Tehdy skutečně parádní motorový vůz M 260.001 Stříbrný šíp. Koncem osmdesátých ...
a
... let minulého století byl ještě vidět na odstavné koleji v Ústí nad Orlicí ...
a
... Po okupaci Československa nacistickým Německem a vzniku Protektorátu Čechy a Morava je jmenován 27. dubna roku 1939 ministerským předsedou protektorátní vlády a zároveň do července téhož roku řídí i protektorátní ministerstvo vnitra ...
a
... Jeho paní Jaroslava Eliášová (sňatek uzavřeli v roce 1920)
(10.11.1894 Žleby - 9.8.1981 Praha)
a
Jeho poslední písemnost-moták. "Lepší smrt než život v otroctví!" jsou jeho slova.
a
a
Ahoj Aleši, Kájo a Kubo! Armádní generál Alois Eliáš byl statečný hrdina ...
a
Foto: Miloslav Turek
 Nalezená gramofonová deska z období Protektorátu Čechy a Morava.
Zdroj: Týdeník rozhlas č. 43/2010 - programový a kulturní týdeník
a


 


Komentáře

1 JUDr.Klíma JUDr.Klíma | E-mail | 28. prosince 2011 v 0:49 | Reagovat

Článek poučný, ověřil jsem si některé své znalosti. Důvodně se ale domnívám, že jste zaměnili fotografii Arm.gen. Eliáše za fotografii Arm.gen.Viesta, voj. velitele SNP, popraveného společně s gen. Golianem patrně před koncem války v Německu.

2 jaroslaw jaroslaw | 28. prosince 2011 v 13:49 | Reagovat

Pane doktore,
zdravím a chybička se samozřejmě vloudit vždycky může, tohle beru. Myslíte, prosím, fotografii s textem "Alois Eliáš, od roku 1936, jako divizní generál"? Nevím zcela jistě, ale připadne mi, že fotografie armádního generála Rudolfa Viesta v mém článku není ...

3 Zuzana Eliášová Zuzana Eliášová | 1. ledna 2018 v 20:16 | Reagovat

Děkuji, ve vašem článku jsem našla fotografie, které neznám.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010