CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING - ČEŠI A SLOVÁCI NA MOŘI

15. října 2010 v 16:53 | P. Rohacek, J. Pacovský, V. Podlena, J. Frank |  Češi a Slováci na moři
a
a
Pro čtenáře od devíti let.
a
Češi a Slováci byli již v minulosti dobrými námořníky. V roce 1241 tatarské vojsko porazilo uherského krále Bélu IV. Ten zprvu ustoupil do Turce, později přesídlil do Nitry a nakonec musel uprchnout i se svou rodinou do Dalmácie, slunného pobřeží Chorvatska. Tam založil vojenskou flotilu sestavenou zprvu se sedmi trojveslic. Prvním velitelem, a admirálem se stal Marius Blažovský z Blažovic u Turce. Získal od krále neomezenou moc, mohl stavět další lodě a najímat žoldnéře a vládl nad mnohými dalmátskými ostrovy. Barva jeho admirálské vlajky byly zelená. Stejná, jako barva města Turec.
a
Zelená zástava slovenského admirála Mariusa Blažovského s dalšími památkami na uherské loďstvo je dodnes uchována v newyorském muzeu Metropolitan.
a
V muzeu ve Florencii jsou zase uloženy památky z doby krále Matěje, za jehož vlády byl admirálem uherské flotily pan Bebek z Plešivce.
a
V roce 1675 bylo z leopoldovského žaláře odvedeno jedenačtyřicet mužů na galeje do Neapole. Byli potrestáni za vzpouru. Ty, kteří přežili jeden rok těžké služby, se podařilo slovenským národovcům v roce 1676 z otroctví vykoupit.
a
www.venetidelmondo.com
V historii máme i jedince, kteří podnikli velkou námořní cestu. V análech je zaznamenáno, jak v roce 1546 plul s dalšími poutníky z Benátek do Palestiny pan Oldřich Prefát z Vlkanova.
a
www.rachelinafrica.com
V šestnáctém století podnikal námořní výpravu dobrodruh Moric A. Beňovský, který plul kolem Asie do Afriky. Potom působil na Madagaskaru, kde z francouzského pověření založil kolonii.
a
Poslal pozdrav z Madagaskaru a počínal si tam přitom velmi obratně. Dodnes jedna z nejdůležitějších ulic hlavního města Tananarive nese jeho jméno.
a
www.zsdobrichovice.cz
Beňovský byl také v roce 1770 patrně prvním z našich námořníků, který se plavil po čínských mořích.
aNejvíc Čechů a Slováků poznalo moře jako vojáci rakouské uherské mariny. V roce 1857 se z Terstu na cestu kolem světa vydala fregata Novara, v jejíž posádce byli i Češi.
a
"Největší zimu, kterou jsem zažil, bylo léto v San Franciscu," říká spisovatel Mark Twain.
a
www.nps.gov
Na úpatí vrchu nad zálivem v San Francisku je zvláštní památka na dva české námořníky, Jana Vondru z Čáslavi a Václava Kulíka z Tožic, z rakousko-uherské plachetnice Sklad.
a
Na památku svého zachránění při zkáze lodi tam postavili v roce 1862 kostelík se zvonkovou hrou přehrávající českou lidovou píseň Šla Nanynka do zelí.
041a9ca5ea_66898044_o2
čtvrereček modrý
čtvrereček modrý
a
www.pavelj.cz
a
V roce 1864 doprovázeli někteří čeští a slovenští námořníci dvaatřicetiletého (narozeného 6. července 1832) rakouského arcivévodu Ferdinanda Maxmiliána Habsburského do Mexika kde se ujal mexického trůnu. Bratra ...
a
... císaře a krále Františka Josefa I (sedícího na pohovce). Císař a král František Josef I. měl celkem tři mladší sourozence-bratry: Ferdinanda Maxmiliána (již shora uvedeného mexického císaře) a dále bratra Karla Ludvíka a bratra Ludvíka Viktora. Ferdinand Maxmilián měl nad svými třemi bratry ale velkou intelektuální převahu. Dne 27. černa 1857 se Ferdinand Maxmilián v Bruselu oženil s princeznou Charlottou Belgickou ...
