SEX-TEST (veršovaný příspěvek k sexuologické mnemotechnice) - pokračování - Jaroslaw Zimmermann

22. června 2010 v 11:53 | Jarda Roháček |  Sex-Test
A1-Místo kde byl naúosůedy súatřen
Místo, kde byl v historicky českých zemích naposledy spatřen Jaroslaw Zimmermann, rodák z rakouského města Freiwaldau-Bad Gräfenbergu in Schlesien, spíše známý jako Jára Cimrman. Jedná se o náhodnou shodu jmen s fiktivní postavou velkého českého génia Járy Cimrmana. Jaroslaw Zimmermann nemá nic společného, znovu opakuji, nemá nic společného, s fiktivní postavou velkého českého génia Járy Cimrmana. Jaroslaw Zimmermann je historicky autentická postava.
Klobouk 3
Každý správný frajer nosí klobouk značky Mayer!
Olomouc nádr 4
Do císařského vlaku Majestic Imperator přistoupili Jaroslaw Zimmermann-senior a Jaroslaw Zimmermann-junior (1876 Brünn) na nádraží v Olomouci dne 28. ledna 1881 odpoledne.
Vyškov stará pohl 5
Po té co Jára Cimrman-senior přijal pozvání korunního prince Rudolfa na panáka do vagónu Excelsior a opustil salonní coupé, projížděl vlak již Vyškovem na Moravě. Jára Cimrman-junior dostal velikou chuť na svoji housku se salámen, kterou měl zabalenou ve staniólu a uloženou ve svém příručním kufříku v síti určené pro příruční zavazadla, nahoře pod stropem salonního coupé, kam mu otec jeho kufřík umístil. Jára-junior vystoupil na plyšové sedadlo a levou rukou se přidržoval železné konstrukce, ve které byla síť s uloženým kufříkem ukotvena a pravou rukou uchopil kožené držadlo svého příručního kufříku.
a
V tom okamžiku se to stalo. Záchranná brzda umístěná nad vstupními dveřmi do salonního coupé z chodbičky vagónu (Jára-junior neseděl u dveří salonního coupé, ale seděl na druhé straně u okna a nemohl tedy o záchranou brzdu nevědomě nějak třeba zavadit), se náhle z neznámé příčiny sama uvolnila (jako by za ni někdo zatáhl) a císařský vlak Majestic Imperator začal nouzově brzdit a zastavil se ve stanici Vyškov na Moravě.
Hodiny
Bylo 15:23 hodin.
Vyškov v zimě nádr.
Zastavení ve stanici využili někteří z cestujících k ochutnávce vyškovského ležáku
a
a
Tady se vaří pivo již třistatřicet let Ve vlaku i na nádraží nastal v ten okamžik ohromný zmatek, jistě si to dovedete sami představit. Nikdo nevěděl co se vlastně stalo. Proč císařský vlak Majestic Imperator ve stanici zastavil? "Snad nečekaná návštěva císaře?" spekulovali někteří lidé. Nikdo neznal příčinu zastavení císařského vlaku ve stanici a všichni si kladli jen samé otázky a odpověď neznali na žádnou z nich. Pravda vyskytli se i lidé, co věděli všechno nejlépe. Naštěstí, kromě malého Járy, který v tom okamžiku stál na plyšovém sedadle a natahoval se zrovna pro kufřík, nikdo z přepravovaných osob neutrpěl zranění a rovněž nikdo nebyl smrtelně zraněn. Zřejmě všichni, mimo Járy, seděli na svých plyšových sedadlech. Ke škodě na majetku rovněž nedošlo. Jen malý Jára byl pěkně potlučen a jeho příruční kufřík se válel na podlaze salonního coupé i s kloboukem jeho otce značky Mayer, který byl rovněž v síti nad plyšovými sedadly jeho otcem odložen. Dámy byly ve velikém šoku. Některé plakaly, některé vzlykaly, některé propadaly hysterickému smíchu a přítomným pánům nezbylo nic jiného než dámy utěšovat, chlácholit či konejšit, aby se klidnily. Ze shora uvedeného důvodu odmítl Jára Cimrnan-senior zaplatit požadovanou pokutu za několikaminutové zpoždění císařského vlaku přímo namístě k rukám přednosty stanice ve Vyškově na Moravě, neboť byl zcela přesvědčen, že jeho malý syn Jára za nic nemůže a příčina nouzového zastavení císařského vlaku byla zřejmě v nějaké technické závadě na záchranné brzdě či že tenhle vynález, domníval se Járův otec, není zřejmě zcela dokonalý. Pokutu za syna Járu zaplatil otec až o více než dva měsíce později, přestože vyšetřeno nebylo tehdy vůbec nic. Jaká příčina to byla, že záchranná brzda spadla sama od sebe a císařský vlak nouzově zabrzdil? Na tuhle otázku otce i syna Cimrmanových, jakož i korunního prince Rudolfa nebyla v průběhu jejich života dána žádná odpověď.
