Neřešitelná situace - "... přál jsem si jediné: aby partyzáni naše nízko letící letadlo sestřelili a abych měl ode všeho navždy pokoj!" - na rybách s doktorem Kleinstückem

9. listopadu 2010 v 20:41 | František Kožík, František Cinger, Vincenzo Crosetti, Onoreguiete Tondone |  Neřešitelná situace
Smolensk
... Dne 14. října 1992 odevzdal zvláštní vyslanec ruského prezidenta Borise Jelcina historik Rudolf Pichoja ...
... polskému prezidentu Lechu Walesovi kopii nejtajnějšího sovětského "Spisu č. 1". Praví se v něm, že v dokumentu politického byra Ústředního výboru VKS(b) ze dne 5. března 1940 je jako kontrarevoluční element a nepřítel sovětské vlády označeno 14 700 polských důstojníků a více než 11 000 Poláků uvězněných v zajateckých táborech ...
... Rozkaz NKVD zněl: "Zastřelit! Bez soudu!" ...
... Následující dokument je již na tomhle blogu uveden, ale ještě jednou jej sem, důvodu lepší přehlednosti, překopíruju ...
... Příkaz k vraždě podepsaný ...
Josifem Vissarionovičem Stalinem, vrchním sovětským vůdcem
[21.12.1879 Gori (Gruzie) - 5.3.1953 dača nedaleko Moskvy]
Klimentem Jefremovičem Vorošilovem, významným maršálem Rudé armády
[4.2.1881 Verchněje (Ukrajina) - 2.12.1969 Moskva]
Vjačeslavem Michajlovičem Molotovem, sovětským diplomatem
[9.3.1890 Kukurka (Rusko) - 8.11.1986 Moskva)
Anastázem Ivanovičem Mikojanem, vrchní autoritou Státního výboru obrany
[25.11.1895 Sanahin (Arménie) - 21.10.1978 Moskva]
... Originál dokumentu nařizujícího zavraždit válečné zajatce. Později byl dokument doplněn o přesné číslo. Do šedivých desek s nápisem Nejvyšší stupeň utajení byl přiložen údaj: 21 857 osob. Materiál s číslem 749/5 vypovídá, že v důsledku tohoto politického rozhodnutí bylo popraveno 295 generálů, plukovníků a podplukovníků, 2 000 majorů a kapitánů, dále nižší důstojníci a kněží spolu s úředníky, učiteli, statkáři a dalšími příslušníky polské inteligence ...
... Když se zpráva o Stalinově smrti bleskurychle rozšířila po celé zemi, bylo nápadné, že se nikde neprojevila pravá radost. Kult osobnosti tohoto muže se vyšplhal do tak závratné výše, že k této pozemské a zároveň božské bytosti vzhlíželi straníci z nejhlubšího přesvědčení a ostatní lid přinejmenším alespoň z uctivého strachu. Pro lid byl očividně alespoň "symbolem pořádku". Podle toho byly také pocity obyvatelstva rozdílné a protikladné. Mnozí byli ohromeni a jiní - ačkoliv se to zdá nemožné s ohledem na nelidské zločiny, které tento muž spáchal, - v ulicích plakali. Po smutečních obřadech bylo tělo tohoto muže přeneseno do mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, kde měl po staletí ležet nabalzamován vedle Vladimíra Iljiče Lenina. Nikdo nepočítal s tím, že již brzy, po nemilosdrném odhalení nepředstavitelných zločinů, které tento člověk spáchal, bude tento muž-modla - "svržen z piedestalu" a jeho mumie již večer 31. října 1961 odstraněna z mauzolea ...
... Za neomezeného vládnutí tohoto muže zemřelo na následky válek, hladomorů a dalších nepřestavitelných zvěrstev v Sovětském svazu na čyřicet miliónů osob ...
... Mapa Polska dnes ...
Rok 1920 - Rudá armáda
Rok 1920 - Polská armáda
... Rok 1938 - Poláci vystřihují z československých vlajek modré klíny ...
... Bez komentáře ...
