Jak se říká - nic nového pod sluncem.

22. října 2010 v 15:31 | Pavol Skovajsa |  10/2010
a
malotridka.ic.cz
Mistr Jan Hus ve vězení v Kostnici.
a
Mistr Jan Hus
(Zřejmě 1369-1370 Husinec - 6.7.1415 Kostnice)
a
www.ceska-konference.cz
Pod tlakem Václava IV. ve snaze očistit pověst Českého království a obhájit názory přijal Jan Hus roku 1414 pozvání na církevní koncil do říšského města Kostnice. Cílem velkého shromáždění, které svolal papež Jan XXII. na přání Zikmunda Lucemburského, od roku 1411 nového římského krále, byla reforma církve a odstranění papežského schizmatu. Několik týdnů po příjezdu do Kostnice byl Jan Hus uvězněn a koncil proti němu vedl proces, který měl posoudit jeho kacířství. Slyšení se Jan Hus sice dočkal, avšak svým vystoupením nepřesvědčil. Nepomohla mu ani situace v Čechách, kde ještě na podzim 1414 zavedl Jakoubek ze Stříbra, v souladu s původními církevními zvyklostmi, podávání z kalicha všem účastníkům bohoslužby, zatímco podle tehdejší praxe přijímal z kalicha pouze celebrující kněz.
a
cr.ic.cz
Dne 6. července 1415 byl Jan Hus jako zatvrzelý kacíř předán světské moci k potrestání. Jeho život skončil na planoucí hranici před hradbami města.
a
Jeroným Pražský
(1378-1380 Praha - 30.5.1416 Kostnice)
O necelý rok později byl na stejném místě jako Jan Hus upálen jeho přítel Jeroným Pražský. Svými stoupenci v Čechách a na Moravě byli oba muži považování za mučedníky.
8fc040a8d6_63951613_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
a

Z knížky mého oblíbeného autora:

