"Škatulkování" - pro poučení i zábavu - dokončení

29. dubna 2010 v 10:57 | Jiří Benada |  04/2010
27
zpravy.idnes.cz
Pod slovem atentát si ne všichni lidé představují totéž. Slovník cizích slov říká: "Atentát je vražedný útok na někoho, zvláště na osobu společensky významnou." Atentáty mě zajímají z hlediska lékařského i historického. Z hlediska lékařského, jako zájemce o vědy psychologicko-psychiatrické, jako projev agrese s různou motivací. Je zajímavé, že atentátníci bývají většinou lidé odlišní od ostatních. Podivíni a lidé nápadní, akcentované osobnosti, anomální osobnosti, psychopati a někdy snad i psychotici.
1
commons.wikimedia.org
19
Reinhard Heydrich, celým jménem Reinhard Tristan Eugen Heydrich,
zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě a náčelník bezpečnostní policie
a bezpečnostní služby. SS-Obergruppenführer a generál policie.
(7.3.1904 Halle an der Saale - 4.6.1942 Praha)
21
www.fdb.cz
Vyšší princip
Film, Československo, 1960, režie Jiří Krejčík
Vyšší princip Jiřího Krejčíka stál spolu s Weissovým filmem Romeo, Julie a tma z roku 1959 (v naší kinematografii u zrodu toho, co se v literatuře charakterizuje jako druhá vlna válečné prózy. Po letech schematizmu a zplošťujícího heroického patosu se na konci padesátých let minulého století dostala pozvolna ke slovu díla, jež téma války zkomornila a v nichž hrdinství těch, kteří se postavili na odpor zlu a nacistické krutosti, už nebylo na první pohled tolik zjevné. Krejčík přitom sáhl po jedné z těsně poválečných povídek Jana Drdy, jejíž kratičký text spolu s autorem výrazně dotvořil. Ve filmové verzi stejnojmenné povídky tak není veškerá pozornost upřena pouze na neokázale statečné gesto staromládeneckého latináře, ale významnými se stávají i postoje studentů, pedagogů gymnázia a také celého maloměsta, všech těch, kteří jsou v čase heydrichiády vystaveni nemilosrdnému teroru. Vedle tlumeného holdu lidské odvaze zde Krejčík poprvé od konce války ukázal, co zmůže všudypřítomný strach, a také zrušil falešnou iluzi o jednotě národa semknutého v boji s nepřítelem. Svůj film přitom postavil nejen na emotivně působivých hereckých výkonech, ale rovněž na výsostném režijním umění. Jeho střízlivě vedené líčení se každou chvíli nepozorovaně překlání do polohy jitřivé citovosti, vyvolávající již v několika diváckých generacích spontánní pohnutí. (Oficiální text distributora)
18
www.fdb.cz
22
www.fdb.cz
6
6
27
 zpravy.idnes.cz
24

Z hlediska vyššího principu mravního ...

AAAA Pistole

Vražda na tyranu není zločinem!

24

První mezinárodní skandál Republiky československé!