Vraťme se trochu do historie:
... V roce 1920 se vypořádala vojska rodící se Rudé armády s intervencí, počátkem ledna byl na Východě poražen Kolčak a likvidován Děnikin. V dubnu ale opět nastoupily polské jednotky. Proti nim stál Západní front pod vedením Michaila Nikolajeviče Tuchačevského. Stalin byl v té době členem Revoluční vojenské rady Jihozápadního frontu, kterému velel A. I. Jegorov, stejně jako Tuchačevskij, budoucí maršál Sovětského svazu. V srpnu rozhodlo politické byro VKS(b) vyčlenit krymský úsek Jihozápadního frontu jako samostatný Jižní front a Západnímu frontu odevzdat 12., 14. a 1. Jezdeckou armádu. Tato operace se ale podle vojenských historiků nemohla uskutečnit tak rychle. Navíc Jegorov i Stalin odpověděli hlavnímu veliteli S. S. Kameněvovi, že armády bojují v prostoru Lvov - Rava Russkaja a "změnit hlavní úkoly armád v této situaci pokládáme za nemožné". A když Kameněv poslal velení frontu novou směrnici o odevzdání 12. a 1. Jezdecké armády, Stalin ji odmítl podepsat. Podepsal ji jen člen vojenské rady R. I. Berzin ...
... Bitva u Varšavy, známá rovněž jako "Zázrak na Visle" se odehrála ve dnech 13. až 25. srpna 1920 ...
www.beruska8.cz
... Zatímco se velení Rudé armády dohadovalo, propáslo nejvhodnější čas k útoku. Na Varšavu tak směřovaly jednotky bez zamýšlených posil. Když dorazily vyčerpané na Vislu, porazily je na hlavu vojska polského maršálka Józefa Pilsudského. Sen o cestě Rudé armády do Evropy se rozplynul. V Tuchačevském nepochybně zůstal pocit, že ho někteří spolubojovníci nechali bez pomoci ...
... Vina jistě neležela na Stalinovi, ale na všech stupních velení, které otálelo s poskytnutím pomoci. Nicméně nikdo jiný než Stalin nezískal později mimořádnou moc ...
... Podle historických skutečností lze dodat, že se pak všichni, kdo tu byli jmenováni (Kameněv, Jegorov, Tuchačevskij) stali ve třicátých letech minulého století oběťmi stalinských represí. A pro úplnost, že v roce 1925 vydal generální tajemník VKS(b) Stalin příkaz, aby mu byly předloženy některé archivní materiály Revoluční vojenské rady Jihozápadního frontu uchované v kyjevském gubernském archivu. Po půl roce se dotyčný archiv ozval, zjistilo se ale, že dokumenty už neexistují! Byly předány generálnímu tajemníkovi. Když Stalin podepisoval s Berijou a dalšími rozkaz zastřelit polské vojáky, nepochybně se mu vrátily zážitky z roku 1920, kdy Polsko zastavilo útok Rudé armády. Nemohl na ně nemyslet i ve chvíli, kdy se dne 23. srpna 1939 v Moskvě podepisoval s německým ministrem zahraničí Joachimem von Ribbentropem na mapu, na tajný dodatek sovětsko-německého Paktu o neútočení, na kterou nakreslili linii dalšího dělení Polska ...
... Molotov podepisuje dne 23. srpna 1939 v Moskvě tajnou německo-sovětskou smlouvu-pakt o neútočení. Za ním stojící muž je Ribbentrop (v tmavém) a po jeho levé ruce stojící muž je Stalin (ve světlém) ...
... O tomhle všem ale svět neměl nejmenší tušení ...
... Vraťme se však k dilema, které musel třiatřicetiletý František Kožík řešit. Neřekl, že to udělali Sověti, byl to nepochybně akt odvahy. Odmítl se postavit do jedné řady s těmi, kdo obhajovali nacistické zločiny ...
... Pokud by s německou verzí Katynu souhlasil, byl by vyobcován daleko razantněji, možná by to mělo i soudní a vězeňskou dohru. Přesto na něm ulpěl trvalý stín "ten byl v Katynu". Po mnoha desetiletích se ale nakonec ukázalo, že tento úděsný zločin opravdu spáchal Sovětský svaz. Pokud by František Kožík tehdy řekl, že je to dílo Stalinovy říše, pomohl by nacistům a byl by s největší pravděpodobností postižen minimálně pohrdáním, i když by se po desetiletích ukázalo, že měl pravdu ...