a... Dcera belgického krále, jež se ve svém dynastickém fanatismu podobala poslední české královně Zitě, dokázala svého muže přesvědčit, aby v Mexiku zůstal.
a
Benito Pablo Juárez García - první mexický prezident
(21.3.1807 San Pablo Guelatao - 18.7.1872 Mexico City)
a
Ve funkci: od 19.1.1858 - do 18.7.1872
a
V Mexiku vládl zvolený shora uvedený prezident, který měl podporu svého lidu, jehož většina nikdy neslyšela o slavné "dynastii Habsburků" z Evropy.
a
Maxmiliánovy sny, jejichž uskutečnění záviselo na Francii, se roztříštily v okamžiku, kdy se Napoleon III. musel po intervenci Spojených států amerických z Ameriky stáhnout.
a
Těžce deprimovaný Maxmilián si už pohrával s myšlenkou na návrat do své vlasti, avšak právě jeho žena Charlotta ho dokázala přesvědčit, aby v Mexiku zůstal. Sama pak odjela do Evropy a snažila se v Evropě najít vojenskou a ideovou podporu pro svého muže a společnou věc. Avšak marně ...
a
Blahoslavený papež Pius IX., vlastnim jménem Giovanni Maria Mastai-Ferreti
(13.5.1792 Senigallia - 7.2.1878 Řím)
V letech 1846-1878 byl 255. papežem římskokatolické církve. Jeho pontifikát byl nejdelší v historii papežství.
a
... Po rozhovoru s papežem Piem IX. Charlotta ztratila rozum, zešílela. Nebohou ženu spoutali do svěrací kazajky a různými oklikami ji poslali zpátky do Belgie.
a
www.habsburg.estranky.sk
O smrti svého syna Ferdinanda Maxmiliána se jeho matka, císařovna Žofie, dozvěděla až o měsíc později: "Můj milý, dobrý syn! Zastřelen jako zločinec." truchlila císařovna Žofie pro svého oblíbeného syna. Císař a král František Josef I. takhle přišel o svého bratra.
a
K řadě osudových ran císaře a krále Františka Josefa I. se vztahuje i jeho slavná věta, že nezůstane "taky ničeho ušetřen". Dne 30. ledna 1889 spáchal za záhadných okolností sebevraždu korunní princ Rudolf, jediný císařův syn, dne 10. září 1898 byla v Ženevě zavražděna jeho žena, císařovna Alžběta a dne 28. června 1914 dal atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este, násleníka trůnu, podnět k první světové válce.
a
Tyto rány osudu potvrzovaly domněnky, podle nichž lpí na rodině Františka Josefa I. kletba, kterou prý vyslovila zoufalá hraběnka Batthyanyová, když byl její manžel Ludvík v roce 1849 na rozkaz, tehdy ještě devatenáctiletého císaře popraven: "Nebe a peklo ať zničí jeho štěstí, ať jeho rod zmizí z povrchu Země a on sám nechť je postižen v osobách, které miluje! Jeho život ať je zasvěcen zkáze a jeho děti nechť bídně zahynou!"
041a9ca5ea_66898044_o2
čtvrereček modrý
čtvrereček modrý
a
Pozor! ...
a
... Nezaměňovat s grófkou Bathoryovou ...
a
... takzvanou Čachtickou paní!