imperátor kupé
Ale vraťme se nyní do salonního coupé otce i syna Cimrmanových, ve kterém oba onoho dne cestovali z Olomouce do Vídně, ale po té nehodě ve Vyškově na Moravě byli nuceni svoji cestu v Brně přerušit. Po té, co malý Jára Cimrman byl doktorem Josephem Kerzlem (1841), od roku 1879 osobním lékařem císaře Františka Josefa, v císařském vlaku Majestic Imperator ošetřen, pokračoval císařský vlak Majestic Imperator na své cestě do Vídně. A jak již bylo shora řečeno v Brně Jára Cimrman-senior se svým synem Járou vystoupil a cestu zde na více než dva měsíce přerušil. Až do začátku měsíce dubna, tedy do doby než se Jára ze svých zranění plně zotavil. Po celou dobu svého pobytu v Brně, respektive až do 1. či 2. dubna 1881 (je o tom záznam v listině, která je v současné době uložena v Praze a lze do ní na požádání nahlédnout) bydleli otec a syn Cimrmanovi v Grand hotelu, jen několik kroků od nádraží. Před odjezdem z Brna do Vídně, zaplatil pak Jára Cimrman-senior pokutu, za zpoždějí vlaku ve Vyškově na Moravě dne 28. ledna 1881, na nádražním poštovním úřadě Brno 2 poštovní poukázkou. Požadovaný obnos poukázal na bankovní účet Ředitelství Střední dráhy rakousko-uherských železnic se sídlem v Olomouci. Po příjezdu do Vídně sdělil Jára Cimrman-senior korunnímu princi Rudolfovi: "Rudolfe, nestálo by to za ty další nepříjemnosti s rakousko-uherskými úřady."
Korunní princ Rudolf portrét 170
Ještě v témže roce se Jára Cimrman-senior a Jára Cimrman-junior zúčastnili události nesmírného evropského významu, svatebního obřadu, na který je korunní princ Rudolf pozval již dne 28. lena 1881 při cestě císařského vlaku z Vyškova na Moravě do Brna. Korunní princ Rudolf pronesl tehdy památnou větu: "Járo," oslovil malého Cimrmana v salonním coupé "uvidíš za dva měsíce už nikdo nic nepozná a do mé svatby s belgickou princeznou Stefanií budeš už úplně v pořádku." A malý Jára to korunnímu princi Rudolfovi bezmezně věřil a vůbec o slovech korunního prince Rudolfa nepochyboval, neboť mu plně důvěřoval. Co jiného mu taky zbývalo. Potlučen byl Jára pěkně. Korunní princ Rudolf se nemýlil. Skutečně se pak stalo, tak jak předpovídal. Za dva měsíce byla zranění pryč a nic vidět už nebylo. Pokud by Jára někomu snad vyprávěl jaká zranění onoho zimního dne 28. ledna 1881 ve Vyškově na Moravě tehdy utrpěl, měl by smůlu. Už by mu to nikdo nevěřil. Jára se smál pak i po letech, když si na tu událost ve Vyškově na Moravě vzpomněl. Svatební obřad byl 10. května 1881. I to si Jára pamatoval. "Korunní princ Rudolf si vzal za ženu bigotní a nepůvabnou ženskou, s tou si přece nemohl vůbec rozumět, s tou to jeho manželství nemohlo nikdy fungovat," vyprávěl Jára ve voze při cestě do Gmundenu."Že zrovna tahle nenápadná dívka zaujala korunního prince Rudolfa, jenž byl velmi dobře obeznámen s krásnými ženami, je pro mne velmi těžko pochopitelné," prohlašoval tehdy Jára-junior. "Bylo až s podivem, že se jejich manželství nejprve vyvíjelo velmi dobře," pozastavoval se nad skutečností, kterou ani ve svém nejhorším snu nepředvídal, byl vývojem událostí překvapen a nevěřícně nad tím vším kroutil hlavou. "Jsem přesvědčen, že zřejmě svou manželku Rudolf zpočátku miloval," Jára vůbec nepochyboval. Skutečností je, že korunní princ Rudolf jeho otci šest měsíců po svatbě napsal: "Milý Járo, Stefanie je jediná, která by mě mohla k mnohému přimět."