... Podivné jsou zákruty života a klikaté jsou cesty osudu ...
... Vybavuje se mi vzpomínka Františka Kožíka na světovou výstavu v Bruselu v roce 1958, na které byl s Janem Werichem ...
... Jan Werich Františkovi Kožíkovi tehdy řekl: ...
... "Co se u nás považuje za pokrok, to už je vlastně vždycky reakce. Zasluhuje to odsouzení ...
... Ale nemám zájem, aby mě dnes upálili ...
... Za tři sta let bych se dostal na známky. Já nejsem filatelista," říkal mu prý tehdy s hořkým úsměvem ...
... "Pochybovat jsem začal," říká František Kožík, "až když se během glasnosti mluvilo o Stalinových zločinech a popravách vlastních důstojníků, to jsem si říkal: kdo ví, jak to všechno bylo," přiznává po letech. Nejen František Kožík a celá československá veřejnost, ale ani Spojenci si nedovedli představit, že by Katyň byla dílem Sovětů. Po osvobození Smolenska přijela na místo "Zvláštní komise pro zjištění a vyšetření okolností, za nichž byli německými fašistickými vetřelci postříleni v Katyňském lese polští důstojníci." ...
... Tak se vyšetřovací komise jmenovala. "Ty bláho! Nechtěl bych je potkat!"...
... Proč je muž na obrázku pořád tedy populární? ...
... Vedl ji sovětský chirurg, akademik N. N. Burděnko. Samozřejmě dospěla k závěru, že se vraždy udály nikoli v dubnu 1940, ale na podzim 1941 ...
... Na žádost Sovětského svazu se otázka Katynu dostala i do textu žaloby podané na nacistické zločince v Norimberku. Když se zjistilo, že Sověty označený velitel jednotky wehrmachtu plukovník Ahrens na podzim 1941 ve Smolensku vůbec nebyl, zmizela otázka z programu ...
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill
(30.11.1874 zámek Blenheim, Woodstock - 24.1.1965 Londýn)
Britský politik, premiér Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v letech 1940-1945 a 1951-1955, spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu 1953, historik, žurnalista ... Je považován za jednoho z nejvýznamnějších státníků dvacátého století. Churchill si ve vzpomínkách zapsal: "Vlády vítězných států se rozhodly, že tento problém bude vynechán a zločin v Katynu nebyl nikdy podrobně vyšetřen" ...
... V roce 1951 byla ustavena speciální komise kongresu Spojených států amerických, jejichž závěrečná zpráva konstatovala: "Není nejmenších pochybností, že vraždu polských důstojníků a příslušníků inteligence v katyňském lese spáchala NKVD" ...
... V zemích sovětského vlivu, tedy jak v Polsku, tak i v Československu ...
... byla oficiálně povolena jen jedna verze ...
... Samozřejmě ta nepravdivá ...
... Katyň! Pravda nebo lež? Co myslíte? ...
Lež:
Projevená nepravda, nejčastěji motivovaná snahou vyhnout se nepříjemnosti nebo získat určitou výhodu; za pravou lež se nepovažují nepravdy dětí do pěti let, bájivá lhavost, projevy některých duševních chorob a případná tvrzení osob primitivních s velmi nízkým intelektem.
Naivní myšlení:
Synonymum pro "zdravý rozum"; utváření běžného každodenního názoru na svět na základě smyslového poznání a všedních zkušeností; v tomto procesu poznávání je nedostatečně rozlišován rozdíl mezi jevem a podstatou; tragické důsledky, je-li spojeno s mocí a může být používáno jiných než rozumových argumentů (např. hon na čarodějnice apod.); má za následek osobnostní stagnaci a zpomalování rozvoje rozumových schopností; jeho nepřítelem je věda a její poznatky.
www.beruska8.cz
... Končíme náš rybolov a balíme. Chtěli bychom dojet domů ještě za světla ...
