Dekameron 6/1 - Dáma a kavalír

4. března 2010 v 10:03 | Philomele, Riccardo |  Dekameron
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Fiesole
Katedrála ve Fiesole
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Fiesole
a
Šestý den Dekameronu začíná příběhem šlechtice, který vezme k sobě na koně paní Orettu, při čemž jí vypráví povídku, ale tak neobratně, že jej dáma prosí, aby jí s koně sesadil ...
V šestém dnu se v Elisině družině vypráví o lidech, jež svojí duchapřítomností zabránili mnohé zlomyslnosti, anebo rychlou odhodlaností ušli škodě, nebezpečí a trápení.
V obvyklou hodinu svolala královna svoji družinu a rozsadila ji na trávníku u pramene.
Po té pokynula Philomele, aby začala vyprávěti a tato se vesele ujala slova:
a
Jak víte, není tomu dávno, dlela v našem městě šlechtična Oretta, manželka signora Geri Spiny, vynikající rozumem a vtipem.
Zdroj: http://www.karnevaly-pujcovna.cz
Konajíc jednou pěšky v průvodu větší společnosti dlouhou cestu do vzdálenějšího okolí, byla velmi unavena.
To zpozoroval jeden z kavalírů a pravil: "Libo-li vám, madonno, zkrátím vám cestu zábavným příběhem, takže se vám bude zdáti, že jedete koňmo."
Dáma odvětila, že jí to bude příjemno a žádala rytíře, aby začal vyprávěti.
a
Zdroj: http://www.fencingonline.com/
Rytíř byl však lepším šermířem než řečníkem a proto příběh, který začal sice pěkně vyprávěti, zkomolil, zaměňuje jména osob a opakuje jednu větu osm až desetkráte. Donně Orettě vyvstával pot na čele a konečně se jí z tohoto vypravování udělalo nevolno.
Když se však rytíř zamotal ve svém příběhu tak, že nemohl z toho vyjíti, roztomile mu pravila:
a
"Signore, váš kůň divně kluše, dovolte mi, abych s něho sestoupila."
Kavalír na štěstí pochopil a přijav tuto poznámku jako žert, počal dámu baviti hovorem a jiných předmětech, který se jí více líbil.
Dívky chválili vtipnost donny Oretty, královna je však přerušila, pokynuvši Pampinee, aby pokračovala, načeš tato začala:
"Papež Bonifacius, u něhož Signor Geri Sina, manžel donny Oretty, byl ve veliké přízni, poslal jednou do Florencie několik vznešených šlechticů v nutné záležitosti," začala s vyprávěním dalšího příběhu Pampinea ...

Philomele & Riccardo

(16.7. 1313 zřejmě v Certaldu, Toskánsko - 21.12.1375 v Certaldu)
italský renesanční básník, autor novel a románů. Je všeobecně považován za zakladatele italské umělecké prózy.
Tři jeho citáty:
Lépe je pykat za to, co jsme si užili, než litovat to, co jsme propásli.
V lásce vyhrává ten, kdo miluje méně.
Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic.
Životopis:
Giovanni Boccaccio se narodil jako nemanželský syn zástupce florentského bankovního domu Bardiů. Svou matku sice nepoznal, ale jeho otec věnoval jeho výchově a vzdělání značnou pozornost. Studoval práva na neapolské univerzitě. Otec mu umožnil přístup na neapolský královský dvůr a tím i styk s řadou vzdělanců. Díky své schopnosti vyprávět vtipné příhody ze života a zajímavě fabulovat měl Giovanni Boccaccio ve společnosti velký úspěch. Milostné vztahy ho inspirovaly i k napsání erotického románu Dekameron. Stal se prvním životopiscem Danteho a vykladačem jeho Božské komedie. V Neapoli prožil nešťastnou lásku k hraběnce Marii d´Aquino, která pravděpodobně pod jménem Fiammetta se objevila i v jeho díle. Po návratu do Florencie byl pověřován diplomatickými cestami. Později, když byl zbaven městských úřadů, procházel Giovanni Boccaccio náboženskou krizí, přijal nižší svěcení a odjel do Certalda. Ke konci života psal převážně v latině a věnoval se studiu jazyků.
Odkazy:

Giovanni Boccaccio - Dekameron
Přeložila a svým nákladem vydala Anna Běhounková
V hlavní komisi "Mars" knižní dům v Praze
Štočky zhotovil z ilustrací dle starých rytin Štencův grafický závod
Obálka mistra Václava Čuffy
Vytiskl Fr. Ziegner, Král. Vinohrady, Říčanská č. 1984, 1928
Známý cyklus Dekameron je považován za vrcholné Boccacciovo dílo. Vznikl mezi roky 1348 až 1353. Jedná se o soubor sta novel převážně s erotickým zaměřením. Příběhy jsou ve stejném poměru rozděleny do deseti dní (deka = deset a odtud je název cyklu).
Své zážitky si vypráví deset dní deset urozenýchh mladých lidí. Sedm žen a tři muži, kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl ve Florencii roku 1348.
Čas si krátí vyprávěním na různá témata:
- o lidech, které postihly různé nehody, ale vše dobře dopadlo
- o lidech, kteří svou obratností dosáhli svého
- o lidech, jejichž láska špatně skončila
- o milencích
- o tom, jak ženy obelstily své muže
- o šprýmech, které si ženy a muži tropí navzájem
Církev dílo odsoudila.

 


Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010