16
Jaroslav Haškek "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, díl I. V zázemí" - Práce, vydavatelství knih, edice Dikobraz - ilustrovaná knížnice satirické a humoristické literatury domácí i cizí, svazek 14, vydání čtrnácté, v Práci první - 1951
2
František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria arcivévoda Rakouský - d'Este
(18.12.1863 Štýrský Hradec - 28.6.1914 Sarajevo)
následník rakousko-uherského trůnu a synovec císaře a krále Františka Josefa I. František Ferdinand d'Este měl v plánu, po usednutí na trůn, uskutečnit přeměnu Rakousko-Uherské monarchie ve federaci Spojených států Velkého Rakouska.
4
"Tak nám zabili Ferdinanda," řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistotných oblud, kterým padělal rodokmeny.
Kromě tohoto zaměstnání byl stižen rheumatismem a mazal si právě kolena opodeldokem.
"Kerýho Ferdinanda, paní Müllerová?" otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena.
"Já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou u drogisty Průši… a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku… Vobou není žádná škoda."
"Ale, milostpane, pana arcivévodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho."
"Ježíšmarjá," vykřikl Švejk, "to je dobrý. A kde se mu to, panu arcivévodovi, stalo?"
"Práskli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, vědí. Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu."
6
6
6
Vracela se slavná historie římského panství nad Jerusalemem. Vězně vyváděli i představovali je před Piláty roku 1914tého dolů do přízemku. A vyšetřující soudcové, Piláti nové doby, místo aby si čerstvě myli ruce, posílali si pro papriku a plzeňské pivo k Teissigovi a odevzávali nové a nové žaloby na státní návladnictví. Zde mizela po většině všechna logika a vítězil §, škrtil §, blbl §, prskal §, smál se §, vyhrožoval §, zabíjel §, neodpouštěl. Byli to žongléři zákonů, žreci liter v zákoníkách, žrouti obžalovaných, tygři rakouské džungle, rozměřující sobě skok na obžalovaného podle čísla paragrafů.
11
Vyjímku činilo několik pánů (stejně jako i na policejním ředitelství), kteří zákon nebrali tak vážně, neboť všude se najde pšenice mezi koukolem.
K jednomu takovému pánovi přivedli Švejka k výslechu. Starší pán, dobromyslného vzezření, který kdysi, vyšetřuje známého vraha Valeše, nikdy neopomenul jemu říci: "Račte si sednout, pane Valeš, právě je zde prázdná židle."
Když Švejka přivedli, požádal ho ve vrozené jemu roztomilosti, aby si sedl, a řekl:
"Tak vy jste tedy ten pan Švejk?"
"Já myslím," odpověděl Švejk, "že jím musím bejt, poněvadž i můj tatínek byl Švejk a maminka paní Švejková. Já jim nemohu udělat takovou hanbu, abych zapíral svoje jméno."
Laskavý úsměv přelétl po tváři vyšetřujícího soudního rady:
"Vy jste ale nadrobil pěkné věci. Vy toho máte mnoho na svědomí."
"Já mám toho vždycky mnoho na svědomí," řekl Švejk, usmívaje se ještě laskavěji než pan soudní rada; "já mám toho, může bejt, ještě víc na svědomí, než ráčejí mít voni, vašnosti."
"To je vidět, podle protokolu, který jste podepsal," neméně laskavým tónem řekl soudní rada, "nedělali na vás nějaký nátlak na policii?"
"Ale kdepak, vašnosti, já sám jsem se jich optal, jestli to mám podepsat, a když řekli, abych to podepsal, tak jsem jich uposlechl. Přece se nebudu prát s nimi kvůli mýmu vlastnímu podpisu. Tím bych si rozhodně neposloužil. Pořádek musí bejt."
"Cítíte se, pane Švejku, úplně zdravým?"
"Úplně zdravým, to právě ne, vašnosti pane rado. Mám rheumu, mažu se opodeldokem."
"Starý pán se opět laskavě usmál: "Co byste tomu řekl, kdybychom vás dali prohlédnout soudními lékaři?"
"Já myslím, že to se mnou nebude tak zlý, aby ti páni ztráceli se mnou zbytečně čas. Mě už prohlédl nějakej doktor na policejním ředitelství, jestli nemám kapavku."
"Víte, pane Švejku, my to přece jen zkusíme s těmi pány soudními lékaři. Sestavíme pěkně komisi, dáme vás do vyšetřovací vazby, a zatím si pěkně odpočinete. Zatím ještě jednu otázku. Vy jste prý podle protokolu prohlašoval a rozšiřoval, že vypukne teď někdy brzy válka?"
"To prosím, vašnosti pane rado, vypukne co nejdřív."
"A nemíváte někdy občas nějaké záchvaty?"
"To prosím nemám, jen jednou málem byl by mne zachvátil nějakej automobil na Karlově náměstí, ale to už je řada let."
Tím byl výslech ukončen, Švejk podal panu soudnímu radovi ruku a vrátiv se do svého pokojíka, řekl ku svým sousedům: "Tak mě budou kvůli té vraždě na panu arcivévodovi Ferdinandovi prohlížet soudní lékaři."
