Výtržnost v EC Zdeněk Fibich

26. září 2009 v 6:24 | Šárka |  09/2009
a
a
a
Zuzana 6
Můj strýček Jaroslaw seděl už z Vídně v kupé první třídy posledního vagónu EC 74 Zdeněk Fibich, u okna, když innženýr Zdeněk Šmahel včera odpoledne v železniční stanici Břeclav přistoupil a sedl si u dveří.


Zuzana 8
Inženýr Zdeněk Šmahel strýčka Jaroslawa hned poznal a dal se s ním do řeči. Strýček inženýra Zdeňka Šmahela hned nepoznal.


a
i.idnes.cz
Zuzana 8
a
Neviděli se řadu let. Nakonec si ale strýček na inženýra Zdeňka Šmahela vzpomněl. Inženýr Zdeněk Šmahel hned vytáhl plácačku domácí slivovičky, že to setkání musí se strýčkem Jaroslawem oslavit a hned nalil strýčkovi Jaroslavowi kaléšek. Strýček Jaroslaw si jej vzal, a tak si spolu připili na setkání a na zdraví. Inženýr Zdeněk Šmahel ale nedal jinak než, že si s ním musí strýček Jaroslaw dát aspoň ještě jeden kaléšek. Jak jsem již uvedla, neviděli se řadu let a měli si co do Prahy vyprávět. EC 74 Zdeněk Fibich byl už za Pardubicemi, když k té "události " došlo. Strýček Jaroslaw se zdvořile ing. Zdeňka Šmahela zeptal: "A jak se, Zdeňku, daří tvé choti Květoslavě? A co děti? Silvie a Pavel?" "O tej mi, Jardo, ani nemluv," zvolal ing. Zdeněk Šmahel zoufale. Ale pak, když to říkal, už se smál: "Choť, takhle jsem ženě nikdy neřekl. Takhle jsem Květoslavu nikdy neoslovil. A když, tak jedině: Choď do riti." Inženýr Zdeněk Šmahel to své ženě nikdy neřekl, tomu strýček Jaroslaw věřil. Inženýr Zdeněk Šmahel byl hodný, vzdělaný a kultivovaný člověk a měl svou ženu rád. Mají spolu dvě děti. Dceru a syna. Strýček Jaroslaw to věděl, protože inženýra Zdeňka Šmahela znal. Kdysi spolu pracovali u jedné firmy. V tom se otevřely dveře a do kupé vstoupil průvodčí. Inženýr Zdeněk Šmahel se to snažil průvodčímu vysvětlit, ale vlakvedoucí, který právě procházel uličkou už telefonoval: "S.O.S... Ano. EC 74, Zdeněk Fibich, příjezd v 17.29 do Prahy-Holešovic. Muž tam bude vystupovat. Ne. Zdeněk Fibich nejede dále. Zdeněk Fibich nepokračuje do Berlína ani do Hamburku. Zdeněk Fibich jede z Vídně jen do Prahy. Nevím zda jsou muži ozbrojeni. Vyloučit to zcela nemohu. Inženýr Zdeněk Šmahel a strýček Jaroslaw byli po zbytek cesty do Prahy-Holešovic již otráveni, pryč byla pohoda z cestování. Nepodařilo se jim zaměstnancům Českých drah "událost" vysvětlit a bylo zřejmé, že je v Praze-Holešovicích čeká další nepříjemnost. "A kdo ví, co z toho ještě bude," pronesl osudnou a památnou větu inždenýr Zdeněk Šmahel. Poručík Ladislav Dub, tak se ten poručík skutečně jmenoval, už na nádraží v Praze-Holešovicích na inženýra Zdeňka Fibicha a na mého strýčka Jaroslawa čekal a měl přesnéinstrukce. Průvodčí, vlakvedoucí a inženýr Zdeněk Šmahel byli už z posledního vagónu EC 74 Zdeněk Fibich venku. Jako poslední vystoupil můj strýček Jaroslaw, hned za nimi. Průvodčí a vlakvedoucí ing. Zdeňka Šmahela drželi jak nějakého zločince. Inženýra Zdeňka Šmahela, který nikomu nic neprovedl a ráno byl sám fyzicky napaden. Situaci ráno zvládl a s napadením si poradil dobře. Policista byl daleko. V čele vlaku, u lokomotivy. A teď se rozběhl směrem k nim. Do inženýra Zdeňka Šmahela vjela obrovská síla. Průvodčí zavrávoral, vlakvedoucí snad na zem padl nebo naopak a inženýr Zdeněk Šmahel běžel přes kolejiště. Inženýr. Zdeněk Šmahel běžel jak o život a vůbec nic neprovedl a "neměl" žádný důvod k útěku .Stačilo "normálně vystoupit " a věc "normálně vysvětlit." Inženýr Zdeněk Šmahel ale už neměl sílu na dalšího "blba". Už neměl sílu něco vysvětlovat dalšímu "blbovi". Inženýr Zdeněk Šmahel už neměl v ten okamžik sílu k dalšímu "jednání".
a
a
Inženýr Zdeněk Šmahel byl motorovou lokomotivou zachycen a na místě usmrcen. Poručík Dub, průvodčí, vlakvedoucí, můj strýček Jaroslaw a několik svědků to viděli na vlastní oči.
a
Na územně příslušné služebně policie ČR v Praze ...
a