041a9ca5ea_66898044_o2
čtvrereček modrý
čtvrereček modrý
a
Slavný režisér Juraj Jakubisko se svou ženou Deanou ...
a
... na 22. festivalu českých filmů Finále 2009 v Plzni.
a
Mexická delegace nabízí Maxmiliánovi Rakouskému mexický trůn. V roce 1859 se na Maxmiliána obrátili mexičtí konzervativci s návrhem, aby se stal mexickým vládcem. Jejich nabídku nejprve nepřijal a jeho rodina jej od mexické koruny zrazovala. Nicméně po francouzské intervenci do Mexika armáda Napoleona III. pod velením generála Elieho Foreye dobyla Ciudad de México a vyhlásila císařství, Maxmilián roku 1863 korunu přijal. Dne 28. května 1864 vystoupil z plachetnice Novara na americkou půdu v mexickém Veracruzu. S sebou přivezl dobrovolnickou armádu složenou ze žoldnéřů všech možných národností, včetně Čechů. Od počátku čelil pokračující válce mezi francouzským expedičním sborem a republikánskými povstalci vedenými Benitem Juárezem, kteří odmítli uznat Maxmiliánovu vládu. Za svou rezidenci si zvolil Chapultepecký hrad, který stál na vrcholu chapultepeckého kopce a kdysi býval zátiším aztéckých vládců a později sídlem španělských místokrálů. Císař Maxmilián nechal postavit širokou cestu od svého paláce až do centra Ciudad de México a měl v plánu nechat se slavnostně korunovat v Metropolitní katedrále v Ciudad de México, ale korunovace se nikdy neuskutečnila kvůli neustálé politické nestabilitě. Prováděl reformy, ale nikomu se nazavděčil. Ke zděšení svých konzervativních stoupenců Maxmilián podpořil několik liberálních politických kroků navržených Juárezovou administrativou, např. pozemkovou reformu, náboženskou svobodu a rozšíření volebního práva nejen na vlastníky velkých pozemků. Poté, co v roce 1865 skončila Americká občanská válka mezi Unií a Konfederací, znovusjednocené Spojené státy americké začaly podporovat Juárezovy povstalce. Roku 1866 hrozba Maxmiliánovy abdikace byla zjevná i v zahraničí. Toho roku Napoleon III. stáhnul francouzský expediční sbor. Ačkoliv byl Napoleon III. ke stažení z Mexika donucen, jeho ústup znamenal těžkou ránu pro Mexické císařství. Maxmilián byl donucen se svými stoupenci uprchnout ze Ciudad de México, aby si zachránil alespoň život. Dne 19. ledna 1867 obsadil město Queretaro a opevnil se v klášteře de la Cruz. Tam císaře a velitele jeho gardy plukovníka Miguela Lópeze obklíčil Juárezův generál Escobena. Navzdory pokusu Maxmiliánových věrných generálů Miguela Miramóna a Tomáse Mejíi osvobodit císaře z obklíčení, padl po dvouměsíčním obléhání kvůli zradě plukovníka Lópeze klášter do rukou republikánů. Maxmilián byl zajat a postaven před válečný soud. Ten císaře spolu oběma jeho generály Miramónem a Mejíou odsoudil k trestu smrti. Evropští panovníci i mnoho osobností (například francouzský spisovatel Victor Hugo, či italský revolucionář a dobrodruh Giuseppe Garibaldi) žádali ušetření Maxmiliánova života, rakouský dvůr nabízel výkupné, znovu nastolený prezident Benito Juárez se však pod rozsudek podepsal.
a
Mexico
a
Benito Juárez - jmenovec prvního mexického prezidenta (z internetu)
a
Hi Benito!
a
Congratulations ...
a
Poprava císaře Maxmiliána v Mexiku. Po císařově levé ruce generál Miramóm a Mejía.