Burgtheatre
Dodejme, že při seznámení s nevěstou v Bruselu si Rudolf ještě nebyl svou věcí tak jistý a pro všechny případy si sebou vzal v jistém smyslu známou dámu od divadla. Jaroslaw Zimmermann-junior se od hraběte Leopolda Gondrecourta dozvěděl, že Rudolf konzultoval ještě tuhle záležitost i s jeho dědečkem doktorem Alfrédem Zimmermannem, rakousko-uherským diplomatem (1833 Brünn) při svém posledním pobytu v Beskydech, při výstupu na Lysou Horu. Tehdy se jeho dědečka, doktora Alfréda Zimmermanna, Rudolf přímo dotázal: "Mám si vzít belgickou korunní princezmu Stefanii za ženu, respektive za matku svých budoucích dětí či mám si ji nevzít, doktore? Rudolf váhal, ženit se ještě nechtěl a Stefanie nesplňovala ani jeho představy, které měl o své budoucí ženě a zejména o matce svých budoucích dětí. Jeho dědeček doktor Alfréd Zimmermann se příšerně zachechtal a neřekl Rudolfovi nic. Inu diplomat, pomyslel si Jára. "Nakonec se přece jen svatba Rudolfa se Stefanií konala," řekl hrabě Járovi "Járo jsi na jejich svatební fotografii zachycen. A tvůj praprapra," ano třikrát, hrabě počítal dobře. "A tvůj praprapradědeček ze strany tvého otce, který byl hudebníkem a kapelníkem a na téhle jejich svatbě hrál o téhle události vyprávěl i svému synovi. A ..." Hrabě už nemusel víc říkat! Járovi to bylo hned jasné! "A tvůj otec," řekl tenhle dobře informovaný člověk dále Járovi "znal i rakouského kancléře."No, znal," upřesnil. "Sešel se s ním jen jednou a krátce. A podali si ruce."
a
Ale pozor! Ať nedojde k omylu. Korunní princ Rudolf měl jen jedno dítě. Právě děvčátko Alžbětu Marii (2.9.1883 Laxenburg - 16.3.1963 Vídeň) a byla takhle pokřtěna. "Erzsi," jak se jí pak říkalo není její třetí jméno, ale jen zkrácená forma maďarského překladu Alžběty. Korunní princ Rudolf měl ale veliké životní přání, chtěl mít i syna. Jeho dcera zůstala však jediným dítětem následnického páru, protože Rudolf nakazil svou manželku pohlavní chorobou, která další její těhotenství znemožnila. Mnohem později se vynořil "syn" z nedoloženého tajného manželství Rudolfa a vzdálené příbuzné, arcivévodkyně Marie Antonie, dcery posledního velkovévody Toskánska. Císař František Josef údajně složil v bance v Anglii jeden milion pro svého "přímého potomka", ale pan Pachmann, jak se "tajný syn" jmenoval, tento majetek nikdy nespatřil.