... A navíc to vypadá na bouřku. Zvedá se silný vítr ...
... Jsme před Humpolcem. Nějak nám to nevyšlo. "Tma jako v pytli!" ...
... říkáme si ve voze s doktorem Kleinstückem a hned nás to napadne ...
... Exit 90 Humpolec a sjíždíme z dálnice ...
Radko Pytlík
(8.10.1928 Praha)
... "Ve světě, kde věci jsou postaveny na hlavu, kde pravda je vydávána za lež a lež za pravdu, existuje vlastně jen jediná forma svobody - a tou je bláznovství. Haškova bohémská hra a klaunská maska není únikem, ani projevem tvárného nonkonformismu; je výrazem převratného poměru ke světu a ke skutečnosti," říká shora uvedený autor ve své knize JAROSLAV HAŠEK A DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK ...
... vydané ke stému výročí narození Jaroslava Haška v roce 1983 v Praze ...
... Knihu vydalo MK ČSR a Český literární fond v nakladatelství Panorama ...
... v českém, ruském, německém, anglickém a francouzském jazyce ...
... "Ano, kniha známého haškologa vyšla nákladem 13 000 výtisků," dodává pro úplnost výkonný výbor strany mírného pokroku v mezích zákona ...
... a odvolává se na shora uvedené a na toto v plném rozsahu odkazuje ...
... Výjezdní zasedání strany mírného pokroku se konalo v hostinci U České koruny v Lipnici nad Sázavou ...
... Železniční trať 212 Čerčany - Světlá nad Sázavou u Zruče nad Sázavou ...
... Z nádraží Českých drah ve Světlé nad Sázavou do hostince U České koruny v Lipnici nad Sázavou je po silnici necelých devět kilometrů ...
... Zde býval hostem Jaroslav Hašek ...
... Jaroslav Hašek v tomhle hostinci pořádal často slavnostní "dýchánky" a pitky ...
... na kterých vařil obvykle svůj proslulý námořnický grog ...
... Tvrdíval, že je to nápoj tak silný, že pod jeho vlivem lze přeplavat známý kanál La Manche ...
... Námořnický grog Jaroslava Haška: "1/2 litru vody dej svařit s novým kořením, s 2-3 zrny, pepře 6-8 zrn, hřebíčku 10 zrn, kousek skořice, kousek citrónové kůry a šťávu z celého citrónu, a přidej 1/2 kg cukru. Po svaření přidej tři litry bílého vína a nech přejít var. Pak přidej litr koňaku a znovu až do varu vař a pozor, aby to nepřeteklo! Po postavení na stůl (k ruce) se sundá poklice, vystupující páry se zapálí, a hned se zas přikreje. Tím slavnostní obřad uvaření grogu končí. A kdo ti řekne, že tam máš dát vanilku, tak mu dej přes držku!" ...
... Nahoře v pokojíku bylo většinou zima a neútulno. Proto odchází hned zrána dolů, do malého přístěnku vedle lokálu. Odtud přebíhá k šenku i do kuchyně a nahlíží pod pokličku kuchařkám. Současně diktuje nějakou humoresku nebo svůj světoznámý román, hovoří s lidmi ve výčepu a radí se s paní Invaldovou, jak a čím okořenit omáčku ...