041a9ca5ea_66898044_o2
čtvrereček modrý
čtvrereček modrý
Poprava byla vykonána dne 19. června 1867 v Cerro de las Campanas za zvuků La Palomy. Maxmiliánovým posledním přáním bylo poslechnout si ještě jednou tuhle melodii, kterou si zamiloval během námořní služby v mládí. Před popravou mu věznitelé sdělili, že jeho žena Charlotta v Evropě zemřela, aby nemusel trpět vědomím že žije, ale je psychicky vyšinutá. Popravčí četa jeho i oba generály zastřelila ještě před tím, než dozněla melodie La Palomy. Maxmilián podplatil vojáky, kteří ho měli zastřelit, aby ho nestříleli do hlavy, aby se mu jeho matka, císařovna Žofie, mohla podívat do tváře. Zatímco generálové byli po sprše kulek okamžitě mrtví, Maxmilián první dávku přežil a musel dostat "ránu z milosti".
a
kaiserin-elisabeth.blog.cz
... V duševním pomatení pak Charlotta žila až do roku 1927.
a
Maxmiliánovo tělo bylo v Mexiku nabalzámováno, aby ho v listopadu 1867 na lodi Novara převezl admirál Wilhelm von Tegetthoff do Rakouska, kde byl pohřben ve vídeňských císařských hrobkách.
a
Ostrov Liss, dnes ostrov Vis v Chorvatsku. Jiní se 20. července 1866 zúčastnili bitvy proti italské flotile. Rakušané italskou flotilu napadli, přestože byli početně slabší. Bitva se odehrála v blízkosti Lissu, nevelkého ostrova v Jaderském moři. Rakouský admirál Persana v nelítostném boji padl.
a
www.marinersinternational.com
V roce 1872 se vydal z přístavu Bremenhaven parník s badateli K. Weyprechtem a J. Payerem na dvouletou výpravu do Arktidy.
a
Výprava objevila ostrovy Františka Josefa. Až na Weyprechta všichni důstojníci této výpravy pocházeli z našich zemí.
a
Naši námořníci se poté dostali až do Číny, kam rakousko-uherské loďstvo připlulo potlačit boxerské povstání.
a
Boxerské povstání bylo důsledkem postupného pronikání cizích světových velmocí na území Číny s cílem tuhle expanci zastavit.
a
a
Stojí za zmínku, že od roku 1883 ...
a
... byl skutečným vrchním velitelem veškeré válečné rakousko-uherské námořní moci pražský rodák Maxmilián Doudlebský ze Šterneku pocházející ze starého jihočeského rodu.
a
Čechoameričan Antonín Fiala v roce 1903 vedl výzkumnou výpravu na severní točnu. V lednu 1904 jeho loď i se zásobami podlehla velmi silné bouři. Několik mužů bouři přežilo a po půldruhém roce plném útrap a strádání byli v létě 1905 zachráněni.
a
Námořnická čepice z roku 1907. Před první světovou válkou sloužilo ve vojenské flotile rakousko-uherského námořnictva asi šest tisíc Čechů a Slováků.
a
www.frohlich.eu
Za války tento počet ještě vzrostl. Mnozí z našich námořníků byli ve vysokých funkcích.
a
www.infofila.cz
Boka Kotorská. K nejznámějším patří kontraadmirál Bořivoj Radoň, velitel těžkého křižníku Sant Georg, z něhož v ranních hodinách dne 1. února 1918 zahřměl signální výstřel ohlašující vzpouru v Boce Kotorské. Ke vzpouře se přidal i těžký křižník Kaiser Karl VI. Této námořní vzpoury se zúčastnila celá řada Čechů a Slováků. Není divu, vždyť tvořili plných jedenáct procent mužstva v námořním loďstvu rakouské armády. Bezprostředními podněty vzpoury se stalo nedostatečné stravování a špatné zacházení důstojníků s podřízenými. Nikdo ze vzpouřenců nepřerušil spojení s pevninou a vzpoura se následujícího dne zhroutila, protože se jí nepodařilo získat širší podporu. Posila vyslaná z přístavu vzpouru potlačila a přibližně osm set námořníků bylo pozatýkáno. Vůdcové vzpoury v Boce Kotorské byli za úsvitu 11. února popraveni. Jedním z nich byl i Čech, František Raš z Přerova, námořní poddůstojník, který po celou dobu povstání stál v čele rady námořníků a sehrál rozhodující roli při vyjednávání.