29
Případ je úplně jasný. Vyšetřování je zbytečné!
6
6
28
Sarajevo v neděli 28. června 1914 ...
Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este, který se stal záminkou k rozpoutání první světové války. Osobní řidič Františka hraběte Harracha, majitele panství Velké Meziříčí, pan Leopold Lojka zahlédl, jak Gavrilo Princip vyběhl z kavárny, oběhl otevřený kabriolet značky Gräf & Stift, s vídeňským číslem A-II-118, a dvakrát vystřelil. Než dojeli do guvernérova paláce byli následník trůnu i kněžna mrtvi. Kněžna zemřela dříve než její manžel, byla zasažena do pravé strany podbřišku a příčinou smrti bylo vnitřní vykrvácení. Františka Ferdinanda zasáhla kulka do krku, proťala krční tepnu a uvízla v páteři. Princip se chtěl zastřelit, ale to se mu nepodařilo, rozkousl kapsli s kyanidem draselným, ale jed vůbec neúčinkoval. Byla to asi původně kyselina kyanovodíková, ta se mění a stává se časem úplně neúčinnou. Byl chycen a zbit tak, že se zprvu zdálo, že to nepřežije. Přežil však, byl souzen, odsouzen na doživotí a uvězněn v Terezíně. O jeho psychice mnoho nevíme.
7
hevlin.unas.cz
Otevřený kabriolet Františka hraběte Harracha značky Gräf & Stift s vídeňským číslem A-II-118, ve kterém byl zavražděn v Sarajevu v neděli 28. června 1914 následník trůnu František Ferdinand d'Este se svojí paní-kněžnou Žofií,
3
cs.wikipedia.org
je dnes vystaven ve Vojenském historickém muzeu ve Vídni.
17
Atentátníkova vražedná zbraň-pistole.
Škatulkování Mulerová švejk
"Pan arcivévoda byl hned hotovej, milostpane. To vědí, že s revolverem nejsou žádný hračky. Nedávno taky si hrál jeden pán u nás v Nuslích s revolverem a postřílel celou rodinu i domovníka, kterej se šel podívat, kdo to tam střílí ve třetím poschodí." - "Některej revolver, paní Müllerová, vám nedá ránu, kdybyste se zblázlili. Takovejch systémů je moc. Ale na pana arcivévodu si koupil jistě něco lepšího a taky bych se chtěl vsadit, paní Müllerová, že ten člověk, co mu to udělal, se na to pěkně voblík. To vědí, střílet pana arcivévodu, to je moc těžká práce. To není, jako když pytlák střílí hajnýho. Tady jde vo to, jak se k němu dostat, na takovýho pána nesmíte jít v nějakejch hadrech. To musíte jít v cylindru, aby vás nesebral policajt." - "Vono prej jich bylo víc, milostpane."
10
Gavrilo Princip ve vězení v Terezíně
(25.7.1894 Obljaj, Bosna a Hercegovina - 28.4.1918 Terezín)
12
 www.franzferdinand.cz
Po Žofii a Františku Ferdinandovi zůstali na Konopišti v létě 1914 tři sirotci. O čtyři roky se k nim zcela odsouzeníhodným způsobem zachovala i nová československá státní moc - ač tyto děti nebyly příslušníky habsburského rodu, jejich rozsáhlý majetek po zemřelých rodičích jim byl konfiskován a musely novou republiku opustit, přičemž byly vystaveny ponižujícím prohlídkám od zdivočelé luzy.
Republika československá si tímto chováním přivodila první mezinárodní skandál. Žádný z tehdejších zákonodárců si však neuvědomil chybu, které se parlament dopustil. Poté, co byli Habsburkové zákonem zbaveni českého trůnu, stali se jeho pretendenty právě Hohenbergové. Český sněm totiž renunciaci ohledně českého trůnu de iure neuznal a parlamentem Republiky československé této možnosti také zbaveni nebyli. Není tedy bez zajímavosti, že případný adept českého trůnu je po otcově i matčině linii přímým potomkem prvního českého panovnického páru, knížete Bořivoje a jeho manželky svaté Ludmily.
9
www.franzferdinand.cz
Fotografie z roku 1917
Žofie Marie Františka Antonie Ignácie Alberta kněžna z Hohenbergu
(24.7.1901 Konopiště - 27.10.1990 Thannhausen)
15
www.franzferdinand.cz
Fotografie z roku 1917
JUDr. Maximilian Karel František Michal Hubert Antonín Ignacius Josef Maria kníže (vévoda od roku 1917) Hohenberg
 (29.9.1902 Vídeň - 8.1.1962 Vídeň)
26
 www.franzferdinand.cz

Fotografie z roku 1917
Ing. Arnošt Alfons Karel František Ignac Josef Maria Antonín hrabě Hohenberg
(27.5.1904 Konopiště - 5.3.1954 Štýrský Hradec)
20
 Vznik Československa po první světové válce. Hranice nově vzniklých států červeně a státy právě zaniklého Rakouska-Uherska šedě (pokud jsou rozdílné od nových)
a
Československá vlajka používaná v letech 1918 až 1920
8
adam.cas.sk
6
6
23
6
6
25
Sarajevo 15. března 1996
13
TOPlist
3da7ea2e26_64028095_o2
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010