... kam poté můj strýček Jaroslaw s policisty a dalšími svědky tragické události odjel, neskrývali údiv a překvapení nad tím, co to bylo za dva pitomce.

a
www.naseadresa.cz
Sympatická slečna průvodčí - ilustrační obrázek
a
EC Zdeněk Fibich - Wien-Südbahnhof - Praha-Holešovice a zpět
a
- restaurační vůz
- vůz 1. třídy řazen vzadu
Nejednalo se přece o inženýra Zdeňka Fibicha, cestujícího z Vídně do Prahy, který v mezinárodním vlaku tropil nepřístojnosti, jak to ohlásil vlakvedoucí na tíšnovou linku Policie České republiky, ale jednalo se o zcela bezúhonného občana inženýra Zdeňka Šmahela z obce K., jak bylo zjištěno z občanského a řidičského průkazu a dalších osobních dokladů a písemností, které měl inženýr Zdeněk Šmahel v inkriminované době u sebe. Z výpovědi mého strýčka Jaroslawa bylo dále zjištěno, že inženýr Zdeněk Šmahel cestoval z obce P., z obchodního jednání, do Ústí nad Labem a pak dále do obce K., kde má trvalé bydliště a žije zde se svojí rodinou, manželkou Květoslavou a dětmi Silvií a Pavlem. Z výpovědi mého strýčka Jaroslawa bylo pak dále zjištěno, že prarodiče inženýra Zdeňka Šmahela, ze strany jeho matky Marie, Jaroslav a Anna U. žijí ve městě B. V tomto městě rovněž žije i Jaroslav U., strýc inženýra Zdeňka Šmahela a jediný sourozenec jeho matky Marie a inženýr Zdeněk Šmahel tyto osoby navštěvuje vždy, když se naskytne příležitost a přijede do tohoto města. V mezinárodním vlaku EC 74 Zdeněk Fibich se pak inženýr Zdeněk Šmahel dokonce setkal i s herci Jaroslavem M. a Jindřichem P. a pilotem panem F. z V. a s mnoha dalšími V.I.P. osobami, které rovněž cestovali do Prahy. Náramně ho pobavili zejména sourozenci Kohoutovi. Podle důvěryhodného zdroje, který nechce být, v souvislosti s tragickou událostí ing. Zdeňka Šmahela spojován, jedná se nejen o pověstného milovníka a znalce vína, ale i o pověstného milovníka a znalce železnice. Znalce evropských i světových železničních sítí, jehož velkým životním snem bylo stát se strojvůdcem lokomotivy. Jeho otec nebyl proti případnému studiu svého syna na střední dopravní škole, popřípadě i na Vysoké škole dopravní, Žilinské university, ale řekl tehdy kategoricky: "Ne.! Ať si kluk dělá to co ho baví, ale napřed se musí vyučit. Důležité je řemeslo."
a
www.xfilms.cz
Příčina útěku inženýra Zdeňka Šmahela, generálního ředitele a předsedy představenstva hnědouhelných Dolů, s.r.o., Chabařovice je v současné době v šetření.
5604eca536_57058545_o2
Existují indicie, že případ inženýra Zdeňka Šmahela může být ve spojení s přípravou atentátu na ministerského předsedu.
a
www.ceskatelevize.cz