a
www.infofila.cz
Vojenský přístav v Pule. V květnu téhož roku bylo v Pule odhaleno další spiknutí, jehož cílem bylo zmocnit se torpédovky Tb 80. Dva přední osnovatelé spiknutí - jeden Čech a jeden Dalmatinec - byli na udání zatčeni a zastřeleni přede dvěma nastoupenými rotami námořníků, kteří byli vybráni ze všech lodí kotvících v přístavu.
a
V roce 1918 se rakousko-uherská monarchie rozpadla a utvořily se hned tři státy, které neměly vlastní přístup k moři: Rakousko, Maďarsko a Československo. Podpisem Versailleské mírové smlouvy a Barcelonské deklarace však bylo ustanoveno právo vnitrozemských států mít vlastní loďstvo. Všechny státy se zavázaly uznat vlajku na moři i těm zemím, které nemají mořské pobřeží. Ovšem tyto lodě musely být zapsány v určitém místě ležícím na území těchto států a toto místo se pak stalo mezinárodně uznávaným přístavem.
a
První lodí, která nesla československou vlajku, byl škuner-plachetník s pomocným motorem. Jmenoval se Kehrwieder (Vrať se zpět). Velitelem lodi byl československý státní občan, kapitán dálné plavby Alfréd Konderman, který už před první světovou válkou velel na mnoha zaoceánských lodích. V březnu roku 1920 byla na škuneru vztyčena československá státní vlajka a lodi byl zatím ponechán její německý název, protože v nově vzniklé republice Československé ještě nebyl zřízen námořní registr. Tři roky se plavil plachetní škuner po Baltském a Severním moři. Koncem roku 1923 měl být zapsán do nově vzniklého československého námořního registru při obchodním soudu v Praze a přejmenován na Rusalku. Na cestě před novým křtem však loď pohltilo rozbouřené moře. Nikdo z posádky, včetně kapitána, katastrofu nepřežil.
a
Zaoceánská loď Legie. Jako první se v nové republice pokusila Banka československých legií založit akciovou společnost pro námořní dopravu. Pokus se nezdařil a banka vlastnila pouze jednu transportní loď, kterou koupila od Japonců. Pojmenovala ji Legie. Loď nejprve přepravovala české legionáře z Vladivostoku do Evropy, později se plavila pár let za účelem obchodu. Nakonec byla prodána řeckému rejdaři a v roce 1933 se potopila poblíž Biskajského zálivu. O životě na této československé obchodní lodi napsal pěknou knihu její první palubní důstojník Bedřich Stožický. Knížka se jmenuje S palubou pod nohama.
a
zlin.cz
Další dvě lodě - Moravu a Little Evu - vlastnil Baťa. Šlo o malé, omsettunové parníky, které zakoupil Baťa pro dopravu kůží z Brazílie do Gdyně.
a
ec.europa.eu
Pod naší vlajkou jezdila i loď Arna JUDr. Veselého, která ztroskotala ve Středozemním moři při španělském pobřeží. Ani z její posádky se nikdo nezachránil.
a
www.namorniplavba.cz
Dne 1. dubna 1959 byla založena Československá námořní plavba, mezinárodní akciová společnost Dne 26. září 1994 byla zapsána změna názvu na Česká námořní plavba, akciová společnost. V roce 1994 byly akcie společnosti na jméno, na majitele i zaměstnanecké. Od 25. září 1995 pak pouze na majitele, od 7. prosince 2006 jsou všechny akcie na majitele v zaknihované podobě.
www.puzzleshop.cz
Za celou dobu své existence provozovala celkem čtyřicetčtyři českých námořních lodí. Velkým podílníkem se v ní stala Čína. Většinu posádky tvořili Číňané, pouze kapitán a několik členů posádky byli Čechoslováci. Později, když přestala Čína s Československem udržovat obchodní styky, Československá námořní plavba začala sama nakupovat lodě v cizině a osamostatnila se. Praha se stala rejstříkovým přístavem našich lodí a slovo Praha bylo napsáno na zádi všech našich lodí jako domovský přístav. Československá námořní plavba zanikla až v roce 1996.