Rudolfinum v praze
Slavnostnímu otevření dne 7. února 1885 byl přítomen nejen korunní princ Rudolf, na jehož počest byl Dům umělců v Praze nazván Rudolfinem, ale i Jára Cimrman-senior.
a
Korunní princ Rudolf - Kronprinz Rudolf
(Rakousko, Francie, Německo, Itálie)
Režie: Robert Dornhelm
V hlavních rolích:
a
Max von Thun - Maximillian Romedio Johann Ernst Graf von Thun und Hohenheim (21.2.1977 Mnichov)
a
(18.11.1981 Florencie)
a
Korunní princ Rudolf v roli následníka trůnu usiloval o evropský mír a sblížení národů, což odporovalo smýšlení konzervativních kruhů kolem císaře. Miloval Prahu i své temperamentní Maďary. Politický sňatek s belgickou princeznou Stephanií mu příliš štěstí nepřinesl. Nevinná krása Mary Vetserové na něj zapůsobila jako blesk z čistého nebe. Oficiálně jim nebylo dovoleno spolu žít, odloučit se však od sebe nedokázali.
Korunní princ Ruda vysoká fotka
Korunní princ Rudolf František Karel Josef
(21.8.1858 zámek Laxenburg u Vídně - 30.1.1889 lovecký zámeček Mayerling u Vídně)
Když arcivévodkyně Žofie dostala telegram s obsahem: "Její Veličenstvo císařovna pracuje k porodu", okamžitě spěchala do zámku Laxengurg a dala vystavit Nejsvětější svátost oltářní. Každý, kdo právě neměl nějakou neodkladnou povinnost, se musel modlit.
Sisi vys. fotka
Matka korunního prince Rudolfa asi v roce 1853 na obraze Franza Xavera Winterhaltera
Byl to těžký porod, a když se večer Alžbětiny porodní bolesti dramaticky vystupňovaly, Žofie padla na kolena a začala se hlasitě modlit. 21. srpna 1958 ve 22 hodin 15 minut spatřil světlo světa vytoužený následník trůnu. Korunnímu princi Rudolfovi Františkovi Karlovi Josefovi byly do kolébky vloženy tři věci: Vrchní velení 19. pěšího pluku, vysoké vyznamenání Řád Zlatého rouna a dědické právo na říši obrovskou mocí i rozlohou.
císař
Otec korunního prince Rudolfa v roce 1865 na obraze Franza Xavera Winterhaltera
Také vůči císařovně se František Josef neprojevil jako škudlil, vždyť koneckonců splnila svou povinnost. Jeho díkem byl drahocenný náhrdelník ze tří řad perel v ceně 75 000 zlatých.
Rudolf svatební foto
Rakouský korunní princ Rudolf a belgická korunní princezna Stefanie. Celým jménem Stéphanie Clotilde Luise Hermine Marie Charlotte de Belgique (1865-1909). Na vídeňském dvoře nebyla Stefanie nikdy příliš oblíbená. Přezdívalo se jí "chladná blondýna" a "vlámská selka" a její tchyně ji dokonce nazývala "nemotorou".
zámeček 1889
Lovecký zámeček Mayerling u Vídně.
a
Za téměř jisté se považuje, že Rudolf v noci z 29. na 30. ledna 1889 zastřelil nejprve Mary Vetserovou a potom sám sebe. Pravděpodobně šlo o vraždu a sebevraždu muže, který "z přesycenosti odhodil svůj promarněný život". Protože příštího rána se ani po hlasitém klepání dveře ložnice neotevřely, musely být vylomeny. Naskytl se strašlivý pohled: sedmnáctiletá dívka ležela nahá a zbrocená krví na posteli, tělo císařova syna bylo zhroucené a vedle ležel revolver.
V rakvi Rudolf
Pravdou je, že Mary Vetserová stejně tak jako její matka Helena korunního prince zbožňovala.
Pohyblivbý čtenář prst
Díky matrikáři farnosti v rakouském městě Freiwaldau-Bad Gräfenbergu in Schlesien, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nebylo možno až dosud s jistotou říci, zda se manželům Marii Silvii a Paulu Zimmermannovým narodil synek Jaroslaw v mrazivé listopadové noci roku 1847, 1849, 1852, 1854, 1855, 1857, 1863, 1864, 1868, 1870, 1871, 1873, 1876. 1877 či 1878. V matriční knize narozených osob je, zřejmě odpadlým žhavým popelem kuřáka tabáku vypálená durch veliká díra a části stran matriční knihy chybí a dokonce některé listy jsou zcela vytrženy. "Matrikářův nejistý rukopis připouští dokonce i rok narození 1851," říká vídeňský profesor Jaroslaw Rohacek.