... Jaroslava Haška přivedl na Lipnici nad Sázavou dne 25. srpna 1921 jeho přítel akademický malíř Jaroslav Panuška, který později žil a tvořil v blízském Kochánově. Když zaklepali na dveře hospody, tehdy se dnešní hostinec U České koruny jmenoval hostinec U Invalda, byla už tma. Cesta od vlaku ve Světlé nad Sázavou jim trvala příliž dlouho. Cestou navštívili zřejmě všechny hospody. Jaroslav Hašek odjel na Lipnici, aby definitivně rozhodl o osudu svého románu. O jeho vlastním osudu však rozhodl paradoxně Švejk. Teprve obrovský úspěch románu vytváří podmínky k tomu, aby autor uskutečnil svůj tulácký sen a založil si domov. Když se finančně zajistil uzavřením smlouvy s nakladatelem Synkem, přijal nabídku obchodníka, pronesenou kdysi v Invaldově hospodě, a koupil od něj dne 16. června 1922 malý domek pod hradem za dvacetpěttisíc korun. Opatrní a praktičtí vesničané se divili, proč si zalíbil právě tuto barabiznu. Domek není nikterak výstavný, vznikl vlastně několikerou přístavbou. Na jedné straně je patrový, druhou stranou se opírá o svah; odtud se z patra vzchází přímo na cestu. Vnitřním bizardním půdorysem připomíná spíše zemanskou tvrz než domkařské stavení. Měl čtyři vchody, každý na jinou stranu. Krčí se při úpatí hradu a svým cípem směřuje k chudé čtvrti zvané Mizerov. Snad právě to všechno lahodilo zálibě ve zvláštnostech a výjimečnostich. Když se na podzim roku 1922 konečně do domku přestěhoval, obýval vlastně jedinou místnost, dolejší pokojík, jenž byl současně ložnicí, přijímacím pokojem i pracovnou. V hořejších místnostech měl složenou novou modřínovou ložnici, na zakoupení matrací se zatím nedostávalo. Až do konce svého života spal Jaroslav Hašek na prosté drátěné vložce stojící u okna; na ní během dne odpočíval a diktoval Švejka ...
Akademický malíř a přítel Jaroslava Haška Jaroslav Panuška
(3.3.1872 Hořovice - 1.8.1958 Kochánov u Světlé nad Sázavou)
... Vlastního domku dlouho Jaroslav Hašek neužil. Bydlel v něm necelé tři měsíce. Zde po kritické noci z 2. na 3. ledna 1923 v časných ranních hodinách umírá ...
... Příčina úmrtí: ochrnutí srdce ...
... Jaroslav Hašek je pohřben v pravém horním rohu malého lipnického hřbitova ...
... Ale to jsme odbočili. Ještě kousek a je Humpolec ...
... A už jsme zase na dálnici. Pak už cesta do Vídně rychle ubíhá ...
... Sláva vlasti! Výletu! Nezmokli jsme! ...
... Už jsme tu! ...
Bonjour mes amis! Commennt allez-vous? "Bien!" Et moi? Merci. Je vais bien.
... Co se vlastně v roce 1981 v Brně, krátce po šesté hodině ranní, stalo? Ví to snad někdo? Malheureusement! Prastrýc profesora Rohacka-vídeňský policejní rada JUDr. Wahl a ani okresní prokurátorka ve Vyškově JUDr. Pilátová dnes již nežijí. A že je to jen vídeňský profesor Rohacek, který dnes zná celý tenhle případ nejlépe? Ne, nevěřte tomu! ...
... Tenhle případ, z období od 26. dubna 1978 do 10. února 1984 (pro dostatečné pochopení případu lze to takhle časově vymezit) s pracovním názvem FANTOMAS, znají dobře všechny osoby, které znají dobře vídeňského profesora Rohacka. Mezi tyhle osoby v neposlední řadě patří i italský občan inženýr Giorgio Bottini, rodák ze Říma, žijící roce 1983 v Turíně a německý občan českého původu doktor Paul Rohacek, rodák z Gräfenbergu, žijící v témže roce ve Vídni. Ano, byly to dva cestovní pasy. Fotografie v obou cestovních pasech byla shodná a byla z fotoateliéru na vídeňském předměstí. Na třídě Vítězství, dnes opět Masarykově ulici v Brně ...
... Letecká katastrofa u Smolenska v sobotu 10. dubna 2010 je neštěstí a polská tragédie, která nemá po druhé světové válce obdoby ...
... Polský prezident Lech Kaczyňski před svým leteckým speciálem ...
... Hoří ...
... Polsko během několika tragických minut ...
... Ztratilo bezmála polovinu ...
... Vrcholných představitelů země ...
... Nejvyšší zástupci Parlamentu, armády, církve a řady veřejných institucí ...
... Zahynuli při pádu vládního stroje u ruského Smolensku ...
4/4
TOPlist
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010