aVíra, pravda, kostel a náboženství
a
www.bratislavaflats.eu
 Příběh se odehrává v Bratislavě v roce 1936.
a
Rozhovor jedenáctiletého synka s otcem:
a
Syn: "Tati, ten Hus byl tedy pěkný kacíř!"
Otec: "Kdes to vzal?"
Syn: "Říkal to pan katecheta v náboženství."
Otec: "Hus byl mučedník za pravdu, církev se ho potřebovala zbavit, aby si udržela svou moc."
Syn: "Tati, musím chodit do náboženství, když se tam učí takové věci, co se ti nelíbí a co není pravda?"
Otec: "Do náboženství bys měl chodit kvůli morálce a jak se slušně chovat."
Syn: "A nemluvit pravdu?"
Otec": "A nebýt drzý. Je přece přikázání Cti otce svého ..."
a
Synek zmlkl a přemýšlel o morálce, pravdě a náboženství.
a
Pan katecheta byl vcelku milý pán. Jen občas, když někdo neuměl věrouku, dostal pravítkem přes prsty. Aby žatstvo svou víru posílilo, vyzýval je k účasti na mši svaté v saleziánském kostele.
a
www.fma.cz
Saleziánské církevní středisko bylo pro mládež velmi přitažlivé tím, že jí umožňovalo zúčastnit se pod dohledem bratří řady her: fotbalu, pingpongu i různých stolních zábav.
a
Je v dětské povaze, že ji více zajímá hra než obřady, kterým někdy dokonale nerozumí. Mimo to bylo uspořádání mše v kostele poněkud zvláštní. Kostel měl půdorys velkého L. V jednom rameni L byli dospělí "mimoškolní" věřící, kteří viděli celý průběh mše, v druhém rameni dleli školáci, kteří slyšeli mši, přenášenou reproduktorem, ale kněze s vlastním obřadem neviděli.
a
Žactvo vidělo jenom hocha, který rytmickým pohybem šlapal měchy varhan nahoru dolů, nahoru dolů, ne však v rytmu hudby a zpěvu. Toto uspořádání pochopitelně mládež příliš neupoutalo a není divu, že místo mše věnovala svou pozornost raději hrám a sportu.
a
Aby přivedl pan katecheta dítky na správnou cestu, zavedl kontrolní systém. Každá žákyně i žák obdrželi legitimaci se čtverečkovými rubrikami, opatřenými datem, kde žák po skončení mše dostal razítko. Pan katecheta pak v hodině náboženství legitimaci kontroloval, komu razítečko chybělo, přísně ho zkoušel nebo vytrestal absentéra pravítkem.
fe045c6741_66782768_o2
Jak to udělat, aby si dítko mohlo u saleziánů hrát a nemuselo sedět na nezajímavé a na dojmy chudé mši?
a
Tehdy se synek seznámil s korupcí, a nejen seznámil, on se jí též zúčastnil a tím ji podporoval.
a
Chlapec, pověřený razítkováním legitimací byl totiž za úplatek padesáti haléřů ochoten dát razítko i těm, kteří na mši nebyli a šikovně se k malému "úradníkovi" přitočili se zmíněným obnosem. To vneslo do náboženského ruchu více klidu, ovšem jen pro ty, kdo ten padesátník měli, kdo neměli, buď vysedávali na mši v pustém prostoru pro děti, nebo trpěli za nepřítomnost postihem pana katechety. Tak se seznámil synek s vadami a korupcí systému a v průběhu dalšího života mohl podobné jevy bez ohledu na ideologii, deklarace a typy struktur znova prožívat a všelijak se s nimi vyrovnávat.
a
Jak se říká - nic nového pod sluncem.
a
www.tapetky.sk
a
 Tolik z knížky mého oblíbeného autora.
a
www.math.muni.cz
Brno
a
Plukovník baron Franz von Trenck - velitel pluku pandurů.
(1.1.1711 Reggio di Calabria - 4.10.1749 Brno)
Svobodný pán.
Vězeň na hradě Špilberku v Brně.
Gergle
Jak se baron Franz von Trenck do Brna dostal a proč je pohřben v Brně, v kapucínské kryptě?
a
 brno.slavneobrazy.cz
Hostinec "U tří kohoutů" v Brně v roce 1889.
a
 brno.slavneobrazy.cz
Pivnice "U tří kohoutů" v Brně před rokem 1989.
a
www.encyklopedie.brna.cz
V lokále byl na zdi umístěn veliký portrét barona Franze von Trencka. Pro mne tenhle portrét sloužil jako "ukazatel", baron Franz von Trenck mi dal vždy "zmamení" kdy je správný čas z pivnice odejít ...
a
Pivní restaurant "U tří kohoutů" v Brně dnes.
a
 Baron Franz von Trenck zemřel ve vězení.
a
 Na hradě Špilberku v Brně.
a
Václav Babinský
(20.8.1796 Pokratice u Litoměřic - 1.8.1879 dnes Praha-Řepy)
Zatím co známý vězeň hradu Špilberk, shora uvedený český loupežník, byl (po odpykání dvacetiletého trestu těžkého žaláře) v roce 1861 z vězení propuštěn a stal se potom zahradníkem v klášteře v Praze-Řepích, kde se ho ujaly řádové sestry a kde rovněž i zemřel.
a
Konec příběhu?
a
Ano?
a
www.vop025.cz
Kolový obrněný transportér Pandur II 8 x 8 CZ
a
"U tří kohoutů"
a
a
www.nockostelu.cz
Baron Franz von Trenck je pochován v kryptě brněnského kapucínského kostela. Do Brna se dostal nemilou náhodou. Ve Vídni byl totiž odsouzen k doživotnímu vězení a v Brně, jak je dobře známo, byla tehdy proslulá věznice na hradě Špilberku.
a
Marie Terezie
(13.5.1717 Vídeň - 29.11.1780 Vídeň)
Jediná vládnoucí česká a uherská královna a zároveň poslední příslušnice habsburského rodu.
a
Vzhledem k tomu, že mnoho let svého krátkého života sloužil baron Franz von Trenck Marii Terezii, stal se tak ve věznici na hradě Špilberku prominentním věznem.
a
Dvouleté věznění nebylo pro něho nijak "hrůzostrašné". Cítil se zde spíše jako v "domácím" vězení. Měl možnost přijímat různé návštěvy, měl svého osobního sluhu a měl  i svého osobního lékaře.
a
Kapucíni byli  jeho zpovědníci  ve věznici a pravidelně za ním docházeli na zpovědi. Když cítil že zemře napsal závěť. V závěti rozdělil svoje statky i peníze a s kapucíny se smluvil, že bude pohřben v kryptě jejich kostela.
a
Pověst říká, že plánoval svůj útěk z vězení právě kryptou kapucínského kostela, protože kapucíni nepohřbívají do země, ale pouze na podlahu.
a
www.ignisbrunensis.cz
Velitel věznice něco tušil, a tak nechal mrtvého barona Franze von Trencka ještě devět dní a devět nocí strážit, aby si byl jistý, že jeho prominentní vězeň neuteče.
a
O tom, že neutekl se můžeme sami přesvědčit ...
a
brno.idnes.cz
... Prosklená rakev ...
a
brno.idnes.cz
... barona Franz von Trencka v kryptě ...
a
... kapucínského kostela.
8fc040a8d6_63951613_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
a
Vyberte si svůj vánoční strom - hlasování do neděle 14. listopadu 2010.
a
3da7ea2e26_64028095_o2
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010