Wien - víděňské tramvaje
Čtyři typy vídeňských tramvají.
a
Nádherný výlet Járy Cimrmana-seniora se dvěmi mladými dámami ...
Mapa Pustevny
Trasa: Frýdek-Místek - Frenštát pod Radhoštem - Trojanovice - Pustevny - Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí - Branky na Moravě.
Znak frenštátu
Městský znak Frenštátu pod Radhoštěm. Dvě martinské husy! Náhoda či osud? Pravdou je, že maminka Jaroslawa Zimmermanna, pekla na Jaroslawovy narozeniny vždy dvě martinské husy. Každým rokem se Járův tatínek zlobil zbytečně. Byl totiž přesvědčen, že jedna martinská husa by mohla jeho synkovi, a rodině Zimmermannových, tedy pro tři osoby, stačit. Později došlo mezi manželi Zimmermanovými k dohodě. Lépe řečeno ke kompromisu. Paní Zimmermannová pak pekla jednu martinskou husu pro manžela a jednoho krocana pro synka. Dodejme, že paní Zimmermannová husu nejedla, dávala přednost krůtě či krocanovi. Krocana Jaroslaw zapíjel nejraději horkým punčem a teprve později si ke krocanovi oblíbil i pivo, které v dospělosti již zcela preferoval. Nejraději ze všech dobrých pivních značek měl Pilsner Urquell. Jaroslaw říkával: "Jsem doma všude ve světě, kde seženu láhev nebo plechovku Pilsner Urquell." Ano, pro Járu to byl symbol domova. A když měl ke svému pivu Pilsner Urquell ještě v cizině pečeného krocana, pak mu již nic nechybělo ke spokojenosti a cítil se všude jako doma. Z české kuchyně Jaroslaw nejvíce miloval vídeňský řízek, španělského ptáčka a italské špagety a tyhle pokrmy zapíjel opět svým oblíbeným nápojem. K italským špagetám měl rád i lehké toskánské bílé víno z vinic v okolí Florencie. Jak taky jinak. Jaroslaw ctil tradici rakousko-uherské kuchyně a neměl rád experimenty v jídle ani v pití. Ba, dá se říci, s mírnou nadsázkou, že experimenty v jídle i pití přímo nesnášel a přímo nenáviděl.
Bad Grafenberg
Freiwaldau-Bad Gräfenberg in Schlesien. Místní část Bad Gräfenberg. Teprve 15. černa tohoto roku se podařilo vídeňskému profesorovi Jaroslawu Rohackovi zjistit, že Jaroslaw Zimmermann se narodil na svatého Martina 11. listopadu, patrně v roce 1853 (?) (řádek: den, měsíc a rok narození je čitelný jen částečně) v rakouském městě Freiwaldau-Bad Gräfenbergu in Schlesien. Rodný a křestní list, vydaný jeho rodném městě dne 6. března 1853 a opatřený kolkem v hodnotě dvě koruny, nalezl profesor Rohacek v pozůstalosti své babičky Anny Zimmermannové, rozené Mádrové, ve staré truhlici na půdě její chalupy v Beskydech nedaleko Lysé hory, v době svého velikonočního pobytu v České republice. Shora uvedenou starou truhlici si přivezl profesor z České republiky do Vídně, kde se následně věnoval studiu starých písemností, v truhlici uložených.
a
Rakouské město Freiwaldau-Bad Gräfenberg in Schlesien ...