S ohledem na shora uvedené uvalil kriminální rada Vacátko na celý případ informační embargo.
a
Příjezd Břeclav ... hodin
Hodiny
Odjezd Břeclav ... hodin
Zuzana 8
Inženýr Zdeněk Šmahel přistoupil v železniční stanici Břeclav.a
Příjezd Brno-hlavní nádraží ... hodin
Hodiny
Odjezd Brno-hlavní nádraží ... hodin
a
Na nástupišti bylo živo. Inženýr Zdeněk Šmahel si dal u stánku hned velký rum a velké pivo. Je to vědomě projevená nepravda, ale z policejního protokolu jsme se dozvěděli, že je to objektivní pravda -  click here
a
Foto: Jan Kubeš
www.vlaky.net
EC 74 Zdeněk Fibich projíždí železniční stanicí Česká Třebová a pokračuje na své cestě do Pardubic - inženýr Zdeněk Šmahel a strýček Jaroslaw ještě nic netuší. Nevědí co se stane a co je oba čeká. EC 74 Zdeněk Fibich je veden rakouskou lokomotivou Taurus i na českém území. Tato skutečnost není v našem "případu" důležitá. V této souvislosti dodávám, že se našlo i mnoho osob, které tvrdili zcela rezolutně opak, že to není možné. Zkrátka, že ze železniční stanice Břeclav byl vlak veden již lokomotivou Českých drah a toto své přesvědčení vydávali za skutečnost, za objektivní pravdu. Lokomotiva není v našem "případu" skutečně důležitá, slouží jen k odvedení pozornosti. A odvedení pozornosti v našem "případu" je velice důležité. V pozdějším policejním protokolu bude této skutečnosti, rakouské lokomotivě Taurus, věnováno několik stran formátu A4 a lokomotivám Českých drah celá jedna strana shodného formátu. Tak se stane, že faktům v celém "případu" nebude věnována téměř žádná pozornost. Neschopnost, hloupost nebo vědomý úmysl orgánů činných v trestním řízení? V našem "případu" zcela jednoznačně vědomý úmysl. Lokomotiva Taurus rakouských železnic ÖBB, popřípadě lokomotiva Českých drah nemá s naším "případem" skutečně žádnou příčinnou souvislost. Obdobný případ... Dnes už je to jedno!
Hodiny na nádraží v Pardubicích byly mimo provoz ...
a
... v tom se otevřely dveře a do kupé vstoupil průvodčí. Inženýr Zdeněk Šmahel se to snažil průvodčímu vysvětlit, ale vlakvedoucí,  který právě procházel uličkou už telefonoval:
a
"Ano. EC 74, Zdeněk Fibich, příjezd v ... hodin do Prahy-Holešovic. Muž tam bude vystupovat. Ne. Zdeněk Fibich nejede dále. Zdeněk Fibich nepokračuje do Berlína ani do Hamburku. Zdeněk Fibich jede z Vídně jen do Prahy ...
... nevím zda jsou muži ozbrojeni. Vyloučit to zcela nemohu," hlásil vlakvedoucí mobilním telefónen.
a
Jak jsem již řekla a znovu ještě opakuji. Inženýr Zdeněk Šmahel a strýček Jaroslaw byli po zbytek cesty do Prahy-Holešovic ze zaměstnanců Českých drah již otráveni a pryč byla pohoda z jejich cestování.
a

