Něco pro maturanty a pro právníky aneb v matematice klademe největší důraz zejména na logické myšlení a přesné matematické vyjadřování

10. května 2010 v 11:04 | Šárka, JUDr. Zahálka |  05/2010
Vzorce
... V matematice klademe zejména největší důraz na logické myšlení a přesné matematické vyjadřování ...
a

... Dva příklady pro maturanty i pro právníky ...

... Příklad první je z knihy Petra Bendy, Berty Daňkové a Josefa Skály - Sbírka maturitních příkladů z matematiky a je v knize uveden jako první: "Kolik procent činí odpad, jestliže z plechu tvaru rovnostranného trojúhelníka o straně a vyřízneme maximální kruh?" To je snadné. Jistě už máte správný výsledek. Příklad druhý je trošku složitější: "Zaměstnanec dojížděl z obce A, místa svého bydliště do obce B, místa svého pracoviště. Ke své poslední cestě z obce A do obce B použil dne 27. ledna osobního vlaku s pravidelným odjezdem ve 4.15 hodin a do zaměstnání přišel téhož dne a včas (pracovní směna začínala zaměstnanci v 6.00 hodin). Ke své zpáteční cestě z obce B do obce A, po ukončení pracovní směny (pracovní směna končila zaměstnanci v 6.00 hodin), následujícího dne 28. ledna, zaměstnanec použil spěšného vlaku s pravidelným odjezdem ve 14.40 hodin a domů přišel dne 1. dubna téhož roku, v pozdních odpoledních hodinách. Co zaměstnance zdrželo, kde byl, co dělal a s kým se sešel?" ... (Řešení druhého příkladu: Mohu vám sdělit jen tolik, že ze shora uvedeného je patrno, že zaměstnanec nakonec domů přišel. A tak o co vlastně jde? Ano, někteří lidé by rádi dělali tlusté čáry za vším. Nic proti tlustým čarám v podstatě nemám, ale dělat, že problém neexistuje? To je zcela nepřijatelné! Ano, to nelze! Nejprve je nutné se se vším bezezbytku vypořádat. A pak se uvidí!) ...
Pitevna
... Mireček vše vysvětluje kamarádům ... "Ale žádná legrace to nebyla," říká možná! "Mohla by to být legrace, ale legrace to nebyla!" říká snad a v tomhle se nemýlí. Legrace to skutečně nebyla a není. Byl to a je to naprostý konec ... Mireček je srandista. A zaměstnanec rovněž ...
a
... "Co se stalo ve spěšném vlaku? Srdeční nebo mozková příhoda? Či snad něco jiného? Příčinu případného úmrtí a všechny další okolnosti by mohla "odhalit" případná pitva! Vyčkejme na její výsledek!" klade si otázky okresní prokurátorka JUDr. Pilátová a v protější budově Okresního výboru Komunistické strany Československa ve Vyškově přikynují! Že by něco věděli? Pochybuji. Skuteční viníci potrestání unikli. Nevadí. Mají hroší kůži a dokáží jen vše bagatelizovat a o ně nikdy nešlo a nejde o ně ani dnes.Ti pokud by se dostali znovu k moci ... Zase by zavírali a snad by i  věšeli ...  Vyloučit se to zcela nedá. Jinak nic proti slušným lidem, odlišného politického názoru,  nemám! No, slušným lidem? Spíše by bylo výstižnější říci: jinak nic proti, snad poněkud  naivním lidem nemám ... No, spíše by bylo přece jen lepší již nic neříkat ...
a
... Smrtí to tehdy skutečně neskončilo, ale zaměstnanec byl potlučen pěkně. A věděli to všechny orgány činné v tehdejším trestním řízení! ...
a
... Případ jak z počátku padesátých let minulého století, řečeno s mírnou nadsázkou, ale zejména pak se zřetelem k obětem z téhle temné a kruté doby (tenhle případ je z doby až o třicet let později) ...
Pavel a jeho kamarád ve vlaku
... Naštěstí to byly i filmy režiséra Dušana Kleina ...
a
 ... které zaměstnanci v následujícím období pomáhaly ...
a
... A bylo to i mnoho dalších příznivě nakloněných osob. Bez toho by to nešlo zřejmě skutečně přežít! Pomohlo tehdy to, že bylo zveřejněno to, co mělo být utajeno.  Už to tenkrát ani jinak nešlo. Další stanice ...
Mapa Přerov vpravo
... Mapka střední Hané ...
Justice