a
Vincenc Priessnitz portrét
Vincenz Priessnitz
(4.10.1799 Gräfenberg in Schlesien - 28.11.1851 Gräfenberg in Schlesien)
Slavný rodák Jaroslawa Zimmermanna byl ženatý jedenkrát a se svojí ženou Žofií (Sofií), která ho přežila jen o tři roky měl celkem osm dětí. Dva syny a šest dcer. První syn Vincenz František záhy zemřel. Pak se narodily dcery Žofie, Terezie, Marie, Anna, Antonie a Karolína. Až v roce 1847 se manželům Priessnitzovým narodil vytoužený syn Vincenz Pavel, který se měl stát pokračovatelem rodinné tradice. Podmínkou, uvedenou v závěti, však bylo, aby se mladý Vincenz Pavel stal vodním lékařem, což se však nesplnilo. Syn Vincenz Pavel studoval sice ve Vídni, ale studium nedokončil a navíc ve svých 37 letech předčasně zemřel. Zdraví jeho otce Vincenze Priessnitze sláblo, a tak se snažil po dobu, než bude jeho malý syn schopný převzít vedení lázní, nalézt vhodného zástupce. Tím se nakonec stal dr. Josef Schindler, vlastník vodoléčebného ústavu Potočná v Jizerských horách. Lázně převzal v roce 1853 a stál v jejich čele třicetosm let. Až do roku 1909 vlastnili potomci Vincenze Priessnitze většinu nemovitého majetku. V roce 1918 zemřela dcera Anna, poslední dítě manželů Priessnitzových. Za života Vincenze Priessnitze byly lázně v rakouském Slezsku vyhledávaným místem. Jezdil sem císařský dvůr, generálové, příslušníci evropské šlechty, spisovatelé a básníci.
Jaroslaw Zimmerman měl rád i moravskou slivovičku. Pravda, moc ji nevypil.
a
Jára Cimrman pomáhá u dědečka a babičky při sklizni cukrové řepy v Rakousko-Uhersku.
Laudon
"Kdo to mohl tušit, co taková nadměrná chuť na housku se salámem může způsobit. Jára za svá zranění skutečně nemůže. Možná, že si řeknete, že měl Jára vyčkat až císařský vlak zastaví a teprve pak měl na plyšové sedadlo vystoupit a natáhnout se pro svůj příruční kufřík. Možná vás i napadne, že měl Jára jít do vagónu Excelsior a tam si dát něco dobrého se svým otcem a korunním princem Rudolfem. Nebo měl možná, i to je jedna z mnoha možností, požádat o pomoc některou osobu ve vagónu císařského vlaku. Například vídeňskou grande cocotte Mizzi Kasparovou," říká generál Laudon, který zemřel v Novém Jičíně. Inu po bitvě každý generálem!
a
Hádanka pro začátečníky i pokročilé! Vyškov na Moravě 1881 je Valašské Meziříčí 1864. Že o tomhle nemůže Jára nikomu vyprávět, vídeňský profesor Jaroslaw Rohacek i Jára věděli. Jára si skutečně myslel, že si to všechno nechá až do smrti jen pro sebe. Profesor Rohacek měl pravdu: "A bude to ještě horší!" řekl tehdy Járovi. Ano, Jára nemohl v rodině o ničem mluvit. Sebeobrana a exkulpace, pokud by se stalo. "Celý případ je z pohledu práva úplný právnický nesmysl, vyložená pitomost!" Ano, tohle je názor nezávislé justice (fakticky). "Idioti!" Ano, tohle je názor nezávislých odborníků (fakticky). "Fašismus, nacismus - dvě zrůdné ideologie. A komunismus - zrůdná ideologie opačného zaměření!" Ano, tohle je názor Járy již od samého počátku.
Tři králové
Po Novém roce ...
telefon starý velice
... a po velikonočních svátcích roku 1909 se Jára rozhodl již jinak.
Tak dost!