Na územně příslušné služebně policie ČR v Praze, kam poté můj strýček Jaroslaw s policisty a dalšími svědky tragické události odjel ...

a
a
Jaroslav Hašek
a
 www.zelpage.cz
Jaroslav Hašek přijel do Pardubic bez inženýra Zdeňka Šmahela - click here
a
Hodiny na nádraží v Pardubicích byly stále mimo provoz.
a
  www.zelpage.cz
a
Inženýr Zdeněk Šmahel běžel přes kolejiště, za ním běžel policista a dva zaměstnanci Českých drah. A inženýr Zdeněk Šmahel byl zcela jednoznačně nejrychlejší. Strojvůdce přijíždějící motorové lokomotivy T 435 ... už nemohl střetu zabránit. Inženýr Zdeněk Šmahel byl motorovou lokomotivou zachycen a na místě usmrcen.
a
a
a
a


a
a
 www.prahamhd.vhd.cz
a
Vozová četa byla ze Šumperka - Mährisch Schönbergu.
a
Byla to ironie osudu. Původně chtěl jet inženýr Zdeněk Šmahel EC 278 Jaroslav Hašek Budapest-Keleti - Praha hlavní nádraží, s odjezdem ze železniční stanice Břeclav v 17:04 hodin. Hodlal ještě posedět s přáteli ve vinném sklepě v P. Škoda, že neposeděl. Předešel by tak nejen setkání s mým strýčkem Jaroslawem, ale zamezil by tak komunikaci s mým strýčkem Jaroslawem vůbec a zabránil by tak nejen tragické události, ale ušetřil by strýčka Jaroslawa i mnoha dalších nepříjemností. Bylo to zcela jednoznačně chybné rozhodnutí ing. Zdeňka Šmahela. Neměl z vinného sklepa v P. spěchat a měl ještě posedět s přáteli. Strýček Jaroslaw si myslí i dnes, že celé neštěstí zavinil, a že je to on, kdo je odpovědný za smrt svého kamaráda inženýra Zdeňka Šmahela. Bude to zřejmě jeho trauma až do konce jeho života. Nikdo mu to nevymluví, že to není jeho vina. Všichni to však vědí a všichni mu to již opakovaně řekli: " Strýčku Jaroslawe, objektivně nemůžeš vůbec za nic a objektivně jsi nemohl udělat vůbec nic. Právě naopak. Udělal jsi objektivně vše, co bylo v tvých silách. Pusť to už všechno z hlavy a zkus na to nemyslet. Je to jen věc justice. Není to tvoje záležitost."
a
www.mestokladno.cz
K neštěstí na nádraží Českých drah v Praze-Holešovicích došlo v pátek a strýček Jaroslaw se u nás v Praze zdržel do pondělka a já jsem ho pak na letiště doprovodila. Potkal v Ruzyni kamaráda ze základní školy. Pilota. Neviděli se od šesté třídy a tak si měli co vyprávět...
a
a
- restaurační vůz
- vozy 1. třídy řazeny vzadu
a
Příjezd Břeclav ... hodin
Hodiny
Odjezd Břeclav ... hodin
ekobrana.cz
a
Příjezd Brno-hlavní nádraží ... hodin
Hodiny
Odjezd Brno-hlavní nádraží ... hodin
a
i.idnes.cz
a
a
Zuzana 8
a
 blog.sme.sk
a
Příjezd Praha-hlavní nádraží ... hodin
Hodiny
Vítejte v Praze!
a
www.ct24.cz
Pomáhat a chránit. K nám na Ořechovku přijel strýček Jaroslaw v pozdních večerních hodinách společně s poručíkem Ladislavem Dubem, který byl tak laskav a přivezl k nám strýčka Jaroslawa služebním vozem.
a