... "Shora uvedený případ byl zcela jasný již od samého počátku. Pokud bych tenhle případ sama neznala a nebyla od samého počátku celému řízení osobně přítomna, nevěřila bych, že se takové věci vůbec děly," říká nezávislá justice dnes. Respektive tohle říkala v době přezkumného řízení ve smyslu zákona č. 119/90 Sb. o soudní rehabilitaci ( plná rehabilitace) ...
... Nevinný člověk mohl být několikrát již po smrti ...
JUDr. Zahálka
... Ano, je to tak. Nezávislá justice má objektivní pravdu. A kolik osob případ znalo? Zeptejme se opačně! Je snad ještě dnes někdo, kdo případ nezná a znát by jej měl? Příběh je možná trošku pozměněn, ale je autentický, alespoň v tom, že jméno okresní prokurátorky je skutečné! V době rehabilitačního řízení již tahle osoba nežila. Měla toho mnoho špatného na svědomí. Tohle nebyl její ojediněný případ. A zaměstnanec? Nevím, možná, že ještě žije, pokud již nezemřel. To co se stalo tehdy, může se stát i dnes a může se to stát každému. To je názor nezávislé justice. Není to nic subjektivního, prosím. Důležité je jen jedno! Aby justice byla nezávislá a občan mohl své právo účinně uplatnit, cítí-li potřebu! A už jen pro úplnost tedy dodejme: Policistou zmlácený zaměstnanec, rasově čistý Čech, který tehdy dělal vše co uměl a na co měl, aby nad závislou justicí alespoň trošku zvítězil, do protokolu tehdy uvedl: "Zmlátili mě skini. Zavinil jsem si to všechno sám. Příliš jsem se opaloval!" Orgány činné v tresním řízení věděly, že si zaměstnanec vymýšlí. Zkrátka justice to již tehdy věděla: Zaměstnanec skiny vůbec onoho dne nepotkal, ale nezbylo jim nic jiného, než zaměstnanci uvěřit! Skutečností však zůstává, že zaměstnanec jednoho skina přece jenom znal. Bylo to ale až o mnoho let později. Stávalo se někdy, že když tento mladý skin šel se svými kamarády po ulici, a zaměstnance uviděl na chodníku na druhé straně ulice, že zaměstnance slušně pozdravil i na dálku a ostatní kamarádi se po něm rovněž opičili a i oni zaměstnance slušně pozdravili. Jednou se stalo, že zaměstnanec tohohle mladého skina opět potkal a byl velice překvapen tím, jak civilně byl mladý skin oděn. Zaměstnanec mladého skina oslovil jeho křesním jménem a zeptal se ho překvapeně: "Ty už nejsi u skinů?" A mladý skin, který zaměstnanci tykal a oslovoval ho rovněž jeho křesním jménem, odvětil zcela upřímně: "Už jsem se na ně vysral," a oslovil zaměstnance jeho křesním jménem. A už jen pro úplnost dodejme, že mladý skin byl synem jeho kamaráda, respektive synem kamarádovi přítelkyně Jarky ...
Papoušek
www.papousci.chovatel.info
... Jarka chovala v kleci na balkóně korelu. To jen, aby se vědělo o jakou Jarku se jedná! Korela dělala na balkóně veliký hluk již po ránu a to kamaráda budilo. Ten to pak vyřešil tím, že korele dal, tak aby o tom samozřejmě nikdo neměl ani tušení, svobodu ...
Obloha
... Zkrátka klec s rušivým ptákem otevřel a ptáka vypustil do volné přírody. A víte, co si myslím? Člověk, který neumí ani dva shora uvedené příklady spočítat ... Ano, měl by z řad justice odejít a nezasahovat již do osudu jiného člověka. Tohle platí ale jen tehdy, činil-li tak takovýhle člověk nevědomně. Činil-li tak takovýhle člověk vědomě, pak nemá vůbec co v justici pohledávat! To je můj názor a jak je známo, názory se liší. Ale o tohle se v daném shora uvedeném případě nejedná (fakticky)! Tenhle případ je jasný od počátku. S odsouzením tohohle člověka se počítalo od samého počátku. Pokud by se tenhle člověk při první příležitosti oběsil, či svůj život jinak skončil, v příčinné souvislosti s protiprávním postupem justice (fakticky) ... Vůbec bych se nedivil ...
Dnes nahoru
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010