M2a
Ve vídeňských archivech zjistil profesor Rohaček, že záchraná brzda v salonním coupé císařského vlaku Majestic Imperator byla vyrobena v červnu 1851 a koncem roku 1852 byla nainstalována v salonním coupé. Profesorovi se ve vídeňských archivech podařilo dále zjistit, že se záchranou brzdou se vyskytly vážné problémy již v září 1855, kdy František Josef cestoval na svatební obřad do Mariascheinu a dále v roce 1956 při jeho další cestě z Mariascheinu do Děčína, kdy navštívil dne 15. srpna 1856 i České Švýcarsko a plul tam na lodi mezi skalami a padajícími vodami (je to podle listiny, která je v osobním vlastnictví profesora Rohacka a podle fotografie). Následně v roce 1857, někdy na přelomu měsíce listopadu a prosince se vyskytl problém při cestě jeho choti Elisabeth-Sisi do Třebíče. Poté byla provedena generální oprava záchrané brzdy a v následujících letech se nevyskytly žádné vážné problémy, respektive profesor ve vídeňských archivech alespoň nic takového nenašel. Ba, právě naopak. Když František Josef a jeho choť Elisabetr-Sisi v roce 1860 navštívili v rakouském městě Freiwaldau-Bad Gräfenbergu in Schlesien bavorského krále Maxmilliána, který se v tomhle městě tehdy léčil, libovali si v císařském vlaku Majestic Imperator jak záchraná brzda dobře funguje. Ve vile textilního magnáta Josepha Raymanna a současně i starosty města, v první vile v tomhle rakouském městě postavené v anglickém stylu, ve které byli tehdy hosty při své návštěvě Priessnitzových lázní se profesorovi podařilo získat další cenné svědectví. I zpáteční cesta z města Freiwaldau-Bad Gräfenbergu in Schlesien do Vídně proběhla bez komlikací. Se záchranou brzdou nebyl žádný problém. Další problémy se záchranou brzdou se vyskytly až dne 17. listopadu 1863 na železničním viaduktu nedaleko Dolních Kounic, při cestě Františka Josefa z Brna do Vídně. Vypráví se, že než závada na záchrané brzdě byla odstraněna, přešel František Josef přes železniční most, klenoucí se nad údolím řeky Jihlavy, pěšky. Problém se záchranou brzdou byl pak dne 25. listopadu 1863 opětovně na téže železniční trati, mezi železničními stanicemi Moravský Krumlov a Rakšice, a poté byl železniční vagón císařského vlaku ve Vídni pak odstaven a jeho generální oprava probíhala ještě i v roce 1864. Dne 23. srpna 1864 (je to opět podle listiny, která je v osobním vlastnictví profesora Rohacka) byl železniční vagón císařského vlaku prokazatelně již na trati a problém se záchranou brzdou, který se tehdy vyskytl, byl pak vůbec nejhorší. V železniční stanici Valašské Meziříčí záchranná brzda téměř selhala. I tehdy se však podařilo závadu na záchrané brzdě namístě ostranit a císařský vlak Majestic Imperator v pořádku dorazil do Prahy na Kaiser Franz Joseph Bahnhof. Dlouhodobá a nadměrná zátěž na pevno nainstalované záchrané brzdy na stěně salonního coupé, způsobila pak, že záchraná brzda dne 28. ledna 1881 při cestě císařského vlaku, z Prahy do Vídně selhala ve Vyškově na Moravě úplně. Ano, ve stanici Valašké Meziříčí se neměla záchraná brzda již v roce 1864 opravovat. Škoda, že se na únavu materiálu nepřišlo již tehdy. Tehdy měla být záchraná brzda neprodleně vyměněna. Kus za kus. Za těch dvacetdevět let, kdy byla záchraná brzda v provozu pamatovala už mnoho událostí (fakticky).
Vozy císařského vlaku
Únava materiálu již před téměř sedmnácti lety a ještě téměř sedmnáct let záchraná brzda byla v provozu.
Sv Martin
Přijel k nám bílý kůň zalehl nám celý dvůr (mnemotechnická pomůcka jak si zapamatovat datum narození Jaroslawa Zimmermanna).
Lysá hora
Lysá Hora z Frýdlantu nad Ostravicí - nejvyšší hora v Beskydech (1232 m).
Dojče reichPo záboru Sudet v roce 1938 dokonce nejvyšší hora v Protektorátu Čechy a Morava.
Příčina zranění Zimmermannova syna Járy v salonním coupé císařského vlaku Majestic Imperator byla objasněna již dne 28. ledna 1881 odpoledne ve Vyškově na Moravě. Tedy ještě dříve než císařský vlak dojel do své cílové stanice ve Vídni.
a
3/5
73d9c66678_66024382_o2
a
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010