Kdyby to ale záleželo jen na poručíkovi, tak by se na strýčka Jaroslawa vykašlal a na Ořechovku by ho už nevezl. Už toho všeho měl za celý den plné zuby. Byla to zřejmě, pro poručíka, onoho dne těžká služba. Dostal to ale rozkazem od svého nadřízeného a jak známo v takovém případě nelze diskutovat. Rozkazy se musí plnit a teprve pak si může člověk stěžovat. Alespoň v Rakousku to tak je. Strýček Jaroslaw byl rád, že se k nám konečně už dostal a hned vypil dvě piva. Takovou měl žízeň. Pilsner Urquell, svoji oblíbenou značku. Kromě dvou piv, která si dal se svým spolupracovníkem JUDr. Josephem K. ve Vídni v restauraci Kleinstöckel a kromě dvou kaléšků slivovičky, které mu ing. Zdeněk Šmahel ve vlaku vnutil, nepil za celý den vůbec nic. "Představte si, že ti policajti mi nic za celý večer k pití ani nenabídli," podivoval se strýček Jaroslaw. "A to jsem požadoval jen Vincentku. Ale všechna čest. Nakonec mi povolili zatelefonovat a JUDr. Jan F. mi ji přivezl. To by se mi ve Vídni stát nemohlo, tam by mi nikdo takhle nevyhověl. Tam by se na mě vykašlali i na státním zastupitelství," uvedl ještě strýček Jaroslaw závěrem.
a
 prague-stay.com
a
Vítej na palubě Jardo! Welcome aboard, Mr. Rohacek!
a
Odlety 48 48
Zuzana 6
Jaroslav Roháček - Jaroslaw Rohacek
Zuzana 14
Mischa, Satan, Asta oder Rex?
youtube 39x16
a
Strýček Jaroslaw si nedá pokoj.
a
Už si zase kupuje jízdenku...
a
youtube 39x16
Nebo, že by do Brna? Nebo do Vyškova nebo do Nedvědice?
a
 www.martinovyvlaky.ic.cz
Já to věděla!
a
a
b754ed33e4_66701396_o2
... a do Lesoňovic.
a
Eduard Valdlhans - Chalupy v zimě v Lesoňovicích
Lesoňovice je malá obec, část města Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. V roce 2009 zde bylo evidováno 47 adres a v roce 2001 zde trvale žilo osmdesátsedm obyvatel.
a
a
Je na fotografii zachycen. Je to on!
Zuzana 6
Můj strýček Jaroslaw Rohacek!
a
Foto: Milo Fabian
 www.vlaky.net
1eac8be53d_63996965_o2
Názor ze Slovenské republiky: "Zdeňkův strýc Jaroslav nenese na tragédii žádnou vinu. Je to záhada a nikdo již zřejmě nezjistí proč Zdeněk utíkal. Je to neobjasněné úmrtí a již to tak zůstane zřejmě na věčné časy. Nikdo to už zřejmě nerozluští," řekla k tomu rezolutně teta Blažena z Vrútek.
a
Foto: Marek Bičan
 www.vlaky.net
a
"Ale ovšem, Blaženko, ty to víš nejlíp," uvedl k tomu její muž, strýc Samuel ve vlaku cestou do Ostravy.


a
Wiener-Schnitzel
Zuzana 6
Názor z Republik Österreich: Strýček Jaroslaw se vyjádřil pak tak, že už vlakem nikdy nepojede. Ale jak ho znám... Asi nepojede jen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zkrátka a dobře, nepojede asi už nikdy vlakem ...
2effb570c0_65968824_o2

ODKAZY:
a
Dr. Ladislav Rejman - "Slovník cizích slov" - Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha - 1971, 2. doplňění vydáníZuzana 2
indicie (-dy-) ž (lat.) 1. ob. znak, náznak, okolnost budící podezření; 2. práv. skutečnost, ze které lze vyvodit další skutečnosti; nepřímý důkaz, podezřelá okolnost