041a9ca5ea_66898044_o2
čtvrereček modrý
čtvrereček modrý
Majoritní podíl akcií z kuponové privatizace získal tehdy Viktor Kožený, který v krátké době všechny, námořní lodě prodal jiným rejdařstvím.
a
Shora uvedené video žádný můj názor nevyjadřuje!
a
Osudy tehdejších československých lodí stejně jako osudy tehdejších československých námořníků mají mnoho společného. Jméno československých námořníků nebylo ve světě před listopadem 1989 moc známé. Protože Česká republika a Slovenská republika dnes už žádné vlastní lodě nemá, tak asi dvě stovky českých a slovenských námořníků se plaví na lodích zahraničních rejdařů. Česky a slovensky se mluví celkem na patnácti lodích, na některých z nich slouží dokonce kompletní české posádky od kapitána až po stewardy.
a
Připomeňme si jména všech českých zaoceánských lodí:
a
tuseniepravdy.blog
Jediná loď, která ztroskotala:
01) m/s Pionýr
Stalo se to dne 6. sprna 1969 čtyři míle od ostrova Mayaguana v Bahamském souostroví, ale celá posádka se tehdy zachránila. Ještě si povíme o jejím ztroskotání později více.
a
m/s Pionýr v rumunské Konstanci v roce 1961
Další lodě:
02) m/s Republika 1
03) m/s Julius Fučík
04) m/s Lidice
05) m/s Dukla
06) m/s Orava
07) m/s Ostrava
08) m/s Mír 1
09) m/s Kladno
10) m/s Jiskkra
11) m/s Orlík 1
12) m/s Košice
13) m/s Rebublika 2
14) m/s Brno
15) m/s Vítkovice
16) m/s Blaník
17) m/s Sitno
18) m/s Radhošť
19) m/s Kriváň
20) m/s Praha
21) m/s Mír 2
22) m/s Bratislava
23) m/s Třinec
24) m/s Slapy
25) m/s Lipno
26) m/s Orava
27) m/s Berounka
28) m/s Otava
29) m/s Sázava
30) m/s Vltava
31) m/s Karlovy Vary
32) m/s Dunaj
33) m/s Labe
34) m/s Tatry
35) m/s Šumava
36) m/s Svitavy
37) m/s Beskydy
38) m/s Svitava
39) m/s Šumava
40) m/s Jan Hus
41) m/s Jan Žižka
42) m/s Prokop Holý
43) m/s Jan Želivský
44) m/s
a
a
aHi Viktor! How are you? ...
a
lode_plachetnice.chamroka.cz
All hands ahoy!
a
Před názvem každé lodi se píše značka m/s, což v angličtině znamená "motor ship" - motorová loď
Námořní míle je vzdálenost rovnající se jedné minutě poledníku = 1852 m
Výraz "All hands ahoy!" = povel, který znamená "všichni muži na palubu". Při míjení dvou lodí se posádky zdraví máváním rukou a voláním, které nám připadá jako typicky české slovo: "Ahoj." Původ zvolání pochází ale z anglického výrazu: "Ahoy!", což znamená loď před námi. Postupně se z tohoto zvolání stal obecný námořnický pozdrav, který používají i vodáci na řekách a dnes už dávno zdomácněl také v běžném životě.
a
Pokračování ...
 


Komentáře

1 Jiří Tintěra Jiří Tintěra | E-mail | Web | 27. května 2017 v 13:31 | Reagovat

Vážení,
dovoluji si vás upozornit na chybný údaj. Bořivoj Radoň velel křižníku Sant Georg v hodnosti kapitána řadové lodi (Linienschiffskapitän) a v době vzpoury byl velitelem útvaru rakouskouherského námořního letectva. Do hodnosti kontradmirála (Kontreadmiral) byl povýšen 1. listopadu 1919 - to znamená až po PSV.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010