Zuzana 2
hostilita, nepřátelský postoj vůči sobě nebo jiným osobám, s projevy nepřátelství a agrese; často vyvolána žárlivostí, závistí, případně chorobnými duševními pochody; paranoa aj.


a
Foto: Lukáš Vrobel
Motorový vůz řady 810 v železniční stanici Bohosudov-zastávka.
Zuzana 16
Od 9. prosince 2007 je osobní doprava na železniční trati 132 Děčín-hlavní nádraží - Oldřichov u Duchcova a zpět zastavena.
a
Krupka - Bohosudov. V pozadí České středohoří.
a
a
Zuzana 18
a
Dobrý den,
a ať je to všechno už venku. Inženýr Zdeněk Šmahel... Mimo jiné... Místopředsedou..., ministrem... , i poslancem parlamentu.
a
Pozor!
a
Trojský kůň!
a
 Rychle pryč!
a
Tady nahoře nefouká, protože balón letí rychlostí větru. Je tu úplnné bezvětří.
d62b0c1fe4_66774127_o2
Jiří Marek Panoptikum Města pražského, Československý spisovatel, Praha 1979, vydání první. Ilustroval Kamil Lhoták.
67bf5eda79_66800505_o2
Příště: Jiří Marek - Atentát na ministerského předsedu,
a
www.ceskatelevize.cz
příběh dokazuje, že víc záleží na tom, v jaké posteli člověk líhá, než na tom, zdali se něco opravdu stalo nebo ne...
a
Staň se strojvůdcem lokomotivy.
a
3c5ddd7b4a_64027918_o2
3c5ddd7b4a_64027918_o2
Nakonec mohl být inženýr Zdeněk Šmahel rád, že s EC Jaroslav Hašek nejel. Málem by možná mohl být ve vlaku okraden.
a
A kdoví co by z toho mohlo ještě být za polízanici!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Motto: Když jsme se vyhrnuli ze školy, tak jsme moc křičeli a moc jsme utíkali, jenom Páta Karel kráčel k domovu slušně, jelikož je pitomec. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až příjdou lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se: "Prosím Vás pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?" ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic!
Věci vlastní jsou ty, na které můžeme mít svým rozhodnutím, vůlí a svým jednánín vliv. Jsou však věci, které změnit nemůžeme. Nemůžeme změnit, zda bude zítra pršet nebo ne. To je věc cizí. Jsou na nás nezávislé i takové věci, jako je povaha druhého člověka. Rozhodnutí změnit něco na sobě je realizovatelné, rozhodnutí změnit něco u druhého lze uskutečnit u dětí, které vychováváme. Potvrdilo se nám, že jakou má kdo povahu v třetí až páté třídě základní školy, takovou povahu má i v dospělosti!
Strýček Jaroslaw je bratr naší matky Šárky, středoškolský profesor, rád si hraje se slovy, kterým podkládá jiný, matoucí, obrazný až provokativní význam. S vážnou tváří si vymýšlí nebo upravuje různé příběhy, které vypravuje tak přesvědčivě, že mu naše matka a tetičky - jeho sestry Dana a Jitka - někdy neuvěří a když potom praskne, že to je pravda, volají pohoršeně: "Ale Járo!". Strýček Jaroslaw je vdovec a z manželství má dvě, dnes již dospělé, děti. Žije s přítelkyní na venkově nedaleko Vídně. Mezi jeho záliby patří i péče o dům a obytnou část zahrady.
... Strýček Jaroslaw má rád Itálii a Středozemní moře. Tam jezdí nejraději ...
... Lze ho spatřit i v České republice ...
... Zejména na Moravě, ve Slezsku ...
... A v Praze ...
... Od 1. ledna 2012 jsou komentáře moderované ...
... Jediným důvodem opatření je vyloučit komentáře s obsahem obchodního charakteru ...
16. září 2009
Jaroslav a Šárka
Počítadlo od 3.3.2010